Građanski aktivizam

UG „Za Doljanku“ dobilo i petu pravnu bitku – dokazano nezakonito pogodovanje Ministarstva investitoru

Udruženje je predalo Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu krivičnu prijavu protiv ministrice Edite Đapo zbog sumnje na počinjenje krivičnog djela zloupotrebe položaja iz člana 383. i krivičnog djela nesavjestan rad u službi iz člana 387. Krivičnog zakona FBiH, navodi se u saopštenju za javnost Udruženja građana “Za Doljanku” Jablanica, koje prenosimo u cjelosti.

Kantonalni sud u Sarajevu poništio je Rješenje Federalnog ministarstva okoliša i turizma kojim je kompanija Eko Vat d.o.o. Jablanica, investitor male hidroelektrane “Zlate”, oslobođena obaveze ishodovanja nove okolinske dozvole, odnosno izrade nove studije i novog uključivanja zainteresovane javnosti. Potvrđeno je da FMOIT nezakonito primijenio novi Zakon o zaštiti okoliša, iako je bio upoznat sa presudom Kantonalnog suda u Sarajevu iz 2021. godine i obavezom završavanja svih postupaka vezanih za mHe “Zlate” prema Zakonu koji je prije bio na snazi.

Ispitujući tužbene navode, sud je stava da tužitelj osnovano u tužbi navodi da je tuženi nezakonito na konkretni slučaj primijenio Zakon o zaštiti okoliša koji je stupio na snagu 2021. godine te da se trebao primijeniti zakon koji je važio u vrijeme kada je postupak započet i u skladu s tim ispoštovati sve naloge koji su mu dati Presudom Kantonalnog suda u Sarajevu od 16.07.2021. – navodi se u Presudi Kantonalnog suda u Sarajevu.

Podsjećamo, prethodno je Kantonalni sud u Sarajevu u julu 2021. godine donio presudu kojom se poništava okolinska dozvola za mHE “Zlate”. Presuda je nalagala i provođenje ponovnog postupka, što podrazumjeva i pribavljanje nove Studije uticaja na okoliš kao i provođenje javne rasprave, međutim FMOIT je tada oslobodio kompaniju Eko Vat d.o.o pribavljanja nove okolinske dozvole na šta je UG “Za Doljanku” i reagovalo.

Ovo je još jedna u nizu presuda i odluka koje potvrđuju da su argumenti na strani aktivista okupljenih u Udruženje “Za Doljanku” Jablanica, koje je podnijelo najviše krivičnih prijava protiv vladinih zvaničnika na različitim nivoima u Bosni i Hercegovini. – navode iz UG “Za Doljanku”.

Zbog svega navedenog, Udruženje je predalo Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu krivičnu prijavu protiv ministrice Edite Đapo zbog sumnje na počinjenje krivičnog djela zloupotrebe položaja iz člana 383. i krivičnog djela nesavjestan rad u službi iz člana 387. Krivičnog zakona FBiH.

Pozivamo FERK (Regulatorna komisija za energiju u FBiH) da konačno reaguje i firmi Eko Vat d.o.o oduzme dozvolu za rad ovog štetnog elektroenergetskog objekta i izrekne privremenu mjeru zabrane rada mHe “Zlate” do završetka upravnog spora.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije