Građanski aktivizam

Umjesto da je sprovede, Ministarstvo se žalilo na odluku suda, o poništavanju ekološke dozvole koju je dalo graditelju MHE na Kasindolskoj rijeci

Oznake za koje se sumnja da obilježavaju trasu planiranog cjevovoda za novu MHE na Kasindolskoj rijeci
Već smo konstatovali da je pravna država najbolji saveznik građanima ove zemlje u borbi za svoja prava, no, da li su građani i ta krhka pravna država, koju ovdašnji političari sistematski urušavaju, dovoljno jaki da pobjede koruptivni savez Kapitala i loše Politike, ostaje da se vidi.

Slučaj Kasindolske rijeke i kršenja zakona u korist investitora ne prestaje da šokira javnost, a očigledno je ovaj slučaj, pored nažalost brojnih drugih, plamen koji bukti i koji se neće baš tako lako ugasiti iako je prema zakonu i presudi suda sve kristalno jasno.

Ministarstvo prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije RS je predalo Vrhovnom sudu Republike Srpske zahtjev za preispitivanje Presude okružnog suda u Banjaluci kojom je usvojena tužba resursnog Aarhus centra i kojom je poništena njihova obnovljena ekološka dozvola za mHE Samar na Kasindolskoj rijeci. Kao jedan od argumenata Ministarstvo navodi da u konkretnom slučaju nije nastala šteta za zdravlje ljudi i po životnu sredinu samim tim što postrojenje mHE Samar do danas nije izgrađeno niti su započeti radovi na izgradnji predmetnog postrojenja. Dakle, za Ministarstvo je činjenica mHE na radi razlog zašto treba da posjeduje ekološku dozvolu. Logično, zar ne?

Podsjećamo, prema presudi Okružnog suda u Banjaluci Ministarstvo je imalo rok od 30 dana po prijemu ove presude da izda novi upravni akt, poštujući primjedbe suda u  pogledu postupka. A šta je Ministarstvo uradilo? Predalo zahtjev za preispitivanje presude Okružnog suda, a nije donijelo upravni akt iako je bilo dužno da to uradi, jer pitanje produženja ekološke dozvole nije pitanje o kome treba odluči neki drugi organ već isključivo Ministarstvo prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije RS.

Prema tumačenju pravnika, presuda koju je donio Okružni sud u Banjaluci je pravosnažna i izvršna tako da je zahtjev koji je Ministarstvo uputilo Vrhovnom sudu samo vanredni pravni lijek, koji nikako ne odlaže izvršenje odluke Okružnog suda a to je donošenje upravnog akta u skladu sa donesenom presudom.

Međutim, očigledno to nije u interesu investitoru, a očigledno je i da Ministarstvo nije postupalo po zakonu i u interesu građana, već u interesu pojedinaca i njihovog profita.

Tu nije kraj. Čak i prema Zakonu o upravnim sporovima presuda se mora izvršiti u zakonskom roku, što Ministarstvo prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije RS nije učinilo, jer do danas javnost nije obaviještena da je donesen ikakav novi upravni akt povodom ekološke dozvole za mHE Samar.

Postavlja se logično pitanje svim pravnim institucijama u zemlji: ko je dužan da poštuje zakone i da li je u krajnjoj instanci iko to i dužan da radi, s obzirom na to da svakodnevno svjedočimo da sami predstavnici vlasti ne poštuju zakone.

Sa druge strane je investitor koji se i ranije javno hvalio da će mu ministrica prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske, uprkos svemu, izdati novu ekološku dozvolu (“čim se vrati sa godišnjeg”), o čemu je portal Antikorupcija.info ranije pisao.

Ipak zahvaljujući građanima okupljenim oko inicijative “Stop izgradnji mHE na Kasindolskoj rijeci”, koji ne miruju, te, znajući domaće investitore i njihova dosadašnja kršenja zakona i rješenja, svakodnevno obilaze teren, primjećeno je da izvođač radova obilazi teren sa geometrima te da prema riječima građana vrše pripremne radove obilježavanjem trase cjevovoda.

Već smo konstatovali da je pravna država najbolji saveznik građanima ove zemlje u borbi za svoja prava, no, da li su građani i ta krhka pravna država, koju ovdašnji političari sistematski urušavaju dovoljno jaki da pobjede koruptivni savez Kapitala i loše Politike, ostaje da se vidi.