STOP neakreditovanim fakultetima - inicijativa neformalne grupe mladih RS U fokusu

Umjesto sređivanja stanja u obrazovanju ponovo ista rasprava o nadležnostima

Nakon lijepih obećanja o saradnji i sređivanju stanja u visokom obrazovanju, situacija se zakomplikovala na već uobičajen način – ponovnom raspravom i političkim natezanjima oko nadležnosti, u kojim se izgubila suština.

Ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Srđan Rajčević se krajem decembra, u svojim istupima u javnosti, obavezao da će “2021. biti godina konačnog obračuna i stavljanja tačke na sve negativne pojave u visokom obrazovanju”, a sudeći prema nekim aktivnostima na početku godine izgleda da su mu namjere, da stvari pomjeri sa “mrtve tačke”, ozbiljne.

To bi trebalo značiti i da nije bez odjeka ostala inicijativa neformalne grupe studenata, čiji je cilj da doprinesu sprječavanju izdavanja nepriznatih diploma od strane visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj, koja je unazad pola godine svoje kampanje posvetila i ukazivanju na neregularnosti na Slobomir P univerzitetu, što je, po svemu sudeći, i rezultiralo ovakvom reakcijom Rajčevića.

“Republika Srpska će pružiti odlučan odgovor na sve negativne pojave u oblasti visokog obrazovanja. Kontrolisaćemo izdavanje diploma, rad i angažman nastavnika i saradnika, ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti, a poseban akcent je saradnja sa nadležnim organima u Brčko Distriktu i Federaciji BiH. Uočeno je da saradnja inspekcija nije na zadovoljavajućem nivou, a to je preduslov da bi operativno djelovali po ovim pitanjima” – poručio je ministar nakon sastanka Komisije za borbu protiv negativnih pojava u visokom obrazovanju u Republici Srpskoj, koja je formirana i započela rad 17. februara.

Rajčević je potom organizovao sastanak na tu temu, na kome su prisustvovali  predstavnici ministarstva na čijem je čelu, kao i Ministarstva unutrašnjih poslova RS, Republičke uprave za inspekcijske poslove i Agencije za visoko obrazovanje RS.

„Ovo je početak kraja priče o lažnim diplomama i svega što se u oblasti visokog obrazovanja u Srpskoj pojavljuje u negativnom kontekstu. Pozivam kolege u Federaciji i Brčko Distriktu da uložimo zajedničke napore kako bi se obračunali sa mešetarima koji zarad profita ili druge vrste interesa uništavaju sadašnje i buduće generacije” – naglasio je ministar Rajčević.

Na prvom sastanku Komisije je dogovoreno da će Agencija za visoko obrazovanje Republike Srpske na sljedećem sastanku Komisije predložiti kriterijume i parametre za uvođenje sistema rangiranja kvaliteta visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj. Ova rang lista će služiti kao orijentir poslodavcima u javnom i realnom sektoru prilikom zapošljavanja, a u skladu sa najboljom evropskom i svjetskom praksom.

Planirano je da će republička Prosvjetna inspekcija predložiti akcioni plan sveobuhvatne kontrole rada visokoškolskih ustanova. Komisija će nakon izvršene kontrole rada svih visokoškolskih ustanova Vladi Republike Srpske predočiti nalaze inspekcije sa prijedlozima daljeg postupanja u odnosu na eventualne uočene nedostatke. Ministar Rajčević je najavio da će njegovo ministarstvo pristupiti reviziji Registra visokoškolskih ustanova sa fokusom na status zaposlenih nastavnika i saradnika.

Iskustvo nas uči da lijepe najave i obećanja od strane naših političara primamo sa rezervom. I da sačekamo da vidimo šta će se od toga zaista ostvariti. Uostalom, poznata je ona cinična izjava, koja se pripisuje Winstonu Churchillu: ‘Ako želite da nešto ne uspije, osnujte komisiju’.

Prvo upozorenje da nije sve tako sjajno kako izgleda u javnim istupima ministra Rajčevića, krije se u činjenici da je njegov zaključak “Poseban akcent je saradnja sa nadležnim organima u Brčko Distriktu i Federaciji BiH. Uočeno je da saradnja inspekcija nije na zadovoljavajućem nivou, a to je preduslov da bi operativno djelovali po ovim pitanjima.” ostao tek na riječima. Bez konkretnog pokušaja da se stupi u kontakt, razgovara i osmisli zajednička strategija za sređivanje stanja u visokom obrazovanju, koje je zaista potrebno svim dijelovima BiH. U nezvaničnim kontaktima sa Ministarstvom obrazovanja Federacije BiH i Odjelom za obrazovanje Brčko distrikta, naime, naišli smo na neinformisanost o navedenim stavovima ministra Rajčevića i bilo kakvom zvaničnom prijedlogu Ministarstva obrazovanja Republike Srpske.

A, u međuvremenu, situacija se zakomplikovala na već uobičajen način – ponovnom raspravom i političkim natezanjima oko nadležnosti, u kojim se izgubila suština.

Naime, na svom zvaničnom Facebook profilu ministar Rajčević je podijelio informaciju da je obavješten da je sedam delegata u Klubu Bošnjaka podnijelo zahtjev za ocjenu ustavnosti deset članova Zakona o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju RS.

“Ovo je potpuno nonsens, želja da se zaustavi napredak i reforma koju smo pokrenuli u cilju podizanja kvaliteta, kao i da se minira borba protiv negativnih pojava gdje je ovaj zakon ključan” – naveo je ministar u svojoj objavi na ovoj društvenoj mreži.

U namjeri da saznamo o čemu se konkretno radi kontaktirali smo “prozvane”. Mihnet Okić iz Doboja potvrdio nam je da su osim njega potpisnici Inicijative Ahmet Čirkić, Muris Čirkić, Samir Baćevac, Alija Tabaković, Faruk Đozić i Džemaludin Šabanović. Apelantima su sporne odredbe zakona kojima se Agenciji za visoko obrazovanje RS daje u nadležnost donošenje Standarda za početnu akreditaciju i akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa, predstavljanje entiteta na međunarodnim konferencijama, skupovima, u međunarodnim organizacijama i udruženjima, te ostvarivanje saradnje s međunarodnim organima i tijelima i institucijama nadležnim za visoko obrazovanje i osiguranje kvaliteta.

Prema navodima apelanata, RS je u donošenju akata koji tretiraju oblast visokog obrazovanja potpuno ignorisala Okvirni zakon o visokom obrazovanju BiH i donijela zakon kojim se krše odredbe Ustava.

Šef kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske, Alija Tabaković, rekao je da su zbog takve neusklađenosti sa zakonom BiH prekršene odredbe Ustava BiH.

“Ponovo svjedočimo samovolji u radu entitetskog parlamenta. Entiteti imaju pravo da preciziraju ovu oblast, ali u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju koji je usvojen na nivou BiH, a imaju tu obavezu po presudi Ustavnog suda, što nisu ispoštovali i ovim zakonom zadiru u nadležnost države”, zaključio je Tabaković u izjavi za FENU.

U apelaciji se navodi da je BiH donijela Okvirni zakon o visokom obrazovanju kojim je tu djelatnost definisala kao djelatnost od posebnog interesa za BiH, čime je stvorila i zakonodavni okvir za brži i kvalitetniji razvoj te oblasti.

Konstatovano je i da prema odredbama Ustava BiH entiteti imaju ustavnu obavezu pomoći institucijama BiH da ispoštuju svoje međunarodne obaveze, a da je nasuprot tome RS donijela Zakon o osiguranju kvaliteta u visokom obrazovanju koji sadrži osporene odredbe i kojima se BiH i njene institucije onemogućavaju u izvršavanju tih obaveza.

Kako stvari stoje, dakle, očigledno je da će uslijediti nova politička prepucavanja u kojima će se domaći političari umjesto suštinom – u ovom slučaju potrebom sređivanja stanja u visokom obrazovanju u BiH, otklanjanja negativnosti u njemu i povećanja kvaliteta – baviti sukobima. U kojima najmanje gube upravo političari.

Tako da bi i ovo mogao biti tek novi alibi za vlast da se, komplikovanjem poltičkih odnosa, ništa ne uradi na poboljšanju stanja.

A nefokusiranost na konkretan problem – sređivanje stanja u visokom obrazovanju – što je potreba cijele države, i nesklonost kompromisima, vidljiva je i iz objave ministra Rajčevića, koji je poručio: “Srpska neće odustati od boljeg obrazovanja, niti će se odreći svojih nadležnosti”.

Pogledaj više

Partneri u borbi protiv korupcije