Građanski aktivizam

Uobičajena sporost institucija ili nastavak opstrukcija? – Raskid koncesionog ugovora za gradnju mini hidroelektrana na Bunskim kanalima i dalje na čekanju

„Više od 6 mjeseci nakon što je Informacija (o realizaciji potpisanih ugovora o koncesiji iz oblasti vodoprivrede) pripremljena, o njoj je raspravljano na sjednici Skupštine HNK/Ž, zbog čega su izostavljene nove informacije o brisanju mHE na Bunskim kanalima iz Prostornog plana Grada Mostara.“, navodi se u saopštenju za javnost neformalne grupe građana „Stop izgradnji mHE na Buni“, koje prenosimo u cjelosti.

Na sjednici Skupštine HNK/Ž održanoj 27. veljače, usvojena je informacija o realizaciji potpisanih ugovora o koncesiji iz oblasti vodoprivrede zaključno sa 31.12.2021. godine te je zaključeno da će biti sačinjena nova informacija za 2022. godinu koja će obuhvatiti nove činjenice u slučaju mHE na Bunskim kanalima  i koja će uskoro biti na dnevnom redu skupštinskog zasjedanja. Ovo je, prema riječima sudionika rasprave, samo početni korak ka konačnom raskidu koncesionog ugovora za mHE na Bunskim kanalima, jer će se rasprava o raskidu koncesionog ugovora nastaviti nakon što Vlada HNK/Ž usvoji novu informaciju i predstavi je Skupštini.

Naime, nakon što se neformalna grupa građana „Stop izgradnji mHE na Buni“ obratila svim zastupnicima u Skupštini HNK/Ž i zatražila pokretanje inicijative za raskid koncesionog ugovora,  zastupnik Mirko Vasilj  je pokrenuo inicijativu, a Omer Hujdur postavio zastupničko pitanje prema Vladi HNŽ/K i resornom ministarstvu u kojima su zatražili da se u što kraćem roku raskine ugovor o koncesiji za izgradnju mHE na Buni, budući da su se za to stvorili zakonski uvjeti.

Poslije upućenih inicijativa, informacija o realizaciji potpisanih ugovora o koncesiji iz oblasti vodoprivrede zaključno sa 31.12.2021. je konačno stavljena na dnevni red Skupštine iako je Vlada istu pripremila još u rujnu prošle godine. Dakle, više od 6 mjeseci nakon što je informacija pripremljena o njoj je raspravljano na sjednici Skupštine HNK/Ž zbog čega su izostavljene nove informacije o brisanju mHE na Bunskim kanalima iz Prostornog plana Grada Mostara.

„Trajna zaštita Bunskih kanala će se realizirati čim bude raskinut koncesioni ugovor za gradnju mHE. Zbog toga konstantno apelujemo na resorno ministarstvo i Vladu HNK/Ž da konačno raskinu koncesioni ugovor. S obzirom na to da smo od pokretača inicijative dobili informaciju kako nitko od sudionika jučerašnje sjednice nije pokazao protivljenje prema pokrenutoj incijativi te da je istaknuto da se samo treba pronaći odgovarajuće rješenje u skladu sa zakonom kojim će se raskinuti koncesioni ugovor, a da to ne izazove štetne posljedice za županiju kao potpisnika koncesije, nadamo se da su ovo početne aktivnosti koje vode ka raskidu koncesije.“, istakao je Miroslav Barišić, predstavnik neformalne grupe građana „Stop izgradnji mHE na Buni“.

Građani se iskreno nadaju kako neće dugo čekati da Vlada HNK/Ž, odnosno resorno ministartsvo, u skupštinsku proceduru uputi informaciju o realizaciji potpisanih ugovora o koncesiji za 2022. godinu te da ista neće postati kamen spoticanja već će ishoditi raskidom koncesionog ugovora. Dodatno napominju da neće odustati dok se konačno ne zabrani gradnja mHE na Bunskim kanalima, spomeniku prirode.

Građani u akciji