Građanski aktivizam

Uspjesi bosanskohercegovačkih čuvara rijeka predstavljeni na 3. Evropskom riječnom samitu u Briselu

Od 29. septembra do 1. oktobra, u belgijskom Briselu, u organizaciji Wetlands International Europe, EuroNatur, GEOTA, RiverWatch i WWF Adria, održan je treći Evropski riječki samit (European Rivers Summit).

Organizatori su istakli da je cilj ovog samita podstaći povezivanje građanskih pokreta u Evropi za zaštitu i obnovu evropskih rijeka, borbu protiv novih brana i uklanjanje zastarjelih prepreka.

“Zdrave rijeke ključne su za provođenje Evropskog zelenog plana i cilj nam je povezati pobornike rijeka širom Evrope s kreatorima politika u Briselu”, naveli su iz Organizacije Samita.

Sudionici Samita informisani su o najvažnijim političkim pitanjima, značajnim idejama i najnovijim naučnim saznanjima o zdravim rijekama, te su uspostavili saradnju s Briselom kao domom Evropske komisije i Parlamenta, u obrani zdravih rijeka za ljude širom Evrope.

Samit se bavio i istraživanjem moć komuniciranja o rijekama u filmu i umjetnosti i sagledavanju transformativne moći obnove urbanih rijeka.

Iz Bosne i Hercegovine, Samitu su prisustvovale projektna asistentica udruženja “Resursni Aarhus centar u BiH Sunčica Kovačević i predstavnica neformalne grupe građana “Stop izgradnji mHE na Kasindolskoj rijeci” Sara Tuševljak, koje su, u dijelu programa nazvanom “Slavimo naše uspjehe”, predstavile posljednje velike uspjehe u borbama za spas bosanskohercegovačkih rijeka.

 

 

 

Građani u akciji