Pravda za Davida - grupa građana koji se bore za funkcionisanje pravne države

Usvojena apelacija – Dragičevići dobili značajnu sudsku odluku!

Ustavni sud BiH je nakon više od dvije godine prihvatio Apelaciju Ifeta Ferageta u vezi sa predmetom ubistva Davida Dragičevića!

Kako je Ustavni sud BiH odlučio  Davoru Dragičeviću, ocu Davida Dragičevića, povrijeđena su ljudska prava i osnovne slobode garantovane Ustavom BiH i Evropskom konvencijom o za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

“AP 1140/19 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da u okolnostima konkretnog slučaja postoji povreda apelantovog prava iz člana II/3.a) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 2. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropska konvencija) kada je Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka trebalo 100 dana da ‘definira’ krivično djelo u odnosu na koje postoje osnovi sumnje i da donese formalnu naredbu o provođenju istrage, te je istraga i nakon tri godine od događaja još uvijek u toku”.

Podsjetimo, Feraget, advokat Davora Dragičevića,  je još 15. marta 2019. godine, Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine predao apelaciju Davora Dragičevića, koju je ranije više puta najavljivao.

“Apelaciju sam predao upravo na dan Davidove druge sahrane kao jedan simboličan čin i znak da je vrijeme da se ovaj slučaj počne rješavati ali i kao znak da borba za istinu i pravdu u predmetu David Dragičević (kao i predmetu Dženan Memić) mora biti dovedena do kraja. Apelaciju sam podnio zbog kršenja prava na život, odnosno neprovođenja djelotvorne istrage, s obzirom na to da je dosadašnja istraga očigledno imala za cilj zataškavanje otmice i teškog ubistva Davida Dragičevića, zbog kršenja zabrane nehumanog postupanja prema oštećenom, zbog kršenja prava na pravično suđenje, zbog kršenja prava na djelotvoran pravni lijek i zbog kršenja prava zabrane diskriminacije po bilo kojem osnovu”, rekao je tada Feraget.

Pogledaj više