Podsjećanja

V 2021.: Agencije za visoko obrazovanje BiH i RS najzad za zajedničkim stolom

Neformalna grupa studenata okupljenih oko inicijative za rješavanje problema izdavanja diploma od strane neakreditovanih visokoškolskih ustanova u RS pozdravila je iznenadni pozitivni zaokret u odnosima dviju agencija.

Predstavnici Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH (HEA) i Agencije za visoko obrazovanje RS (AVORS) napokon su sjeli za isti sto i započeli dijalog neohodan za rješavanje nagomilovanih pitanja i dilema, prevashodno u rješavanju statusa i tretmana visokoškolsih ustanova u RS i njihove akreditacije.

Prema informacijama iz AVORS, direktor te Agencije doc. dr Biljana Vojvodić i direktor Agencije HEA prof. dr Enes Hašić održali su radni sastanak 29. aprila, na kojem su dogovorili saradnju dvaju institucija u svim ključnim segmentima rada, kao što je akreditacija studijskih programa, razvoj mjerljivih indikatora kvaliteta u okviru kriterijuma za akreditaciju, te dinamika ažuriranja liste stručnjaka.

Navedeno je da su sastanku prisustvovali i zamjenici direktora HEA iz reda srpskog i reda hrvatskog naroda mr Stevo Škrbić i mr Irena Šiško, kao i neposredni saradnici zaduženi za pitanja akreditacije iz obje Agencije.

Budući da su uočena brojna pitanja koja su od interesa za sve zainteresovane strane u oblasti visokog obrazovanja, dogovoreno je formiranje operativne radne grupe koja će neposredno sarađivati u predstojećem periodu, a koju čine prof. dr Benjamin Muhamedbegović i Dalibor Ateljević kao predstavnici HEA, te mr Duška Radmanović i mr Tatjana Radaković kao predstavnici AVORS.

Na sastanku je takođe dogovorena dinamika dovršavanja otvorenih upravnih postupaka iz ranijeg perioda u predmetima Univerziteta u Banjoj Luci, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Univerziteta ”Sinergija”, Nezavisnog univerziteta Banja Luka i Visoke škole Banja Luka Koledž, navedeno je iz Agencije RS, nakon održanog sastanka u Banjaluci.

Da je neophodna saradnja dvije Agencije za visoko obrazovanje unazad godinu dana svog djelovanja ukazivali su iz neformalna grupe studenata okupljenih oko inicijative za rješavanje problema izdavanja  diploma od strane neakreditovanih visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj “STOP neakreditovanim fakultetima – inicijativa neformalne grupe mladih Republike Srpske”, a to im je i direktno rečeno na sastancima sa predstavnicima obje Agencije.

Zbog toga je Grupa pozdravila iznenadni pozitivni zaokret u odnosima dviju agencija, izrazivši očekivanja da će se početi rješavati i nesporazumi u tumačenju i gledištima kada je visoko obrazovanje, posebno akreditacija VŠU u Republici Srpskoj, u pitanju. Te, da će, između ostalog, konačno riješiti i pitanje usaglašavanja registara akreditovanih ustanova.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije