Građanski aktivizam

Visoka medicinska škola zdravstva Doboj pred akreditacijom. Ali… studentski aktivisti od Inspektorata traže vanredni inspekcijski nadzor

Foto: Lj.Đ.
I pored izvjesne skore akreditacije i upisa u registar i kod HEA BiH, ono što može predstavljati problem u njenom daljnjem radu (i zbog čega, u cilju zaštite studenata, reaguju iz neformalne grupe građana “Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome”) je da je ona podnijela zahtjev samo za akreditaciju trogodišnjeg strukovnog studijskog programa “Zdravstvena njega” prvog ciklusa studija. Nasuprot tome, ova ustanova je za akademsku 2022/2023. godinu upisivala studente za ukupno sedam studijskih programa.

Sedam godina od osnivanja, Visoka medicinska škola zdravstva Doboj je tek sada pred dobijanje akreditacije, jer je Izvještajem o vanjskom vrednovanju ove visokoškolske ustanove Komisija stručnjaka na osnovu ukupne ocjene kvaliteta Agenciji za visoko obrazovanje Republike Srpske dala preporuku za izdavanje akreditacije na pet godina.

Dobojska ustanova je od komisije dobila prolaznu ocjenu da “VŠU pretežno ispunjava zahtjev” za devet od deset kriterijuma ocjenjivanja, dok je maksimalnu ocjenu “VŠU u potpunosti ispunjava zahtjev” dobila samo za kriterij kojim se vrednuju uslovi za rad studenata, odnosno za prostorne kapacitete.

Kao i u slučaju vanjskog vrednovanja Visoke medicinske škole Prijedor, za koju je Komisija maksimalnu ocjenu dala samo po jednom kriteriju, u ocjenjivanju dobojske Visoke medicinske škola zdravstva dato je dosta primjedbi, odnosno ukazano na slabe strane i dat niz preporuka za organizacijska unaprjeđenja.

I pored izvjesne skore akreditacije i upisa u registar i kod HEA BiH, ono što može predstavljati problem u njenom daljnjem radu je da je ona podnijela zahtjev samo za akreditaciju trogodišnjeg strukovnog studijskog programa “Zdravstvena njega” prvog ciklusa studija. Nasuprot tome, ova ustanova je za akademsku 2022/2023. godinu upisivala studente za ukupno sedam studijskih programa. Na tri je upisivala za akademske četvorogodišnje studije i na četiri trogodišnje strukovne studije, među kojima je i studijski program koji je prijavljen za akreditaciju.

“Zatražićemo od Inspektorata RS vanredni inspekcijski nadzor, kako studenti koji su se upisali na ostale studijske programe ne bi trpjeli štetu. Jer, utvrdili smo da je komisija stručnjaka izvještajem vrednovala samo studijski program “Zdravstvena njega”, kojim se obrazuju i nakon trogodišnjeg studija dobijaju diplomu “Strukovne medicinske sestre” sa 180 ECTS bodova. Samo taj studijski program je sa ocjenom “VŠU pretežno ispunjava zahtjev” i preporučen Agenciji za visoko obrazovanje RS” – reakcija je iz neformalne grupe građana “Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome”, na aktuelne informacije kada je u pitanju akreditovanje visokoškolskih ustanova u ovom entitetu.

Kada je u pitanju akreditovanje ostalih visokoškolskih ustanova u RS, sa statusom da su u postupku akreditacije kod Agencije za visoko obrazovanje RS ostale su još Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor, Visoka škola “Koledž kozmetologije i estetike” Banja Luka i Visoka škola za turizam i hotelijersto Trebinje.

Završen postupak reakreditacije je za Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, Univerzitet Sinergija Bijeljina, Nezavisni univerzitet Banja Luka, Visoku školu “Banja Luka College”, Visoku školu za uslužni biznis Istočno Sarajevo-Sokolac  i Slobomir P Univerzitet.

Postupak akreditacija je završen za Visoku medicinsku škola Prijedor i Univerzitet “Bijeljina” Bijeljina, dok su u postupku Visoka škola za primjenjene i pravne nauke ”Prometej” Banja Luka i Panevropski univerzitet “Apeiron”.

Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka i  Visokoj poslovnoj tehničkoj školi Doboj akreditacije su istekle 4. oktobra i ove dvije VŠU su na vrijeme podnijele Zahtjev za reakreditaciju.

Od ukupno 18 visokoškolskih ustanova, koje su upisane u registar Agencije za visoko obrazovanje RS, u Državni registar visokoškolskih ustanova još uvijek nisu upisani Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor, Visoka škola “Koledž kozmetologije i estetike” Banja Luka, Visoka škola za turizam i hotelijersto Trebinje i Visoka medicinska škola zdravstva Doboj.

Građani u akciji