Građanski aktivizam

Visoka medicinska škola zdravstvene njege u državnom registru – ali je akreditovan samo jedan studijski program

“Smatramo da je prosvjetna inspekcija namjerno izbjegla da konstatuje da je uz akreditaciju ustanove akreditovan samo jedan od ukupno sedam studijskih programa, koji su promovisani pred upis na novu akademsku godinu.", kažu iz NGG “Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome”

Visoka medicinska škola zdravstva Doboj je četrdeseta i poslednja upisana visokoškolska ustanova u Državnom registru akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH, nakon što ju je Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta u BiH (HEA BiH) juče (22.12.2022.) uvrstila u svoju listu Rješenjem od 16. decembra.

Prethodno je Komisija stručnjaka na osnovu ukupne ocjene kvaliteta,  Izvještajem o vanjskom vrednovanju ove visokoškolske ustanove Agenciji za visoko obrazovanje Republike Srpske (AVORS) dala preporuku za izdavanje akreditacije na pet godina, što je ona svojim Rješenjem 7. decembra i potvrdila. Visoka medicinska škola zdravstva akreditaciju je dobila na pet godina, odnosno ona važi do 06.12.2027.

Komisija je ovoj ustanovi dala prolaznu ocjenu da “VŠU pretežno ispunjava zahtjev” za devet od deset kriterijuma ocjenjivanja, dok je maksimalnu ocjenu “VŠU u potpunosti ispunjava zahtjev” dobila samo za kriterij kojim se vrednuju uslovi za rad studenata, odnosno za prostorne kapacitete.

U ocjenjivanju dobojske Visoke medicinske škola zdravstva dato je dosta primjedbi, odnosno ukazano na slabe strane i dat je niz preporuka za organizacijska unaprjeđenja. Ono što, prvenstveno za studente, može biti sporno i predstavljati problem u njenom daljem radu je da je ona podnijela zahtjev samo za akreditaciju trogodišnjeg strukovnog studijskog programa “Zdravstvena njega” prvog ciklusa studija, koji je uz akreditaciju ustanove i jedini akreditovani studijski program. Jer, nasuprot ovome, ona je za akademsku 2022/2023.godinu upisivala studente za ukupno sedam studijskih programa. Na tri je upisivala za akademske četvorogodišnje studije i na četiri trogodišnje strukovne studije, među kojima je i studijski program koji je prijavljen za akreditaciju.

“Zatražili smo zbog toga od Inspektorata RS vanredni inspekcijski nadzor kako studenti koji su se upisali na ostale studijske programe ne bi trpjeli štetu. Jer, utvrdili smo da je Komisija stručnjaka Izvještajem vrednovala samo studijski program “Zdravstvena njega”, kojim se obrazuju i nakon trogodišnjeg studija dobijaju diplomu “Strukovne medicinske sestre” sa 180 ECTS bodova. To sve je rješenjima entitetske i državne agencije i zvanično verifikovano – kažu iz neformalne grupe građana “Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome”.

U odgovoru Prosvjetne inspekcije dostavljenom ovoj grupi, navedena je dozvola za rad dobojske ustanove izdata od Ministarstva prosvjete i kulture (sada Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo) iz 2015. godine, kao i  dvije dozvole za izvođenje studijskih programa iz 2016. i 2018. godine. U nastavku je postupajući inspektor Snježana Maksimović navela da je izvršila uvid u Rješenje o akreditaciji Visoke medicinske škole  zdravstva, izdato od AVORS, a kojim se potvrđuje standard kvaliteta rada Visoke škole u odnosu na Kriterijume za akreditaciju visokoškolskih ustanovau RS i BiH i Standarde i smjernice za osiguranje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja.

“Smatramo da je prosvjetna inspekcija namjerno izbjegla da konstatuje da je uz akreditaciju ustanove akreditovan samo jedan od ukupno sedam studijskih programa, koji su promovisani pred upis na novu akademsku godinu. To je upravo ono što ukazujemo da su ključni problemi u visokom obrazovanju, ne samo u ovom entitetu, već u cijeloj BiH, neusklađenost tumačenja zakona i izbjegavanja nadležnih da direktno odgovore kada je u pitanju akreditacija, u ovom slučaju studijskih programa. Kada ukažemo da u registru RS su trenutno četiri visokoškolske ustanove koje nisu upisane i u državni registar dobijamo odgovor da oni imaju početnu akreditaciju i da se smatraju akreditovanim” – kažu iz NGG “Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome”.

Najavili su da će u idućoj godini posebno insistirati da Visoke škole i Univerziteti se precizno izjasne za koje studijske programe imaju akreditaciju, kako se ne bi dešavalo kada studenti žele da nastave svoje obrazovanje da im se diploma ne prizna na nekoj drugoj VŠU. Ili da prilikom zaposlenja prilože diplomu studijskog programa koji nije akreditovan, iako se ustanova koja im je izdala ovu javnu ispravu nalazi u registru akreditovanih visokoškolskih ustanova.

Građani u akciji