NGG „Licencirane i akreditovane visokoškolske ustanove - validne i priznate diplome“ Podsjećanja

2 u 1: Varanje studenata – Izdavanje diploma od strane neakreditovanih visokoškolskih ustanova (VIDEO)

Ove nedjelje, u rubrici Podsjećanja, objavljujemo i dva TV priloga, sa BHRT i TV1, od prije tačno godinu dana, o visokoškolskim ustanovama u BiH koje su, bez obzira što nisu akreditovane, izdavale diplome. Čija je stvarna vrijednost na tržištu rada, pogotovo širem, krajnje upitna. Ovo je problem zbog koga je neformalna grupa studenata iz RS pokrenula inicijativu ‘’Licencirane i akreditovane visokoškolske ustanove – validne i priznate diplome’’, animirajući širu javnost i obraćajući se institucijama vlasti. U međuvremenu, u Narodnoj skupštini usvojen je novi Zakon o visokom obrazovanju RS, u čijem članu 40. je navedeno da: „javne isprave mogu izdavati samo akreditovane ustanove“.

BHT1: 18 visokoškolskih ustanova u BiH izdaju diplome a nisu prošle postupak akreditacije

BHT1 je u posjedu dokumenta u kojem je navedeno da 18 visokoškolskih ustanova u BiH izdaje diplome, a da pritom nisu prošle postupak akreditacije. Neke nisu ispunile uvjete, a ima i onih koji su u postupku akreditacije kršili zakon ili su čak uočene određene neregularnosti.

Osamnaest visokoškolskih ustanova u BiH već godinama izdaje diplome, a da nisu prošle postupak akreditacije. Među neakreditovanim ustanovama su i dvije visokoobrazovne ustanove iz Bijeljine.

Jedna od ustanova sa spiska je Univerzitet Bijeljina. Kako nam je objasnio Boro Krstić, direktor univerziteta, ova ustanova početkom godine podnijela je zahtjev za akreditaciju, ali tvrde kočnica je odnos državne i entitetske agencije.

“Ja mislim da je problematika vezano da li za akreditaciju visokoškolskih ustanova treba da budu stručnjaci sa spiska agencije BiH, međutim, agencija RS imenuje sa svoje liste i tu smo u nekom procjepu. Akreditacija zakonski uopšte nije obavezna i pokazatelj je kvaliteta”, kaže Krstić.

“Nigdje ne piše da je akreditacija obavezna. Ono što je obavezno je licenca i dozvola za rad.”

Nešto manje raspoloženi za priču bili su na Slobomir P univerzitetu, koji se takođe nalazi na spisku.

U neformalnom telefonskom razgovoru rekli su da su u postupku reakreditacije. Rečeno nam je takođe da je njima rečeno da je u pitanju politički problem te su tužili agenciju za akreditaciju bih jer nisu upisani u registar akreditovanih visokoobrazovnih ustanova.

S druge strane, iz Agencije za razvoj visokogobrazovanja u napomenama u dopisu koji je u našem posjedus toji da u registar nisu upisani jer je postupak akreditacije odstupao od zakona.

Bez akreditacije radi i diplome izdaje i Visoka škola za turizam i ugostiteljstvo Konjic. Njihov postupak akreditacije obustavljen je zbog neregularnosti.

Koliko diploma su izdale neakreditovane ustanove sa spiska nije poznato. Na univerzitetu Bijeljina naglašavaju da je procenat zapošljavanja njihovih studenata skoro sto odsto.

“Njihove diplome su u potpunosti validne. U Republici Srbiji svaki naš student koji je završio studije farmacije imaju već otvorene svoje apoteke ili su ovlaštena lica za rad u apotekama. Neki naši studenti su na doktorskim studijama, recimo u Norveškoj.”, tvrdi direktor Boro Krstić.

Akreditacija visokoškolskih ustanova u BiH preduslov je za priznavanje diploma u drugim državama. Dok Iz Agencije za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđivanja kvaliteta apeluju na nadležne da hitno reaguju, fakulteti za sve krive njih, jer je, kako ističu, obrazovni sistem zakočila politika.

.
.

TV1: Akreditacija univerziteta – prebacivanje odgovornosti

Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, nedavno je objavila spisak Univerziteta koji nisu dobili akreditaciju. Na spisku je osamnaest univerziteta. Iz Agencije navode kako su neki u procesu akreditacije, jer su poslali zahtjeve, a neki još to nisu uradili. Fakulteti do kojih smo uspjeli doći brane se sporošću agencije, ali i nadležnih ministarstva.

.
.
Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije