"Neretvica - Pusti me da tečem" - Inicijativa za sprječavanje gradnje MHE na rijeci Neretvici, Konjic

Zabranjena izgradnja mini hidroelektrana na Neretvici

Da li je Općina Konjic smogla snage da, poštujući volju svojih građana, odbije zahtjev Elektroprivrede za izgradnju MHE na Neretvici ili je na to, zapravo, bila prisiljena?

Elektroprivrede BiH, nakon više neprihvatljivih ispada i uvreda njenog čelnog čovjeka, na račun građana koji se protive izgradnji mini hidroelektrana na rijeci Neretvici (a podsjetimo, Elektroprivreda ih je planirala graditi čak 15) i nakon ucjenjivanja lokalne vlasti, tužbom sa ogromnim odštetnim zahtjevom, na sastanku na kome se govorilo čak o angažovanju  policijskih snaga MUP-a HNK u razbijanju građanskih protesta, suočila se sa porazom.

Služba za prostorno uređenje, građanje i obnovu Općine Konjic odbila je zahtjev JP Elektroprivreda BiH d.d. za izdavanje dozvole za izgradnju mHE Gorovnik ušće i mHE Sirijanski most, sa obrazloženjem da investitor u zakonom predviđenom roku nije dostavio – energetsku dozvolu!

Podsjećamo, Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu Općine Konjic je još 2008. godine donijela rješenje kojim se JP Elektoprivredi BiH odobrava gradnja mHE Gorovnik ušće i Sirijanski most, međutim, to je rješenje, u julu ove godine, ukinulo Ministarstvo građenja i prostornog uređenja HNK, a po Zahtjevu Udruženja za zaštitu okoline Zeleni Neretva. Tada je utvrđeno da Rješenje iz 2018. godine za gradnju mHE Općina donijela bez energetske dozvole/saglasnosti, koja prethodi izdavanju odobrenja za gradnju novih proizvodnih elektroenergetskih objekata.

Iako su tokom ljeta poništene građevinske dozvole za obje mHE, Općina Konjic ih je pokušala ostaviti na snazi, čime je ignorisala odluku drugostepenog organa, u ovom slučaju Ministarstva građenja i prostornog uređenja HNK. Budući da je na taj način Općina počinila teško kršenje zakona, na Zahtjev pravog tima Aarhus centra i aktivista iz NVO Zeleni Neretva, Upravna inspekcija HNK je izvršila pritisak da se zakon ispoštuje, te je, kao rezultat, Zahtjev Elektroprivrede za izgradnju mHE na Neretvici konačno odbijen.

Ibrahim Turak, predsjednik udruženja „Neretvica – Pusti me da tečem“, je za naš portal kratko rekao:

Ovo je logičan slijed događaja jer smo dokazali da su dozvole za gradnju izdate nezakonitno. Općina je građevinske dozvole izdala investitoru a da prije toga nije pribavljena energetska saglasnost i sada je te dozvole morala povući. Mi smo sretni zbog još jedne pobjede, ali moram istaći da mi ispred pokreta Pusti me da tečem nećemo odustati od borbe za Neretvicu sve dok i koncesioni ugovori između Općine i Elektroprivrede ne budu poništeni“.

No, bar zasad, mještani u dolini Neretvice napokon mogu odahnuti. Nakon svih pokušaja investitora da otpočne gradnju na Neretvici i velikih protesta građana koji su se toj namjeri usprotivili, Elektroprivreda, bez validnih dozvola, više nema pravo poslati mašine na teren (A prijetiti policijom nikada nije ni imala pravo). Što znači još jednu značajnu pobjedu za eko aktiviste i građane ovog područja. A i šire.

A što se tiče lokalne vlasti – ona je, čini se, dobila poklon kome se nije mogla ni nadati. S jedne strane je konačno postupila po želji svojih građana, a s druge, s obzirom da odluku nije donijela samostalno, nego pod pritiskom kantonalne inspekcije, spasila se tužbe Elektroprivrede i isplate odštete.

No, šta će na sve ovo “reći” iz Elektroprivrede, ostaje da vidimo.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije