Građanski aktivizam

Zahtjev za smjenom kantonalnog ministra ekologije, zbog skandala sa otpadom u Drvaru, osvanuo i na bilbordima u Livnu

''Propusti su toliko brojni da se može sumnjati da su počinjeni sa namjerom. Da li je to tako treba da kaže tužilaštvo koje se ne oglašava, a niko ne zna zašto. Ako misle da ćemo prestati i preći preko ovoga, grdno se varaju'', istakla je Živana Sabljić.

„Pored online peticije, pokrenuli smo i bilbord kampanju u kojoj javnost želimo upoznati sa tim da u samom Rješenju o upravljanju otpadom postoji kršenje zakona i procedura. A zbog toga se u normalnoj državi ministri smjenjuju“, istakla je Živana Sabljić, ispred neformalne grupe građana “Kaznimo odgovorne za otpad u Drvaru”, nakon što su u Livnu osvanuli novi bilbordi ove grupe – u kojima se sada zbog kršenja zakona traži smjena kantonalnog ministra graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hikmeta Hodžića.

“Izdavanje rješenja bez uviđaja na licu mjesta je nezakonito” i “Zbog kršenja zakona smjena je obaveza” poruke su koje su danas osvanule u Livnu u sklopu kampanje neformalne grupe građana “Kaznimo odgovorne za otpad u Drvaru”.

Nova kantonalna Vlada je izabrana u decembru 2020. godine, u jeku pandemije ali i afere sa “italijanskim otadom” koja je Kanton 10 stavila i na “regionalnu mapu” a u centru tog skandala se nalazio Drvar i Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona 10.

Ipak, uprkos ovoj aferi, ministar Hikmet Hodžić je jedan od rijetkih koji je “nagrađen” još jednim mandatom, nakon raskola u do tada u Kantonu 10 neprikosnovenom HDZ-u, koji je po prvi put ostao bez ministra u kantonalnoj Vladi.

Upravo je ministar Hodžić u svom prethodnom mandatu potpisao rješenje kojim je prošle godine tek osnovanoj firmi “Krom reciklaža” d.o.o. Drvar data dozvola za upravljanje otpadom. U tom je rješenju navedeno da pomenuta firma, koja je kasnije uvezla ogromne količine otpada iz Italije, ima u Drvaru pogon i mašine za reciklažu – što se ispostavilo kao netačno.

“U rješenju koje je potpisao ministar Hodžić su brojne nelogičnosti i nepravilnosti. Od toga da nisu izvršili uviđaj na licu mjesta i ustavnovili stanje na terenu, do toga da nema projekta zbog čega se rješenje ne može izdati, a ne vidi se na koji način je ministarstvo utvrdilo ispunjenost tehničkih uslova za rad. Zaista, propusti su toliko brojni da se može sumnjati da su počinjeni sa namjerom. Da li je to tako treba da kaže tužilaštvo koje se ne oglašava, a niko ne zna zašto. Ako misle da ćemo prestati i preći preko ovoga, grdno se varaju”, istakla je Živana Sabljić.

Iz ove neformalne grupe su dodatno istakli da je dokumentacija u Rješenju na osnovu koje je Ministarstvo donijelo odluku navedena paušalno i Rješenjem nije obrazloženo zbog čega je Ministarstvo povjerovalo ovim dokazima, te, na osnovu, njih donijelo svoju odluku, što je u suprotnosti sa Zakonom o upravnom postupku.

Takođe, u Rješenju nije navedeno da li je dozvola od strane Ministarstva uopšte izdata u skladu sa projektom o upravljanju otpadom, odnosno u skladu sa pravnim, okolinskim i zdravstvenim zahtjevima.

Pored toga, organ je u skladu sa Zakonom o upravnom postupku FBiH bio dužan postupati na osnovu savjesne i brižljive ocjene svih dokaza, kada je razmatrao da li će neku od činjenica smatrati dokazanom ili ne, a, takođe, ukoliko je postojala sumnja prema odredbama čl. 192, 193, 195, 196 ZUP-a FbiH, za utvrđivanje neke činjenice ili za razjašnjenje bitnih okolnosti potrebno je neposredno opažanje službene osobe koja vodi postupak, odnosno uviđaj na licu mjesta.

Iz Rješenja ne proizilazi da su provedene neke od pomenutih zakonskih odredaba, tvrde Drvarčani.

Podsjećamo, građani Drvara su pokrenuli i online peticiju koja ima za cilj da prikupi potpise građana Kantona 10, ali i cijele Bosne i Hercegovine, sa zahtjevom da ministar graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona 10 Hikmet Hodžić bude smijenjen ili podnese ostavku.