Građanski aktivizam

Zahvaljujući dojavi građana, zajedničkom akcijom entitetskih inspekcija, uhvaćen na djelu šljunkar u ilegalnom iskopavanju

„Istragom smo utvrdili da nije bilo odvoženja šljunka i da smo na vrijeme reagovali, ostvarivši punu i korektnu saradnju sa kolegama iz RS“, izjavio je za portal Antikorupcija.info Glavni federalni vodoprivredni inspektor Mirsad Smailagić.

Da je moguća i korisna saradnja građana i kontrolnih organa, kada je u pitanju nelegalna eksploatacija šljunka, pokazuje primjer sa međuentitetskog područja između Odžaka i Šamca.

Inspektori obje entitetske inspekcije – Federalne vodne inspekcije i Vodne inspekcije RS – su, na dojavu građana, izašle na teren i utvrdile da je nelagalno izvađeni materijal deponovan na lokaciji „Mlinište“ koje pripada Federaciji, a u blizini je naselja Zasavica u šamačkoj opštini, koje je u RS.

„Zatečeni šljunkar je negirao da je on vršio iskop, pa su kontaktirani i drugi koji obično šljunkare na ovom području, ali su svi redom negirali da su oni vršili eksploataciju“, prenijeli su nam iz neformalne grupe građana „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne“, koja djeluje na području Doboja, Vukosavlja, Modriče i Šamca.

Da je deponovani materijal zapisnički evidentiran i da će se s njim postupiti u skladu sa utvrđenom zakonskom procedurom, Grupu su informisali iz inspekcije RS.

A preciznim informacijama Grupi je cijelu situaciju pojasnio Glavni federalni vodoprivredni inspektor Mirsad Smailagić, sa kojim aktivisti koji se zalažu za uređenu i kontrolisanu eksploataciju šljunka imaju pozitivna iskustva i dobru saradnju ne samo na ovom dijelu BiH kod Odžaka, već i na području Maglaja.

„Da, kažnjen je zatečeni šljunkar iz RS sa 5.500 maraka, mada je bilo nedoumica u pogledu deponovanog materijala, da li je on izvadio kompletno zatečenu količinu. Ipak, istragom smo utvrdili da nije bilo odvoženja šljunka i da smo na vrijeme reagovali, ostvarivši punu i korektnu saradnju sa kolegama iz RS – izjavio je za portal Antikorupcija.info Smailagić.

On je otkrio da će Federalna uprava za inspekcijske poslove iduće sedmice kompletirati predmet i dostaviti krivičnu prijavu protiv šljunkarskog preduzeća i za nelegalnu eksploataciju šljunka na području općine Domaljevac – Šamac.

Inače, kada se radi o vađenju i dislokaciji vodnog materijala u donjem toku rijeke Bosne, građani sa područja Odžaka nasuprot Miloševca u opštini Modriča se i dalje žale da šljunkari neprestalno ilegalno kopaju u blizini njihovih kuća i imanja, pa čak i u noćnim časovima. Žale se i mještani Zasavice, koji izražavaju sumnju da se ilegalno kopa u širem području lokaliteta „Bosnica“ u opštini Šamac, a kažu da ne uspjevaju od nadležnih obezbijediti informaciju da li se radi o eventualno legalnoj lokaciji.

Zbog toga su aktivisti koji se zalažu i bore za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu rijeka Bosna i Drina juče uputili zajednički dopis JU „Vode Srpske“ da im u skladu sa zakonom dostave informaciju koja privredna društva imaju saglasnost i ugovore sa tom javnom ustanovom i u kojem periodu, odnosno rokovima, imaju odobrenja za iskop na lokalitetima u slivu te dvije rijeke. Te informacije će na odgovarajući način podijeliti sa građanima na terenu, kako bi oni mogli da u slučaju sumnjivih iskopavanja prijavljivaju te radnje MUP-u i inspekcijama.