Građanski aktivizam

Zaključak panel diskusije CCI-a: „Vlasti lokalnih uprava moraju prestati ignorisati revizorske izvještaje“

U organizaciji Centara civilnih inicijativa, danas (30.11.), u Bijeljini, održana je panel diskusija „Unapređenje javne revizije na lokalnom nivou“. Tim povodom objavljeno saopštenje za javnost, ove nevladine organizacije, prenosimo u cjelosti.

„Vlasti lokalnih uprava moraju prestati ignorisati revizorske izvještaje i početi pridavati veći značaj implementaciji revizorskih preporuka kako bi otklanjali slabosti i nepravilnosti u radu, te kontinuirano unapređivali efikasnost u trošenju javnog novca. Uspostaviti samostalan, održiv i efikasan sistem nadzora nad revizorskim nalazima i preporukama u narednom periodu.“ – zaključci su današnje Panel diskusije „Unapređenje javne revizije na lokalnom nivou“ Centara civilnih inicijativa (CCI) održane u Bijeljini.

CCI, uz podršku Švedske, provode aktivnosti kojima žele unaprijediti rezultati javne revizije kroz adekvatan pristup svih relevantnih učesnika u procesu javne revizije. Tokom prethodnog perioda poseban fokus bio je na povećanju realizacije revizorskih preporuka od strane opština i gradova koje su bile predmet finansijske revizije, te uspostavljanju parlamentarnog nadzora nad nalazima revizije i praćenje postupanja subjekata po preporukama javne revizije.

„Tokom 2021. godine inicirano je prema  21 opštini i gradu, koji su bili predmet revizije, da uvedu parlamentarni nadzor nad realizacijom revizorskih preporuka. 19 opština i gradova je na sjednicama razmatralo Izvještaj o reviziji, a 8 opština, do sada kroz Izvještaje o postupanju po revizorskim preporukama uvelo praksu izvještavanja o postupanju po preporukama, odnosno informisali su parlamente o realizaciji preporuka, između ostalog tu su Bijeljina i Pale koji su danas predstavili svoje prakse praćenja revizorskih izvještaje od strane lokalnih parlamenata“ – izjavila je Ana Lučić ispred  CCI-a.

„Postoji nekoliko mehanizama koji se mogu iskoristiti kako bi se povećali efekti javne revizije, odnosno postupanja po revizorskim preporukama koje glavna služba za reviziju javnog sektora daje. Jedan od tih jeste i pritisak parlamentarnog nadzora kako od strane Narodne skupštine što postoji i u zakonu, kao zakonsko uporište i nadležni Odbor skupštine. Odbor za reviziju ima ta ovlaštenja da kroz neka javna saslušanja ali i neke druge korektivne mjere može da utiče. Takođe, značajna je uloga i lokalnog parlamenta koja po toj analogiji može da učini mnogo kako bi se ti efekti povećali“- istakao je Dr Bojan Ćurić, viši revizor finansijske revizije Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske.

„Savez opština i gradova Republike Srpske, kao mjesto gdje se i razmjenjuju najbolje prakse i iskustva iz rada opština i gradova, je u stvari platforma na kojoj pokušavamo da unaprijedimo rezultate finansijskih revizija. Ono što je za nas iz Saveza opština i gradova Republike Srpske posebno važno, to je da u stvari preporuke iz Glavne službe za reviziju javnog sektora nama u stvari targetiraju pravce u kojima bi mi trebali u narednom periodu da jačamo kapacitete jedinica lokalne samouprave. Tako, na primjer, finansijske revizije Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske pokazale su da je manjkavost vidljiva u nekoliko oblasti. To je primjena zakona o finansijskom upravljanju i kontroli, to je primjena propisa koji se odnose na popis imovine i obaveza u jedinicama lokalne samouprave tako da je Savez s tim u vezi pružio brojnu tehničku podršku opštinama i gradovima na temu otklanjanja ovih problema“- dodao je Aco Pantić, sekretar Saveza opština i gradova Republike Srpske.

Današnjoj Panel diskusiji prisustvovali su predstavnici iz 22 jedince lokalne samouprave koje su bile predmet revizije u ovoj godini, kako bi se upoznale sa dobrim praksama parlamentarnog nadzora nad realizacijom revizorskih preporuka u drugim opštinama, što će im svakako olakšati organizaciju i dalji rad po ovom pitanju. Načelno svih 22 opština i gradova su prihvatili inicijativu o potrebi vršenja parlamentarnog nadzora nad revizorskim izvještajima koju bi u narednom periodu trebale da implementiraju.

Građani u akciji