Građanski aktivizam

Zakon i ne(red): Mladi Mostara u dijalogu sa policijom

Ideja radionice održane u Mostaru kao jednom od prostora koji projekat pokriva, je angažiranje mladih u borbi protiv policijske brutalnosti i nekažnjivosti za koruptivne i nezakonite radnje policije.

U okviru projekta “Zakon i ne(red)” koji realizira BIRN BiH uz podršku Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u BiH, u Mostaru je održana radionica čiji cilj je otvoriti dijalog između generacije mladih i predstavnika policijskih institucija.

Projekat se u širem smislu bavi pitanjem funkcioniranja i transparentnosti policijskih agencija, orijentiranih ka unutarnjim sistemskim problemima.

Ideja radionice održane u Mostaru kao jednom od prostora koji projekat pokriva, je angažiranje mladih u borbi protiv policijske brutalnosti i nekažnjivosti za koruptivne i nezakonite radnje policije.

Tim povodom sudionici su otvoreno razgovarali sa pomoćnikom zapovjednika Policijske stanice Mostar-Centar, tražeći rješenja za jačanje povjerenja u policijske snage.

Sa sudionicima je razgovarao i novinar Balkanske istraživačke mreže BiH Jasmin Begić, koji u okviru ovog projekta radi na istraživanju odnosa policije u cijeloj državi prema problemima unutar vlastitih struktura.

Po završetku je zaključeno kako će angažman mladih iz Mostara u okviru ove teme biti nastavljen, te će biti formirane preporuke na osnovu daljeg rada.

Građani u akciji