Građanski aktivizam

Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u FBiH ne provodi se u praksi. A Federalno ministarstvo zdravstva ignoriše nevladine aktiviste.

Predstavnici udruženja za razvoj društva Kap i udruženja građana Stop mobbing, uručili su danas na protokolu Federalnog ministarstva zdravstva oko 2.000 potpisa građana u FBiH koji traže poštivanje zakona koji štite prava pacijenata. Tim povodom objavili su i saopštenje za javnost koje prenosimo u potpunosti.

“Naša udruženja su više puta pokušala stupiti u kontakt sa Federalnim ministarstvom zdravstva, zadnji put 17.12.2021. godine kada smo zatražili sastanak sa predstavnicima ove institucije kako bismo im uručili Inicijativu građana i pacijenata i kako bismo razgovarali o teškim kršenjima Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u FBIH, ali nikada od njih ne dobijamo nikakve odgovore. Važno nam je da predstavnici ove institucije shvate i razumiju sviju ulogu i funkciju ovog ministarstva u zaštiti prava pacijenata i javnog zdravlja”, rekla je Merima Spahić, članica udruženja Kap.

Inicijativa građana FBIH dostavljena je danas na protokol Federalnog ministarstva zdravstva.

Anica Ramić iz udruženja Stop mobbing rekla je da je “korupcija u zdravstvu visoko izražena, naročito tokom kovid pandemije te da pacijenti ne mogu da ostvare ni najosnovnije usluge u javnom zdravstvu, zbog čega plaćaju privatno zdravstvo. Na taj način, pacijenti dva puta plaćaju zdravstvene usluge. Važno je da građani razumiju da upravo mi plaćamo javno zdravstvo i da moramo da se izborimo za svoja prava”.

Građani FBiH svojim potpisima u Inicijativi traže od Federalnog ministarstva zdravstva da osigura da se provodi Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u FBiH.

Podsjećamo, Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u FBiH usvojen je 2010. godine, ali se pacijenti svakodnevno žale na njegovu nedovoljnu, a vrlo često i nikakvu primjenu u praksi.

Dosljedna provedba postojećeg Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u FBiH, omogućila bi poštivanje odredbi Zakona na čije kršenje se pacijenti najčešće žale, a koji su usko povezani s korupcijom u zdravstvu. Pacijenti se žale da ne mogu ostvariti svoja prava na zdravstvenu zaštitu, posebno u vrijeme pandemije uzrokovane Covid-19 virusom.

Inicijativa/peticija građana i pacijenata kojom traže punu primjenu i poštivanje Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u FBiH, potpisivana je Sarajevu, Zenici, Tomislavgradu, Gračanici, Tuzli, Kalesiji, Mostaru, Bihaću, Cazinu i drugim gradovima u FBiH.

Ova aktivnost se realizuje na osnovu pritužbi pacijenata, a u okviru projekta “Virus za koji ima lijek!” koga provode udruženje Stop mobbing i udruženje Kap, uz finansijsku podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i predstavlja dio šireg projekta “Podrška građanima u borbi protiv korupcije”, koga implementiraju Centri civilnih inicijativa (CCI), kao vodeći partner.

Kršenja prava pacijenata i korupcija u zdravstvu, dokumentuju se video svjedočenjima pacijenata koje možete preuzeti  na sljedećim linkovima:

https://www.youtube.com/watch?v=-77Boy0sClU&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=mC5Ly40P-k0

https://www.youtube.com/watch?v=6eRWM_R9Ggk

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije