Građanski aktivizam

‘Žene sa Une’ više od 30 godina rade na promociji i zaštiti ljudskih prava

Svoje aktivnosti Udruženje provodi i uz pomoć lokalnog volonterskog servisa. Upravo zbog toga iz Udruženja ističu – zahvalnost duguju i mladima koji se redovno priključuju njihovim humanitarnim akcijama.

Nevladina organizacija „Žene sa Une“ više od trideset godina uspješno radi na zaštiti i promovisanju ljudskih prava. U organizaciji je zaposleno 26 osoba, a njihovi servisi socijalne zaštite uspješno sarađuju s državnim institucijama i ustanovama što ih čini bitnom, produženom rukom sistema.

Udruženje “Žene sa Une” svoj rad temelji na pružanju psihosocijalne podrške posebno ranjivim kategorijama. U sklopu Udruženja djeluje i Dnevni centar za djecu u riziku od razdvajanja te riziku od negativno društvenih oblika ponašanja.

“Intenzivno radimo na programima koji se tiču prevencije i borbe protiv trgovine ljudima i zaštite ljudskih prava. U okviru Dnevnog centra za djecu i porodice u riziku provodimo, tokom idućih 18 mjeseci uz podršku USAID-a, edukativne radno-okupacione radionice za djecu koja su u specifičnom riziku od trgovine ljudima”, istakla je Aida Behrem, direktorica Udruženja “Žene sa Une”.

Kako kažu iz Udruženja, korisnici njihovog Dnevnog centra su djeca opće i romske populacije od 3 do 18 godina, i to najčešće djeca koja se bave prosjačenjem.

“S djecom se radi na edukativnom i kreativnom planu, djeca predškolskog uzrasta se pripremaju kvalitetno za predstojeću školsku godinu, dok se djeci školskog uzrasta pomaže u savladavanju školskog gradiva i razvijanju novih navika i vještina”, navodi socijalna radnica Jasmina Ibrahimović Hodžić.

Prema riječima psihologinje, rizični faktori se mogu uočiti već u predškolskom uzrastu. Ipak, takve faktore obično ne mogu primijetiti porodice jer su upravo one – faktor rizika.

“Izdvojili bismo kao najveći fokus u radu program jačanja podrške porodici gdje se fokus stavlja na dijete, ali radi se i s porodicom”, kazala je psihologinja Adnana Kapić.

Svoje aktivnosti Udruženje provodi i uz pomoć lokalnog volonterskog servisa. Upravo zbog toga iz Udruženja ističu – zahvalnost duguju i mladima koji se redovno priključuju njihovim humanitarnim akcijama.

Građani u akciji