BIRN BiH - projekat "Transparentnošću protiv korupcije u pravosuđu"

BIRN BIH – projekat „Transparentnošću protiv korupcije u pravosuđu“

BIRN BiH pokrenuo je projekat „Transparentnošću protiv korupcije u pravosuđu“ kojim želi da utiče na povećanje dostupnosti informacija o korupciji unutar pravosuđa. Zalažući se za veću transparentnost rada pravosudnih institucija, cilj projekta je smanjenje stepena korupcije u pravosuđu u Bosni i Hercegovini.

S obzirom na to da je prema listi Indeksa percepcije korupcije organizacije Transparency International, Bosna i Hercegovina u januaru 2020. godine dobila najgoru ocjenu u posljednjih osam godina te se nalazi na 101. mjestu od ukupno 180 zemalja, BIRN BiH svojim projektom želi postići da sve optužnice za korupciju budu javne, čime će se osigurati transparentnost rada pravosuđa i bolja informisanost građana o ovom važnom problemu.

Glavni cilj projekta je da se javnim optužnicama, prije svega, umanji mogućnost montiranih procesa te samim tim dovede do smanjenja korupcije u pravosuđu. Ovakvom praksom se olakšava pristup medijima i veći stepen praćenja postupaka, što će dugoročno unaprijediti nadzor i kontrolu od strane medija i građana, te unaprijediti rad pravosuđa u cjelini.

Sud je 2014. godine promijenio svoj pravilnik u skladu sa smjernicama za objavljivanje tužilačkih i sudskih odluka na službenim stranicama koje je izdao VSTV i time ukinuo praksu anonimnih presuda nakon dvije godine. Ipak, istovremeno sa povlačenjem presuda, povučene su i sve optužnice sa stranice Tužilaštva BiH i nijedna više nikada nije bila objavljena.

Zbog ovakve prakse, prema podacima dobijenim u istraživanju javnog mnijenja Centra za sigurnosne studije u BiH iz  jula 2018. godine, povjerenje građana u pravosuđe je na vrlo niskoj razini. Manjak informacija o sudskim postupcima, predstavlja problem ne samo za medije, već i za javnost, kojoj je onemogućeno da dobija pravovremene i objektivne informacije o radu pravosuđa, posebno kada je riječ o teškim prestupima, kao što su predmeti za korupciju na visokim nivoima.

Oznake
Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije