O nama

ANTIKORUPCIJA je specijalizovani news portal putem kojeg se afirmišu teme od značaja za borbu protiv korupcije, te promoviše  građanski aktivizam u ovoj oblasti.

Osnivač portala su Centri civilnih inicijativa (CCI), koji, zajedno sa partnerskim organizacijama Transparency Interanational u BiH  i Centrom za razvoj medija i analize, a uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), provode projekat „Podrška građanima u borbi protiv korupcije“.