O nama

ANTIKORUPCIJA je specijalizovani news portal za teme korupcije i  građanskog aktivizma.

Osnivač portala su Centri civilnih inicijativa (CCI), koji, zajedno sa partnerskim organizacijama Transparency Interanational u BiH  i Centrom za razvoj medija i analize, a uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), provode projekat „Podrška građanima u borbi protiv korupcije“.

Urednik portala: Samir Šestan (sestansamir@gmail.com)

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije