• Dva mjeseca čekanja građana Dobrinje na odluku Kolegija Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo da se na vijeću progovori o problemu koji se tiče njih ali i svih građana Sarajeva
  • Nevladine organizacije pokušavaju nagovoriti Parlament da natjera Vladu da poštuje Zakon. I da prestane za Fond solidarnosti odvajati 5 puta manje sredstava od zakonom propisanih.
  • Kad sistem ne funkcioniše sam od sebe, onda građani, nvo i opozicija pokušavaju da ga pokrenu “na guranje”: Krivične prijave protiv direktora bolnica u Foči i Trebinju zbog negativnih revizorskih izvještaja
  • Neadekvatne sankcije CIK-a i bavljenje tužilaštava i sudova “sitnom ribom” umjesto stranačkim vrhovima, samo stimuliše nastavak izbornih pljački, zlopotrebe javnih resursa i političke korupcije u BiH

Građani u akciji

Regija i svijet

Priče u fokusu

Komentari i analize

Podsjećanja

Intervjui

Partneri u borbi protiv korupcije

Građani u akciji