• Građanska inicijativa Kuti
  • Hastahana park - Inicijativa za zaustavljanje izmještanja parka Hastahana
  • Hrabre žene Kruščice - Inicijativa za sprječavanje gradnje MHE na rijeci Kruščici
  • Inicijativa protiv izgradnje MHE Buna 1 i 2
  • Inicijativa za namjensko i transparentno trošenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH
  • Jer nas se tiče - Inicijativa za izmještanje deponije Uborak, Mostar
  • NGG „Da se ne ponovi maj 2014.“ - kampanja borbe protiv koruptivnih radnji i interesa koji dovode do ugroženosti Doboja od poplava
  • NGG "Sačuvajmo rijeke Foče" i UG "Bjelava" - Inicijativa protiv izgradnje MHE u opštini Foča
  • Pravda za Davida - grupa građana koji se bore za funkcionisanje pravne države
  • Pravda za Dženana - grupa građana koji se bore za funkcionisanje pravne države
  • "Neretvica - Pusti me da tečem" - Inicijativa za sprječavanje gradnje MHE na rijeci Neretvici, Konjic
  • Radnički protesti
  • Restart Srpska - kampanja borbe protiv korupcije prilikom zapošljavanja u javnim preduzećima u RS
  • STOP izgradnji MHE na Kasindolskoj rijeci
  • STOP neakreditovanim fakultetima - inicijativa neformalne grupe mladih RS
  • STOP nelegalnoj gradnji na Bijelom Brijegu - neformalna grupa gradjana Mostara
  • STOP nelegalnom odlaganju otpada na Krupačkim stijenama
  • Transparency International BiH
  • Trebamo da znamo - Inicijativa za zakonito trošenja sredstava za održavanje zgrada u Vitezu
  • Udruženje "Misli dobro"
  • Za Doljanku - Inicijativa protiv izgradnje i puštanja u rad MHE Zlate, u općini Jablanica
  • Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne
  • Za transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta - Inicijativa grupe nvo BD
  • Neformalna grupa građana "Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka u Maglaju"
  • Građanski aktivizam u susjedstvu
  • Sve vijesti