Regija i svijet

EU: Sloboda rijekama – ali samo u EU!

Rijeke u Bosni i Hercegovini još uvijek se pregrađuju branama i na njima se grade male hidroelektrane. Ima nade da će MHE konačno biti zabranjene, bar u jednom...

Partneri u borbi protiv korupcije