Građanski aktivizam u susjedstvu

Crna Gora: Ekološki aktivisti zahtjevaju unapređenje efikasnosti rada inspekcijskih organa i tužilaštva u cilju sprečavanja korupcije u poslovima upravljanja komunalnim otpadom

Zahvaljujući građanskim aktivistima u BiH, dugo potiskivana tema nelegalnih i polulegalnih deponija otpada, koje predstavljaju potencijalne ekološke bombe, ušla je u javni prostor. Sve je više svijesti da je stanje, u ovom kontekstu, alarmantno. Ali adekvatna reakcija vlasti izostaje. Uporno se zatvaraju oči pred problemom i ignorišu moguće tragične posljedice, za koje stručnjaci tvrde da nije pitanje da li će do njih doći, nego samo kada. No, vlast se kod nas navikla baviti posljedicama a ne uzrocima problema. Ni priča iz Crne Gore, u nastavku, nije puno drugačija. I tamo se, izgleda, ovim problemom ozbiljno bave jedino u civilnom društvu. Koje predlaže osnivanje posebne jedinice za borbu protiv ekokriminala, pri Upravi policije. (Antikorupcija)

Ekološki pokret “Ozon” pripremio je dokument “Predlog politika za unapređenje efikasnosti rada inspekcijskih organa i tužilaštva u cilju sprečavanja korupcije u poslovima upravljanja komunalnim otpadom”, u čijem je fokusu odgovornost nadležnih inspekcija na državnom i lokalnom nivou i tužilaštva zbog 20-to godišnjeg nekontrolisanog odlaganja različitih vrsta otpada na ,,Mislovom dolu”, najvećem neuređenom gradskom smetlištu u Crnoj Gori.

“Iako je javnost bila upoznata sa situacijom aktivnostima organizacija civilnog društva i medija, za 20 godina funkcionisanja ovog neuređenog gradskog smetlišta nije došlo do zabrane rada od strane nadležnih inspekcijskih organa, kao ni pokretanja procedura od strane tužilaštva ili policije, obzirom da se radi o ekokriminalu. Sve navedeno upućuje za prostor ispitivanja koruptivnih radnji, što nije prepoznato od strane inspekcijskih i tužilačkih organa, koji su po službenoj dužnosti imali prostor da pokrenu odgovarajuće procedure kojima bi se utvrdilo činjenično stanje i naložile odgovarajuće mjere u cilju zaštite zdravlja ljudi i životne sredine”, navodi se u saopštenju “Ozon”.

U dokumentu ,,Predlog politika za unapređenje efikasnosti rada inspekcijskih organa i tužilaštva u cilju sprečavanja korupcije u poslovima upravljanja komunalnim otpadom“ analizirali smo i prikazali rezultate ankete koju smo sproveli u pripremi .

“Ubjedljiva većina anketiranih građana/ki Nikšića, čak 95%, prepoznala je odgovornost nadležnih institucija koje su bile predmet ankete, što potvrđuje poznavanje zakonom propisanih obaveza u oblasti upravljanja otpadom, kao i sumnju u postojanje korupcije. Kada je prepoznavanje korupcije kao jednog od uzroka za izostanak trajne zabrane deponovanja različitih vrsta otpada na neuređenom gradskom smetlištu ,,Mislov do”, većina anketiranih, njih 70%, smatra da je opravdana sumnja, dok 30% njih nije takvog stava. I kada je riječ o povjerenju u Upravu za inspekcijske poslove”, saopšteno je.

Ističu da sam dokument sadrži analizu, opcije politika, te kratkoročne, srednjoročne i dugoročne preporuke koje daju konkretne smjernice za unapređenje postojećeg stanja.

“Lokalna samouprava opštine Nikšić, koja je krenula u proces sanacije i trajnog zatvaranja ,,Mislovog dola“, morala bi uzeti u obzir stavove anketiranih i preporuke ovog dokumenta, kako bi se eventualnim utvrđivanjem koruptivnih radnji sankcionisali odgovorni za pričinjene ekološke i ekonomske štete lokalnoj zajednici. I preporuke koje su date u kontekstu formiranja online servisa za prijave sumnji na koruptivne radnje zaposlenih u institicijama koje su bile predmet ispitivanja javnog mnjenja, utemeljene su na rezltatima ankete, što bi trebalo da pomogne borbi protiv korupcije. Naročito ističemo preporuku za formiranje posebne jedinice za borbu protiv ekokriminala, pri Upravi policije, sa čim se slaže 80% anketiranih, što smo kao inicijativu već uputili Ministarsvu unutrašnjih poslova”, navode iz “Ozon”.

Inače, ovo je treći dokument koji smo razvili u okviru projekta ,,Društvo protiv korupcije u Crnoj Gori” koji realizujemo u saradnji sa BIRN-om i Građanskom alijansom, čime smo nadamo se uticali da se koruptivni momenti ispititaju u slučaju ,,Mislovog dola”, putvrdi odgovornost nadležnih za štetu u životnoj sredini i preventivno djeluje u susret izgradnji Centra za upravljanje otpadom, kako u kontekstu odabira tehologije, investittora, lokacije, zapošljavanja, što je sve od strane građana prepoznato kao prostor za koruptivne radnje.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije