Građanski aktivizam u susjedstvu

Crna Gora: Inicijativa 30 NVO – Podrška jačanju demokratskih principa u medijskom sektoru

30 nevladinih organizacija u Crnoj Gori iznijelo je zajednički stav da ohrabruju otvoren dijalog i saradnju između vlade, medijskih predstavnika i civilnog društva u procesu donošenja "medijskih zakona" kako bi se osigurala "adekvatna reprezentacija različitih perspektiva i potreba" i "kroz inkluzivan i transparentan proces izgradio medijski sektor koji će zastupati interese i vrijednosti svih građana i građanki Crne Gore". U BiH, s druge strane, ne postoje elementarne pretpostavke za otvoren dijalog i saradnju između vlasti, nezavisnih medija i civilnog društva. Jedino što vlast interesuje je gušenje svake slobode i kritike i pretvaranje medija u propagandne mašine. Ne zastupanje interesa i vrijednosti svih građana i građanki, nego zastupanje interesa i vrijednosti onih na vlasti. A identičan odnos im je i prema nevladinim organizacijama. (Antikorupcija)

30 NVO  uputilo je podršku jačanju demokratskih principa u medijskom sektoru. Želeći da podržimo dalje reforme medijskih usluga i javnog servisa, prepoznate u izvještajima Evropske komisije, Freedom House-a i od drugih međunarodnih relevantnih adresa, dostavljamo sugestije na nacrte navedenih zakona, navodi se u saopštenju 30 NVO.

Kako su naveli, povodom najavljenog usvajanja medijskih zakona, a težeći da podržimo reforme medijskih usluga i javnog servisa, prepoznate u izvještajima Evropske komisije, Freedom House-a i drugih međunarodnih relevantnih adresa, dostavili smo danas Vladi Crne Gore i Ministarstvu kulture prijedloge izmjena nacrta Zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama i Zakona o javnom medijskom servisu Crne Gore, sa ciljem unaprjeđenja medijskog okvira i jačanja demokratskih principa u medijskom sektoru.

“S obzirom na to da određena rješenja iz nacrta ovih zakona predstavljaju veliki korak unazad, kao što je izbor članova upravljačkih struktura kojima se daje kao prednost samo podrška potpisa i pečata nevladinih organizacija, vjerujemo da će nadležni da prepoznaju i usvoje naše predloge, prije svega one koji se odnose na proces izbora članova upravljačkih tijela Javnog servisa i Agencije za elektronske medije (buduće Agencije za audiovizuelne medijske usluge) te da će rad ovih tijela biti unaprijeđen, transparentniji i pravedniji u odnosu na NVO sektor i interese građana i građanki Crne Gore2, dodaju u saopštenju.

Navode kao primjer članove trenutnih nacrta, kojima je između ostalog predviđeno samo iskustvo unutar VII-1 stručne spreme, ali ne i oblasti iz kojih bi budući kandidati/kinje dolazili, te takav pristup otvara prostor za malverzacije i partijski kadar koji nema iskustva iz oblasti ljudskih prava, medija i kulture.

“Ovakva ograničenja ne uzimaju u obzir širu društvenu raznolikost i stručnost potrebnu za efikasno vođenje i upravljanje medijskih kuća, te stoga predlažemo uvođenje jasnih kriterijuma koji bi osigurali da kandidati/kinje imaju relevantno iskustvo i kompetencije u oblasti medija, ljudskih prava i kulture, što bi doprinijelo integritetu i nepristranosti medijskog sektora”, piše u saopštenju.

Imajući u vidu važnost pluralizma medija i slobode izražavanja u demokratskom društvu, ističemo potrebu za osiguranjem pravednih i transparentnih procesa u izboru članova upravljačkih tijela medijskih institucija, što omogućava participaciju relevantnih stručnjaka iz različitih područja i doprinosi boljem odražavanju raznolikosti i interesa građana. Konačno, ohrabrujemo otvoren dijalog i saradnju između vlade, medijskih predstavnika i civilnog društva u procesu donošenja zakona kako bi se osigurala adekvatna reprezentacija različitih perspektiva i potreba, gdje samo kroz inkluzivan i transparentan proces možemo izgraditi medijski sektor koji će zastupati interese i vrijednosti svih građana i građanki Crne Gore.

Inicijativu su potpisali:

LGBT Forum Progres

Inicijativa mladih za ljudska prava – YIHR

Sačuvajmo Sinjajevinu

Organizacija KOD

ADP Zid

Mreža za istraživanje kriminala i korupcije – Lupa

Mreža za promjene

Akcija za socijalnu pravdu

Karika Rožaje

Udruženje za podršku Roma i Egipćana Berane

Euromost

LGBTIQ Socijalni Centar

Poligon za žensku izuzetnost – Sofija

Korifej teatar

Građanska Alijansa

Eko centar

Kulturni centar Homer

Novi poredak

MOGUL

Punta institut

Monte Lingva

Udruženje paraplegičara Podgorica

Kesten

Zaštita eko biodiverziteta

Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore „Defendologija“

Cmiljače

Romsko srce

Omladinski romski klub Trebjesa

Institut za konstruktivne politike – Konstrukt

Koalicija NVO „Romski forum za integracije“

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije