Pravda za Dženana - grupa građana koji se bore za funkcionisanje pravne države

FERAGET ZA DNEVNO: Predmeti Memić i Dragičević su opasan pravosudni virus – Odgovorni ga žele prikriti!

SARAJEVO - Za portal Dnevno.ba, govori sarajevski odvjetnik/advokat Ifet Feraget, u javnosti poznatiji, kao vrsni poznavatelj prava, inače pravni zastupnik obitelji Memić i Dragičević. Kao pravni zastupnik zajedno sa obitelji Memić i Dragičević, imaju podršku, ne samo Međunarodne zajednice, Delegacije EU u BiH i ambasadora, nego i OHR-a u BiH. Ljudi njegov rad i borbu prate i podržavaju, jer mijenja ono što mnogi ne smiju. Pokazao je, da ne posustaje niti pred velikim, niti pred malim ljudima. Za ovo što radi, novac mu nije prioritet. Razgovaramo s čovjekom, advokatom, odvjetnikom, nazovite ga kako hoćete, koji je svojom borbom pravosudnu mafiju na koljena bacio, a njegovu borbu prepoznala je i Europska unija.

DNEVNO.BA: Gospodine Feraget! Ponajprije hvala Vam na izdvojenom vremenu u razgovoru za portal Dnevno.ba. Kantonalni sud u Sarajevu, dana 13.02.2020.g., donio je ponovno oslobađajuću presudu za Ljubu i Bekriju Seferovića, koji su se po optužnici Kantonalnog tužiteljstva Sarajevo teretili za izazivanje saobraćajne nesreće u kojoj je stradao Dženan Memić. Tužiteljstvo je ponovno najavilo žalbu na oslobađajuću presudu prema Vrhovnom sudu F BiH. Da li mislite, postoje li šanse, da Vrhovni sud F BiH ovoga puta odbaci žalbu Kantonalnog tužiteljstva Sarajevo ukoliko ista bude podnesena prema toj pravosudnoj instituciji, odnosno što bi se dogodilo u slučaju da Vrhovni sud F BiH ponovno uvaži žalbu Tužiteljstva na oslobađajuću presudu Kantonalnog suda u Sarajevu?

FERAGET: Koristim priliku da se zahvalim građanima i medijima na ogromnoj podršci bez koje sasvim sigurno neće biti moguće dovesti do kraja slučajeve Dženan Memić i David Dragičević. Posebnu zahvalnost dugujemo udruženjima Pravda za Davida i Pravda za Dženana, koja su svojom borbom podigla svijest građana i ukazala na značaj borbe civilnog društva i građana protiv ovakvih nezamislivih društvenih devijacija u modernom svijetu. Zahvalnost dugujemo i gospodinu Valentinu Inzku i gospodi iz Europske unije, iako je njihova podrška morala biti mnogo konkretnija (izvještaj gospodina R. Pribea) iz razloga što je bez rasvjetljavanja ova dva očigledna ubistva iluzorno govoriti o postojanju vladavine prava u BiH a samim tim i o demokratiji. Slučajeve Dženan Memić i David Dragičević treba tretirati kao opasan pravosudni virus iako se odgovorni još uvijek trude da ga prikriju!

Da se vratim na Vaše pitanje. Ja čvrsto vjerujem da će Vrhovni sud F BiH ovaj put odbiti žalbu Kantonalnog tužiteljstva Sarajevo kao neosnovanu jer ne postoje razlozi zbog kojih Tužiteljstvo ovu drugu po redu oslobađajuću presudu pobija žalbom. Naime, Kantonalno tužiteljstvo KS za četiri godine nije uspjelo niti jednim jedinim dokazom dokazati da se saobraćajna nesreća uopće desila pa je Vrhovni sud F BiH već prethodni put morao odbiti žalbu protiv prve oslobađajuće presude.

Za sve nas koji još vjerujemo u pravnu državu BiH bilo bi ogromno zadovoljstvo  kada bi Vrhovni sud F BiH, kako Vi navodite, „odbacio“ žalbu Kantonalnog tužiteljstva Sarajevo, jer to bi značilo da je Tužiteljstvo odustalo od izjavljene žalbe ili pak da je Vrhovni sud F BiH žalbu tužilaštva odbacio kao nedopuštenu zbog zloupotrebe prava od strane Tužiteljstva, što bi bilo ravno revoluciji u našem pravosuđu. Ipak ne vjerujem da se može desiti odustanak od izjavljene žalbe jer Kantonalnom tužiteljstvu Sarajevo je „maska srasla s licem“, što bi rekao čuveni hrvatski književnik Ivo Brešan. Naime, stiče se dojam da Tužiteljstvo i ovom žalbom više nastavlja ubjeđivati javnost da oni stvarno misle da se desila saobraćajna nesreća, iako je svima onima koji prate ovaj slučaj više nego jasno da saobraćajne nesreće nije bilo a to je dva puta već utvrdio i Kantonalni sud u Sarajevu jer tako „govori“ sadržaj svih provedenih dokaza. Na taj način Sud je samo potvrdio ono što (već četiri godine) od početka tvrdimo,  a to je da je Dženan Memić ubijen. Početkom 2017. godine, dakle prije nego što je Kantonalni sud u Sarajevu donijeo prvu presudu da se saobraćajna nesreća nije desila, ja sam predlagao tužiteljstvu da odustanu od lažne optužnice jer su na taj način mogli sačuvati integritet samog Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo.

Ja ne želim uopšte razmišljati o opciji da Vrhovni sud F BiH ponovno uvaži žalbu Tužiteljstva jer takav potez bi predstavljao ponovnu okrutnu i bezobzirnu primjenu prava po principu „Summum ius, summa iniuria“. Ovo govorim iz razloga što je Kantonalni sud u Sarajevu i prvi put presudio da ovdje nema ni mogućnosti da se saobraćajna nesreća uopšte desila i to potkrijepio valjanim obrazloženjem provedenih dokaza (in dubio pro reo), a isto to Sud je sada uradio donoseći po drugi put presudu da se saobraćajna nesreća nije desila. Zahvaljujući praksi ESLJP naš zakon (ZKP F BiH) sada ima rješenje kojim se ubrzava postupak, tako da bi se eventualno ponovljeno suđenje sada odvijalo pred Vrhovnim sudom F BiH. Međutim, više puta sam rekao, bez obzira na to da li će presuda ponovo biti ukinuta i novo suđenje biti održano pred Vrhovnim sudom FBiH, svaka nova presuda će biti ista kao i presude koje je donijelo vijeće Kantonalnog suda u Sarajevu, na čelu sa predsjednikom vijeća, uvaženim sudijom g. Igorom Todorovićem, odnosno da se nije desila saobrćajna nesreća! Ovo iz razloga što su dokazi više nego jasni i „oni govore svojim vlastitim jezikom“ i u tome Tužiteljstvu ne mogu pomoći lažna svjedočenja, lažna iskazi vještaka i podmetnuti tragovi.

Oslobađajuće presude u predmetu Memić stavljaju pred velike probleme gospođu Alisu Mutap koja se poziva na lažnu „amneziju“, iako je ona živi neposredni svjedok ubistva Dženana Memića, uz napomenu da osim Alise Mutap postoje i drugi svjedoci ovog  događaja! Na pretresu 24.10.2016. godine Alisa Mutap je tri puta ponovila „da se sa Dženanom našla u 21,00 ispred MUP-a na Ilidži a onda su otišli do Vidikovca, tamo je bilo puno i on (Dženan) je predložio da odemo kod Mahira na picu ali ja nisam bila za to. Zatim smo se dogovorili da odemo na Ilidžu u Veliku aleju da prošetamo. … “. Međutim, prema sadržaju telefona i iskazu jedne svjedokinje (saslušane u istrazi) Alisa i Dženan su se našli ispred PU Ilidža u 21,25 sati a već u 21,28 Dženanov auto je snimljen sa video nadzora džamije u Lužanima, tako da su u Veliku aleju su stigli u 21,30 sati. Tužiteljstvo posjeduje ovaj snimak ali isti nisu predložili kao dokaz! Dakle, Alisina priča je sračunata da se ukrade nekih sat vremena kako bi se obezbijedilo vrijeme potrebno za izmišljenje saobraćajne nesreće koja se po optužnici desila u 22,35 sati. Zbog svega toga Sud je u obje presude naveo da svjedokinja Alisa Mutap ne govori cijelu istinu i da prikriva određene činjenice.

DNEVNO.BA: Mogli smo iz medija nešto čuti, da je kantonalni tužitelj Sead Kreštalica nesposredno prije okončanja glavnog pretresa u predmetu „Dženan Memić“ u ponovljenom suđenju, u sudski spis uložio nalaz i mišljenje Instituta za forenziku i projektiranje iz Novog Sada saobraćajnog vještaka Ištvana Bodola, za koji je rekao da se podudara s nalazom saobraćajnog vještačenja koji su vještaci Centra za vještačenje i procjenjivanje „Zenit“ iz Banje Luke prezentirali 15. novembra 2019.g.,.Kreštalica je tada kazao, da je tekst oba nalaza identičan, čak i u greškama, a da se nalazi razlikuju samo u zaključku. Vještak iz Novog Sada je navodno utvrdio da sve ukazuje na to da je bila saobraćajna nesreća, dok su vještaci Centra „Zenit“, zaključili da se ne radi o prometnoj nesreći. O čemu se zapravo tu radi?! Kako komentirate ovakav potez kantonalnog tužitelja Seada Kreštalice, i da li smatrate, da li se u ovakvim radnjama stječu obilježja kaznenog djela? Ukratko, šta je tužitelj Kreštalica želio sa ovim postići?

FERAGET: Prije svega samo šarlatan može zaključiti da se desila saobraćajna nesreća u situaciji kada bukvalno svi dokazi više nego jasno govore da nema niti mogućnosti da se desila saobraćajna nesreća. Kao što je javnosti već poznato dana 05.10.2018. godine Tužiteljstvu BiH je podnijeta krivičnu prijavu protiv Dalide Burzić, tadašnje glavne tužiteljice Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo, tužitelja Merisa Ćate Merisa, tužitelja Seada Kreštalice, protiv ukupno devet kantonalnih tužitelja koji su radili na predmetu Dženan Memić, zatim protiv više federalnih tužitelja, sudskih vještaka, policijskih komesara, Alise Mutap i dr., ukupno protiv više od 50 osoba, a sve zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo organiziranog kriminala, u vezi sa krivičnim djelima pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela, davanje lažnog iskaza svjedoka i vještaka, sprečavanje dokazivanja, zloupotrebe položaja ili ovlašćenja itd. Postupajući po ovoj prijavi Tužiteljstvo BiH je u septembru 2019. godine donijelo naredbu o provođenju istrage protiv više lica a u oktobru iste godine je najavljeno i njeno proširenje.

Prema zakonu (ZKP F BiH) vještačenje se određuje kada za utvrđivanje ili ocjenu neke važne činjenice treba pribaviti nalaz i mišljenje osoba koje raspolažu potrebnim stručnim znanjem, a vještak je obavezan da svoj nalaz i mišljenje sačini na osnovu dokaza na koje su mu ukazale ovlaštene službene osobe, tužitelj ili sud. Iako je već inicijalna faktografija ukazivala da se ovdje ne radi o saobraćajnoj nesreći (postoje dokazi koji bodu oči), niti se povrede kod Dženana Memića mogu dovesti u vezu sa saobraćajnom nesrećom (povreda glave uzrkokovane udarcem tupim mehničkim oruđem) ovaj postupak je, zbog istrage koja je od strane tužilaca namjerno vođena u pogrešnom pravcu (identična situacija je u slučaju ubistva Davida Dragičevića), rezutirao lažnom optužnicom za saobraćajnu nesreću. Po naredbi Kantonalnog tužiteljstva KS u junu 2016. godine saobraćajno vještačenje je provedeno od strane vještaka Ševala Kovačevića. Ovaj nalaz Sud nije prihvatio jer je isti ocjenjen kao nestručan, nelogičan, kontradiktoran samom zaključku iz nalaza, kao i ostalim izvedenim materijalnim dokazima i saslušanim svjedocima, posebno sa nalazom vještaka prof. dr. Kulović Mirsada. U pravno uređenim zemljama ovo bi značilo i kraj karijere za jednog takvog sudskog vještaka.

Po uputama Vrhovnog suda F BiH novo saobraćajno timsko vještačenje je po naredbi Kantonalnog suda u Sarajevu proveo Centar za vještačenje i procjenjivanje „Zenit“ d.o.o. Banja Luka, na čijem čelu se nalazi gospodin Dragan Salić, direktor Društva, koji je u tim vještaka svojim rješenjem odredio vještaka saobraćajne struke mr. saobraćaja Aleksandra Jefića, vještaka mašinske struke dipl. ing. maš. Slavišu Stojnića i vještaka medicinske struke dr. Vladu Markovića. Vještak saobraćajne struke mr. Aleksandar Jefić je potvrdio raniji nalaz prof. dr. Mirsada Kulovića i isključio mogućnost da se dogodila saobraćajna nezgoda. Vještak dr. Vlado Marković je potvrdio ranije nalaze vještaka medicinske struke da kod oštećenog Dženana Memića nisu postojale povrede koje su karakteristične za nalet vozila na pješaka, te je isključio svaku mogućnost da je povreda kod oštećenog nastala usljed naleta vozila, a bio je izričit i da je povreda glave kod Dženana Memića nastala isključivo usljed udarca tupim predmetom. Vještak mašinske struke Slaviša Stojnić je potvrdio raniji nalaz sudskog vještaka dipl. ing. maš. Jasmina Bijedića da oštećenje „A“ stuba kod putničkog motornog vozila VW T4 transpoter (kombi) nije moglo nastati usled udara glave pješaka. Ovakvi nalazi bi u pravno uređenim zemljama rezultirali odustankom tužitelja od optužnice i ujedno bi značili i kraj karijere za sve tužitelje  koji su zloupotrijebili svoj položaj, tako što su podizanjem i istrajavanjem na lažnoj optužnici pokušali da zataškaju jedno više nego očigledno ubistvo!

Moram reći da sam jako dobro upoznat sa svim okolnostima vezano za postupke tužitelja Seada Kreštalice, odnosno ulaganje lažnog nalaza i mišljenje Instituta za forenziku i projektiranje iz Novog Sada, odnosno saobraćajnog vještaka Ištvana Bodola. Čak šta više sve ovo smo i predvidjeli ali o svemu tome ne mogu više govoriti u interesu istrage koju vodi Tužiteljstvo BiH. Prema tome, sa ulaganjem lažnog nalaza i mišljenje Instituta za forenziku i projektiranje iz Novog Sada, odnosno saobraćajnog vještaka Ištvana Bodola, a koji nije uopšte bio određen za sudskog vještaka u ovom predmetu, niti je od strane Centra „Zenit“ d.o.o. Banja Luka bilo kada bio angažovan da vještači u nekom predmetu, će se pozabaviti Tužiteljstvo BiH.

DNEVNO.BA: Jednom prigodom, ispred Kantonalnog suda u Sarajevu, gosp. Muriz Memić je kazao, kako „ima informacije, da su čak iz VSTV-a BiH pokušali uticati na vještake Centra Zenit iz Banja Luke, koji su vještačili po Naredbi Kantonalnog suda u Sarajevu u ponovljenom suđenju“. Gosp. Feraget, da li ste navedena saznanja prijavili Tužiteljstvu BiH, i da li ćete otkriti o kome se iz VSTV-a BiH radi?

FERAGET: Na žalost, to su potpuno točne informacije da su određena lica iz VSTV-a pokušala da utiču na Centar za vještačenje i procjenjivanje „Zenit“ d.o.o. Banja Luka, na čijem čelu se nalazi direktor gospodin Dragan Salić, i sve te informacije smo blagovremeno prijavili Tužiteljstvu BiH. Detalje Vam ne mogu saopštiti iz razumljivih razloga obzirom da je istraga Tužiteljstva BiH u toku. Ovi  pokušaji uticaja od strane VSTV-a na vještake iz centra „Zenit“ u vrijeme dok su radili na nalazu su faktički bili najava za kasnije ulaganje lažnog nalaza Instituta za forenziku i projektiranje iz Novog Sada, odnosno saobraćajnog vještaka Ištvana Bodola, zbog čega sam o svemu, mnogo prije ulaganja tog lažnog nalaza Ištvana Bodola, obavijestio Tužiteljstvo BiH. Što bi se u narodu reklo: „Ne pada snijeg da pokrije brijeg, već da svaka zvijer pokaže svoj trag”.

DNEVNO.BA: Na poziciju Glavne kantonalne tužiteljice Kantona Sarajevo, a shodno Odluci VSTV-a BiH imenovana je Sabina Sarajlija, koja je nasljedila Dalidu Burzić nakon što je imenovana za sutkinju Suda BiH. Međutim, iz Vaših javnih nastupa, kao i nastupa gosp. Muriza Memića, tražili ste sastanak sa Glavnom tužiteljicom KS, ali tome sastanku, kako se dalo iz medija pročitati, tužiteljica Sarajlija nije udovoljila. Zbog čega gosp. Feraget?

FERAGET: Novoizabrana glavna kantonalna tužiteljica Kantona Sarajevo Sabina Sarajlija nikada nije primila gosp. Muriza Memića i mene, iako smo tražili sastanak sa njom. Ovakvi postupci ukazuju na nepoštivanje dostojanstva gosp. Muriza Memića kao žrtve: Žrtva bi, prema standardima ESLJP, trebala biti u epicentru svakog krivičnog postupka. Jednom prilikom sam rekao da bi „svi, uključujući sudije i tužitelje trebali da ustanu kada u sudnicu ulaze oštećeni poput Muriza Memića, Davora Dragičevića“. Ljudi koji nemaju razvijenu empatiju i emocionalnu inteligenciju nisu u stanju da rješavaju ovakve slučajeve. Odbijanjem glavne kantonalne tužiteljice Kantona Sarajevo Sabine Sarajlija da primi gospodina Muriza Memića se šalje veoma loša poruka javnosti i dodatno se krši pravo na život iz člana 2. EKLJP, kao i pravo na zabranu nehumanog postupanja iz člana 3. EKLJP. Na žalost odnos Kantonalnog tužiteljstva KS prema gosp. Murizu Memiću je od samog početka ovakav a sve je počelo još početkom marta 2016. godine kada ga je tada postupajući tužitelj Meris Ćato primio u kancelariji sa nogama na stolu!  Tužioci moraju znati da  službena istraga nije okončana podizanjem optužnice, kao i da ista mora biti dostupna porodici žrtve kako bi ona mogla da zaštiti svoja prava. Ovakav odnos tužiteljstva prema žrtvi predstavlja tzv. sekundarnu viktimizaciju žrtve što je za svau osudu.

DNEVNO.BA: Gosp. Feraget! Oko 9 ili 10 tužitelja Kantona Sarajevo bilo je uključeno u predmet „Dženan Memić“ zastupajući optužnicu pred Kantonalnim sudom u Sarajevu protiv Ljube i Bekrije Seferovića, koja je dva puta pred sudom doživjela svoj fijasko. Od toga, tri u javnosti „izvikana“ tužitelja, i to: Ivana Petković i Mladen Furtula imenovani su na pozicije tužitelja Tužilaštva Bosne i Hercegovine, dok je Dalida Burzić sa pozicije Glavne kantonalne tužiteljice KS imenovana na poziciju sutkinje Suda BiH. Svi oni su imenovani i protežirani Odlukom VSTV-a BiH. Kako komentirate ovakve poteze VSTV-a BiH, i kakvu to poruku VSTV šalje drugim sucima i tužiteljima, profesionalnoj i međunarodnoj zajednici, i na kraju samim građanima BiH?

FERAGET: Moj komentar je da je VSTV, kao državno tijelo zaduženo za uspostavljanje nezavisnog, nepristrasnog i profesionalnog pravosuđa, ovim postupcima samo dodatno potvrdilo tačnost navoda suca Reinharda Priebea, koji je u jednom od zaključaka u izvještaju iz prosinca 2019. godine naveo da niti jedan od četiri postojeća pravosudna stuba ne funkcioniše adekvatno, a u kojem izvještaju se navodi i čitav niz drugih zabrinjavajućih nedostataka vladavine prava u BiH. Najveća odgovornost leži upravo na VSTV-u koje je umjesto tijela koje rješava problema postalo samo problem za funkcionisanje pravosuđa, kako je to naveo sudac R. Priebe.

DNEVNO.BA: Smatrate li, da li je VSTV BiH imenovanjem Ivane Petković i Mladena Furtule na pozicije tužitelja Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, a Dalide Burzić sa pozicije Glavne kantonalne tužiteljice KS na poziciju sutkinje Suda BiH, narušio kredibilitet Suda i Tužiteljstva BiH?

FERAGET: Rezultat korupcije je negativna selekcija, odnosno narušavanje zdrave konkurencije. Ovakvi potezi, osim što narušavaju integritet tih pravosudnih institucija, dovode i do gubljenja povjerenja javnosti u pravosuđe a to onda ima za posljedicu gubitak razumjevanja i ljubavi za takvu zajednicu i na kraju krajeva takve zajednice polako ali sigurno propadaju. Naša država je u velikim problemima i to se najbolje vidi po velikoj stopi mladih koji odlaze iz BiH. Ovakvim neadekvatnim izborima od strane VSTV-a, i „Hakuna matata“ porukom predsjednika VSTV-a gosp. Milana Tegeltije, javnosti se šalje negativne poruke.

DNEVNO.BA: Gosp. Feraget. Nekoliko puta ste zajedno sa gosp. Murizom Memićem, ocem ubijenog Dženana Memića, te njegovom sestrom Arijanom Memić, bili na sastanku u prostorijama Tužiteljstva Bosne i Hercegovine sa glavnom državnom tužiteljicom Gordanom Tadić i postupajućim tužiteljem Ćazimom Hasanspahićem, gdje Vam je između ostaloga i priopćeno, da je Tužiteljstvo BiH donijelo Naredbu o provođenju istrage u predmetu „Dženan Memić“, zbog kaznenog djela „Organizirani kriminal“ iz člana 250. KZ BiH. Nekako želim Vas pitati, a da me krivo ne shvatite, daju se stalno nekakva obećanja svaki puta sa realiziranog sastanka, kako se „naveliko radi na tome predmetu, kako će se donijeti naredbe o proširenju istrage i sl….“, ali konkretnih poteza, u smislu uhićenja…, od strane Tužiteljstva BiH nema?! O čemu se radi? Zašto ovo sve ovoliko predugo traje? Imate li informacije protiv koga se istraga sprovodi, i smatrate li, da li je Tužiteljstvo BiH nakon druge oslobađajuće presude u predmetu „Memić“ trebalo odlučnije reagirati?

FERAGET: Ta istraga je u tijeku i ja je neću komentirati a nadam se da će ista uskoro dati i konkretne rezultate.

 DNEVNO.BA: Više ste puta u medijima kazali: „Lažno su u predmetu „Dženan Memić“ vještačili, lažno su svjedočili, dokaze su skrivali i krivotvorili…“! U javnosti se nikada nije moglo čuti, da je netko za lažno svjedočenje ili lažno vještačenje krivično odgovarao. Gosp. Feraget, hoće li tako biti i u predmetu „Dženan Memić“?

FERAGET: Predmeti Dženan Memić i David Dragičević moraju biti prekretnica jer se radi o predmetima koji stavljaju na ispit naše pravosuđe obzirom da se radi o slučajevima u kojima imamo sve dokaze da tužitelji lažnim istragama svjesno opstruišu svoje zakonske obaveze i kradu vrijeme a sve sa ciljem da pokušaju zataškati ova dva očigledna ubistva.

 DNEVNO.BA: U tzv. potisnutom mijenju prisutni su glasovi koji se ne mogu ignorirati da se postupajući tužitelj Tužiteljstva BiH Ćazim Hasanspahić, koji radi na predmetu „Memić“ svakodnevno sastaje sa kantonalnim tužiteljem Seadom Kreštalicom, koji je radio na montaži predmeta „Memić“, i koji ima status prijavljene osobe u predmetu „Memić“ na Tužiteljstvu BiH, kojeg duži tužitelj Ćazim Hasanspahić. Kako to komentirate?

FERAGET: Već sam rekao da je ta istraga u toku i ja je neću komentirati. Ono što je za mene bitno jeste da je gospodin Muriz Memić više puta naglasio da ima ogromno povjerenje u Glavnu tužiteljicu Tužiteljstva BiH gospođu Gordanu Tadić!

DNEVNO.BA: Javnost je upozana, da ste podnijeli prijavu Tužiteljstvu BiH protiv 45 osoba, koji su na federalnom i kantonalnom pravosuđu bili uključeni u predmet „Dženan Memić“, među prijavljema nalaze se kantonalni i federalni tužitelji, policija, vještaci i dr. S tim u vezi, shodno Vašoj prijavi, Tužiteljstvo BiH donijelo je Naredbu o provođenju istrage u predmetu „Dženan Memić“, zbog kaznenog djela „Organizirani kriminal“ iz člana 250. KZ BiH, dok navedeni predmet duži državni tužitelj Ćazim Hasanspahić. Među prijavljenima je i federalni tužitelj Vlado Mišković, vjenčani kum državnog tužitelja Ćazima Hasanspahića, kojeg sada de facto tužitelj Hasanspahić mora istraživati. Gosp. Feraget, kakva je to istraga, kad kum kuma istražuje i propisuje li ZKP-a ili Kodeks tužiteljske etike rješenje za ovakvu situaciju? Može li se nepristrano u ovakvim situacijama postupiti, i je li takva istraga u odnosu na prijavljenog Mišković Vladu već unaprijed na amnestiju po istoga dosuđena?

FERAGET: Prema standardima EKLJP tijela koja su nadležna da provode istragu moraju biti apsolutno nezavisna od osoba koje su na bilo koji način povezane sa predmetom, kako hijerarhijski tako i u praktičnom smislu. O svemu ovome smo razgovarali sa Glavnom tužiteljicom Tužiteljstva BiH gospođom Gordanom Tadić i postupajućim tužiteljem gospodinom Ćazimom Hasanspahićem i naglasili da bilo čije isključenje od utvrđivanja odgovornosti ne dolazi u obzir.

 DNEVNO.BA: Prethodno sam Vam pitanje postavio iz razloga, što ste također podnosili disciplinske prijave UDT-u protiv gospođe Dalide Burzić, dok se na čelu UDT-a nalazi Alena Kurspahić, glavna disciplinska tužiteljica, kojoj je na vjenčanju tada glavna kantonalna tužiteljica KS Dalida Burzić bila „djeveruša“, čak postoje i javne fotografije koje su publikovane u javnosti s tim u vezi. Sve Vaše prijave koje ste podnijeli UDT-u protiv Dalide Burzić su ekspresno odbijene, ili je ista usljed loše pripremljene disciplinske tužbe oslobođena. Kako ovo komentirate, a u vezi sa prethodnim pitanjem?

FERAGET: Disciplinske komisije su nezavisne i u potpunosti su nadležne za rješavanje disciplinskih stvari ali to ne znači da imaju pravo da iz ponuđenih dokaza izvode zaključke koji nisu objektivni i nisu zasnovani na valjanoj analizi tih dokaza. Iako su disciplinskom tužitelju UDT-a prezentirani dokazi prema kojima se u radnjama Dalide Burzić i postupajućih tužilaca stiču obilježja disciplinskih prekršaja  (neopravdano kašnjenje u provođenju radnji u vezi s vršenjem dužnosti tužioca, davanje komentara dok se predmet ne riješi na sudu za koje se opravdano može očekivati da mogu ometati ili štetiti pravičnom postupku ili suđenju itd.) discilinska tužba protiv Dalide Burzić je odbijena a niko od ostalih tužilaca koji su radili na predmetu Dženan Memić nije procesuiran! Ovakvi postupci UDT i disciplinskih komisija samo potvrđuju izvještaj suca Pribea dasu disciplinski postupci VSTV-a potpuno neefikasni i nekredibilni. Rekao bih da je dodatni problem i taj što oštećeni nije stranka u ovom postupku, kao što nije stranka niti u krivičnom postupku, na koji način su oštećeni, odnosno žrtve, potpuno marginalizirani u našem postupku. Ovo su ujedno i zamjerke koje bi se mogle uputiti međunarodnoj zajednici koja je dozvolila (Venecijanska komisija) da imamo ovakve nakaradne zakone koji samo podstiču na korupciju.

DNEVNO.BA: Prošle godine ste najavili, kao advokat i Davora Dragičevića, da bi predmet u slučaju stradanja Davida Dragičevića (21) trebao biti predat u nadležnost Tužiteljstva BiH. Nakon sastanka u Banjoj Luci s glavnim tužiocem Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka Želimirom Lepirom i postupajućim tužiteljem u ovom predmetu Daliborom Vrećom, tada ste izjavili, da je Lepir najavio da nije protiv prebacivanja predmeta na bh. pravosuđe. Dana 18.09.2019.g., s ovim u vezi razgovarali ste sa glavnom tužiteljicom Tužiteljstva BiH Gordanom Tadić, gdje Vaš prijedlog bio da Tužiteljstvo BiH pokrene inicijativu i traži saglasnost glavnog tužioca. Zbog čega ste tražili, da predmet o ubojstvu Davida Dragičevića preuzme Tužiteljstvo BIH, i zbog čega to još uvijek nije učinjeno? ‘Ko koči gosp. Feraget, da se i u tome predmetu preduzmu odgovarajuće mjere, koje bi vodile ka rasvjetljenju toga slučaja?

FERAGET: Predmeti Dženan Memić i David Dragičević su predmeti čije štetne posljedice su prešle granice entiteta i ti predmeti su u nadležnosti Tužiteljstva BiH. Radi se o koruptivnom ponašanju ogromnih razmjera kojima je dovedeno u pitanje funkcioniranje cijelog sistema pravosuđa. Ovakvim postupcima su sasvim sigurno ugroženi interesi Bosne i Hercegovine (član 7. Zakona o Sudu BiH). U više navrata sam sa glavnom tužiteljicom Tužiteljstva BiH Gordanom Tadić razgovarao o predmetu David Dragičević ista mi je poručila da  javim glavnom tužiocu Okružnog javnog tužiteljstva Banja Luka Želimiru Lepiru da predmet dostavi „na pregled Tužiteljstvu BiH“, što sam i učinio. S druge strane glavni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka Želimir Lepir mi je rekao da od glavne tužiteljice Tužiteljstva BiH Gordane Tadić očekuje pismeni zahtjev da  predmet dostavi „na pregled Tužiteljstvu BiH“! Možete sami zaključiti o čemu se ovdje radi!

DNEVNO.BA: Gosp. Feraget! ‘Ko štiti Dalidu Burzić, iako znamo, da su drugi najviši pravosudni funkcioneri poput bivšeg Glavnog tužitelja BiH Gorana Salihovića i zamjenika Glavnog tužitelja BiH Bože Mihajlovića…, za puno manje prekršaje suspendirani i krivično procesuirani?

FERAGET: Već sam ranije rekao da je odavno svima jasno da politika upravlja pravosuđem u našoj zemlji, zbog čega se iz ove situacije nećemo izvući bez podrške međunarodne zajednice.

DNEVNO.BA: Hoće li se pravosuđe Bosne i Hercegovine ikada oporaviti od predmeta „Memić“ i „Dragičević“, odnosno od onih, koji su svojim radnjama, radeći na tim predmetima, stekli obilježja organiziranog kriminala, uključujući i one u VSTV-u, koji su sve to, bez odgovarajuće reakcije posmatrali?

FERAGET: Pravosuđe Bosne i Hercegovine se nikada neće oporaviti od posljedica ova dva slučaja kojima su nanijete ogromne štetne posljedice za državu Bosnu i Hercegovinu koja na ovaj način pokazuje da svjesno opstruiše svoju najvažniju obavezu koju ima kao država tj. da zaštiti život svojih građana provođenjem odgovorajuće istrage o ovim ubistvima. Slučajevi su poprimili razmjere organiziranog kriminala zbog broja sudionika (tužitelja, sudskih vještaka, policijskih službenika itd.) za koje postojiosnov sumnje da su svojim radnjama (lažnim istragama, lažnim vještačenjima, lažnim iakazima svjedoka, podmetnutim tragovima, uništenim dokazima itd.) ostvarili obilježja tog krivičnog djela. Ova dva slučaja predstavljaju potpunu negaciju vladavine prava.

Predmeti Dženan Memić i David Dragičević su najveće afere u istoriji našeg pravosuđa. Radi se o predmetima u kojima, pored sasvim jasnih dokaza da se radi o ubistvima i dokaza koji jasno vode do ubica, država toleriše opstrukcije Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i Okružnog javnog tužiteljstva u Banja Luci, koja svjesno i namjerno krše član 2. i član 3. Eropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda (EKLJP), kojima se štiti pravo na život i zabranjuje nehumano postupanje tj. sekundarna viktimizacija žrtava. U BiH je EKLJP nadređena čak i samom Ustavu BiH i mora se primjeniti na sva ljudska bića bez diskriminacije, a sve u skladu sa članom 14. Konvencije (zabrana diskriminacije). Članom 2. Konvencije, zajedno sa članom 1., se garantuje da se svačije pravo na život štiti potpuno jednako. Dakle, ovdje je država BiH na velikom ispitu jer rješavanje ova dva slučaja može zauvijek zaustaviti vjetrenjaču protiv koje se mi borimo. Ovo govorim iz razloga što, prema standardima Europskog suda za ljudska prava u Strazburu (ESLJP), odgovarajuća istraga je ona koja se vodi u skladu sa okolnostima slučaja i, u skladu sa mogućnostima tog konkretnog slučaja, takva istraga mora dovesti do identifikovanja počinitelja krvičnog djela i njihovog kažnjavanja. U slučajevima Dženan Memić i David Dragičević te mogućnosti postoje ali je odgovarajuća istraga blokirana vođenjem lažnih istraga (na osnovu podmetnutih tragova, lažnih vještačenja i svjedočenja itd.) i to o trošku građana kao poreskih obveznika. Na ovaj način se krade vrijeme i štite se moćni pojedinci koji su odgovorni za ova ubistva. Čitaoci moraju shvatiti da ,zbog poštivanja zakonom propisane pretpostavke nevinosti, imena ubica i saučesnika ne smijem iznositi u javnost ali smijem reći da sistem svojim namjernim nefunkcionisanjem (država) na ovaj način pokušava da zataška ova ubistva. Smatram da je snaga ove dvije priče nevjerovatna i zbog naše upornosti sistem će prije ili kasnije morati da riješi ove slučajeve jer za to postoje svi potrebni uvjeti, osim nezavisnog i nepristrasnog pravosuđa.

DNEVNO.BA: Gosp. Feraget, hvala Vam na izdvojenom vremenu u prvom dijelu ovoga intervjua!

FERAGET: Hvala Vama!

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije