Inicijativa za namjensko i transparentno trošenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH

Inicijativa za namjensko i transparentno trošenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH

Grupa građana iz Zenice okupila se sa ciljem borbe protiv nenamjenskog i netransparentnog trošenja sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH. Naime, Vlada ZDK  i resorno kantonalno ministarstvo  nenamjenski i  netransparentno troše sredstava od okolišnih naknada koje svake godine Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH uplaćuje na račun kantona. Posljedično, sredstva koja iz ovog Fonda dobija Grad Zenica, takođe se troše nenamjenski i netransparentno.

Iako je zagađenje zraka  najveći problem grada Zenice u dosadašnjoj praksi utroška namjenskih sredstava Fonda nije bilo projekata s ciljem poboljšanja kvaliteta zraka, nego su se finansirali  projekti raznih sportskih udruženja, organizacija proisteklih iz rata i u prosjeku dodjeljivalo se oko  500 do 1.000  KM po projektu, što je simboličan iznos.

Sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH su se dodjeljivala  putem Javnih poziva samo za dvije namjene, upravljanje otpadom i jačanje svijesti, dok u Zakonu o Fondu zaštite okoliša jasno stoji da se prikupljena sredstva trebaju namjenski utrošiti za projekte zaštite okoliša i očuvanje i poboljšanje kvaliteta zraka.

Podsjetimo, svake godine Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH, na temelju Uredbe  prikupi značajna sredstva od okolišnih naknada koje se trebaju namjenski utrošiti za projekte zaštite okoliša i očuvanje i poboljšanje kvaliteta zraka. Prikupljena sredstva od okolišnih naknada , prema Zakonu o Fondu  raspoređuju se u omjeru 70% sredstava pripadaju  kantonima, a 30% sredstava pripadaju Federaciji -koja se realizuju putem Fonda.

Nadalje, U svom Izvještaju  iz 2019. godine Ured za reviziju institucija u FBiH navodi zaključak da ZDK ne raspolaže informacijama o utrošku sredstava za zaštitu zraka, odnosno da ne postoje evidencije o utrošku sredstava za zaštitu kvaliteta zraka što je dovoljan razlog na sumnju u netransparentnost i nenamjenski utrošak sredstava koje Fond uplati na račun ZDK.

Trenutni cilj građana Zenice je da učine javno dostupnim podatke o trošenju sredstava dobijenih od strane Fonda za zaštitu okoliša namijenjenim zaštiti zraka, a potrošenih od strane Vlade ZDK i Grada Zenica te da minimalno 50% projekata podržanih iz sredstava dobijenih iz Fonda za zaštitu okoliša imaju za cilj poboljšanje kvalitete zraka.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije