Radnički protesti

Odbijeni zahtjevi Sindikata Brčko distrikta BiH, u genaralni štrajk ulaze sukcesivno

Kroz instrukciju gradonačelnika dobili smo prijetnju koja nije pravno utemeljena ali dovoljno dobro osmišljenu u kuhinjama onih koji žele da zastraše radnike i spriječe ih u namjeri da štrajkuju.

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH odbio je zahtjeve Sindikata distrikta te im je ponuđeno samo povećanje plate od pet odsto od prvog jula ove godine – saopštio je (u srijedu, 07.06.) na konferenciji za novinare predsjednik Sindikata Brčko Distrikta Igor Babić.

-Radnici sa srednjom stručnom spremom ne mogu preko noći postati viši stručni saradnici i zbog njih smo ušli u štrajk kako bi se njihovo materijalno stanje popravilo. Smatramo da ti ljudi trebaju biti potpomognuti s nekim dodatkom na platu, a taj iznos je dodatnih 30 do 50 KM na ono što Vlada sada nudi – rekao je Babić.

Prema njegovim riječima, o ovoj odluci gradonačelnika Sindikat će obavijestiti Kancelariju supervizora za Brčko, Međunarodnu organizaciju rada i Ombudsmena za ljudska prava u BiH.

-U generalni štrajk ulazimo (od četvrtka, 08.06.) sukcesivno i prvo pododjeljenje koje će stupiti u generalni štrajk je Pododjeljenje za katastarske knjige Vlade Distrikta – rekao je Babić i ocijenio da su radnici u ovom slučaju diskriminisani.

-Kroz ovu instrukciju gradonačelnika dobili smo prijetnju koja nije pravno utemeljena ali dovoljno dobro osmišljenu u kuhinjama onih koji žele da zastraše radnike i spriječe ih u namjeri da štrajkuju. Najviše nas kao ljude boli činjenica da smo skoro imali štrajk naših kolega u JZU ‘Zdravstveni centar Brčko’ i taj štrajk se riješio kompromisom ali do instrukcija i prijetnji nije dolazilo – rekao je Babić.

Kako je ustvrdio, kroz instrukciju gradonačelnika otvoreno se prijeti da će se onima koji štrajkuju umanjiti primanja u određenom procentu i to u skladu s Kolektivnim ugovorom ili podzakonskim aktom koji u Brčkom ne postoje.

Babić smatra da je vlast u Distriktu, odgađajući pregovore, kupovala vrijeme kako bi do rebalansa budžeta Distrikta iz ove situacije izašla sa svojim predlogom o povećanju primanja.

On poziva sve radnike da ih u njihovoj namjeri i stupanju u generalni štrajk podrže i najavljuje da će svakodnevno i sukcesivno neko pododjeljenje ulaziti u štrajk i to kako se bude pojedinačno donosio minimum uslova rada u određenim službama od strane poslodavca.

O budućim koracima Sindikata, kaže Babić javnost će blagovremeno biti obaviještena.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije