Vijesti Za Doljanku - Inicijativa protiv izgradnje i puštanja u rad MHE Zlate, u općini Jablanica

Okončana formalna rasprava u FERK-u, o MHE na Doljanki – odluka se očekuje u septembru

Odluka koja stoji pred FERK-om ne bi trebalo da je teška. To je, između ostalog, odluka između interesa zajednice za očuvanjem svog životnog prostora i interesa pojedinca za zaradom, na štetu prirode I društva.

Danas, 12.08., u Mostaru je održana tzv. formalna rasprava u Regulatornoj komisiji za energiju u Federaciji BiH (FERK), u postupku po Zahtjevu za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije za MHE Zlate, na rijeci Doljanki, u opštini Jablanica.

U raspravi su učestvovali predstavnici FERK-a, podnosilac zahtjeva (“EKO-VAT” d.o.o. iz Jablanice) i umješač (Udruženje građana “Za Doljanku” iz Jablanice), a putem video linka ju je pratilo desetak građana.

Tokom rasprave, članovi Udruženja “Za Doljanku” su iznijeli svoje komentare na nacrt dozvole za rad podnosioca zahtjeva. Komentari su bili potkrijepljeni argumentima i dokumentima koje su dali na uvid članovima FERK-a. S druge strane, podnosilac zahtjeva je u svom izlaganju samo istakao da oni nisu sami sebi izdali te dokumente te da nemaju više komentara.

FERK će, nakon održane rasprave, razmotriti sve navedeno i donijeti konačnu odluku, koja se očekuje sredinom septembra.

Podsjećamo da su, po navodima udruženja “Za Doljanku”, u cijelom procesu izdavanja dozvola i gradnje MHE na rijeci Doljanki prekršene brojne procedure i zakoni od strane institucija na lokalnom, kantonalnom i federalnom nivou i da je ignorisano pravo građana da budu konsultovani i da odlučuju u ovakvim situacijama.

Također, pred Kantonalnim sudom u Sarajevu je u toku sudski postupak preispitivanja valjanosti okolinske dozvole koju je izdalo Ministarstvo okoliša i turizma FBiH, a u međuvremenu je isteklo i Rješenje navedenog Ministarstva kojim se odobrava Studija uticaja na okoliš.

Odluka koja stoji pred FERK-om ne bi trebalo da je teška. To je, između ostalog, odluka između interesa zajednice za očuvanjem svog životnog prostora i interesa pojedinca za bogaćenjem na štetu prirode i društva.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije