"Neretvica - Pusti me da tečem" - Inicijativa za sprječavanje gradnje MHE na rijeci Neretvici, Konjic Vijesti

OV Konjic: Bez ikakvih radnji na slivu rijeke Neretvice

Na tematskoj sjednici OV-a održanoj u srijedu u Konjicu, predstavnici mjesnih zajednica općine Konjic, različite udruge građana te ekološke udruge iskoristili su priliku da se očituju o izgradnji minihidroelektrane.

Općinsko Vijeće Konjic na tematskoj sjednici o izgradnji mHE na rijeci Neretvici donijelo je Zaključak kojim se preporuča investitoru (Elektroprivredi BiH), udruženjima i građanima općine Konjic da ne poduzimaju nikakve radnje koje bi izazvale bilo kakve konflikte ili narušilo međuljudske odnose.

Kako Fena saznaje od predstavnika Građanske inicijative “Pusti me da tečem”, kao jedne od zainteresiranih strana za spas rijeke Neretvice, ali i drugih rijeka Bosne i Hercegovine, na tematskoj sjednici OV-a održanoj u srijedu u Konjicu, predstavnici mjesnih zajednica općine Konjic, različite udruge građana te ekološke udruge iskoristili su priliku da se očituju o izgradnji minihidroelektrane.

Na sjednici su se obratili i vijećnici, te predstavnici JP Eelektroprivrede BiH, Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Agencije za vodni sliv Jadranskog mora.

Građani su informirali Općinsko Vijeće o postojanju sumnje u regularnost postupka dodjele dozvola za izgradnju mHE i tražili od tog Vijeća da u okviru svojih ovlaštenja postupi u skladu s predstavljenim podatcima i zaštiti interese građana.

Stoga je Općinsko Vijeće imenovalo i Povjerenstvo koje će usuglasiti zahtjeve građana s mjesnog područja u vezi izgradnje mHE na slivu rijeke Neretvice te na temelju utvrđenih činjenica u roku od petnaest dana dostaviti izvješće ovom vijeću.

Povjerenstvo je imenovano u sastavu; predsjednika klubova koji participiraju u OV-u te pedstavnika Koordinacije za zaštitu rijeke Neretvice, investitora, Federalne uprave za inspekcijske poslove, MZ Neretvica i MZ Jasenik, kao i Federalnog ministarstva turizma i okoliša i Agencije za vodno područje Jadranskoga mora i općinskog javnog pravobranioca.

Grupa građana okupljena u inicijativi „Pusti me da tečem“ podsjeća kako je Općinsko vijeće Konjic krajem veljače ove godine donijelo Zaključak kojim se između ostalog daje preporuka investitoru (Elektroprivreda BiH) za zaustavljanje radova na izgradnji mHE, dok se po ovom pitanju ne organizira tematska sjednica u ožujku ove godine. Suprotno navedenom, izvođač je, podsjetili su, pokušao nastaviti radove.

„Elektroprivreda BiH pribavila je obnovljenu dozvolu iako je morala biti izdana nova! Rok trajanja okolinske dozvole po Zakonu o zaštiti okoliša FBiH je pet godina, ali je Elektroprivreda BiH 2016. godine nakon što je istekao rok okolinskoj dozvoli iz 2011. pribavila obnovljenu okolinsku dozvolu. Međutim, shodno Zakonu o zaštiti okoliša FBiH, nakon isticanja okolinske dozvole, potrebno je izdati novu okolinsku dozvolu, a ne obnoviti staru. Postupak izdavanja nove okolinske dozvole uključuje učešće javnosti, što su nadležni očito imali u cilju izbjeći obnovom okolinske dozvole koja je istekla“, naveli su u Građanskoj inicijativi “Pusti me da tečem”.

Iz Inicijative napominju također da su na osnovu naprijed navedenih činjenica krajem svibnja ove godine pokrenuli upravni spor radi poništenja produžene okolinske dozvole.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije