OznakaMeđunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma

Građani u akciji