OznakaSLAPP tužbe

EU donosi direktivu protiv ,,SLAPP” tužbi

Evropski parlament i Vijeće postigli su dogovor o donošenju nove direktive kojom će se novinari/ke, branitelji/ce prava i organizacije civilnog društva štititi...

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije