Građanska inicijativa Kuti

Pobuna mještana otkrila apsurdnu situaciju: Žele vaditi kamen iz miniranog područja?!

Iz BH MAC-a kažu da se veći dio zahtjeva za dozvole odnosi na tri minska polja.

Nakon pobune mještana naselja Kuti kod Mostara, koji su se usprotivili otvaranju kamenoloma iznad svojih kuća, otkrivena je potpuno apsurdna situacija – planirana eksploatacijska zona nalazi se u području pod minama!

Uvjet za dozvolu

I dok se mještani bune jer ne žele kamenolom u svojoj blizini, dotle se postavlja pitanje kako je moguće da su investitori dobili sve dozvole, do posljednje, kako bi eksploatirali mineralne sirovine dolomita i krečnjaka u crvenoj zoni.

Tako je unošenjem koordinata iz dozvola za planiranu eksploatacijsku zonu u aplikaciji BH MAC-a vidljivo da se ona većim dijelom nalazi u opasnom području.

Iz BH MAC-a su nam potvrdili da je uvjet za bilo kakvu dozvolu njihovo uvjerenje o tome da područje nije pod sumnjom opasnosti od mina. Kazali su nam da su navedenu lokaciju, po pitanju rizika od minske opasnosti, obradili još 2007. godine, prema zahtjevu Ministarstva građenja HNK.

Neko uklanja znakove s upozorenjem na mine
Neko uklanja znakove s upozorenjem na mine (Foto: Avaz)

Dio zahtjeva iznad starog kamenoloma proglašen je površinom bez utvrđenog rizika. Međutim, kako su istaknuli, ostali dio zahtjeva odnosi se na područje rizično na mine. Praktično, riječ je o tri minska polja.

Zanimljivo je da su na tom prostoru u nekoliko navrata postavljani znakovi za upozoravanje na mine, ali, kako su nam kazali, nepoznate osobe ih stalno uklanjaju. Posljednji put znakovi su postavljeni početkom oktobra.

Cijela priča dospjela je i na posljednju sjednicu Gradskog vijeća Mostara, a vijećnica Vesna Šunjić je, na zahtjev 125 mještana, pokrenula inicijativu za izmjene prostornog plana u vezi s kamenolomom Kuti. Oni su zatražili premještanje lokacije, između ostalog, i zbog miniranog područja.

Probijanje ceste

Radnici koje je angažiralo preduzeće „Majdan Kuti“, a koje je navodno promijenilo tri vlasnika, mještani su uspjeli zaustaviti na probijanju ceste i kroz minsko-crvenu zonu. No, zaustavljen je i investitor prije posljednjeg odobrenja, eksploatacione dozvole.

Iz Ministarstva privrede HNK nam je rečeno da je ovaj postupak zaustavljen, jer je u međuvremenu investitoru istekla urbanistička saglasnost.

Prevareni mještani

Mještani tvrde da su prevareni jer, kada je počela obnova Starog mosta u Mostaru, od njih je tražena saglasnost za iskopavanje kamena. Kako je svima bila važna obnova simbola grada, bez pogovora su stavili potpise.

Međutim, više od 20 godina nijedna mašina nije došla na to područje sve donedavno, kada su posumnjali da su njihovi potpisi tada zloupotrijebljeni za otvaranje kamenoloma i vađenje 680.000 kubika kamena.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije