STOP neakreditovanim fakultetima - inicijativa neformalne grupe mladih RS U fokusu

Šest visokoškolskih ustanova iz RS još bez državne akreditacije

U Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH iz RS sa nespornim akreditacijama je ukupno deset visokoškolskih ustanova, dok su u 2022.godinu dvije ušle sa dopunskim rješenjima, jer na vrijeme nije okončan postupak njihove reakreditacije, ali se i one smatraju akreditovane.

Bez valjane akreditacije je čak šest visokoškolskih ustanova, koji se sa određenim statusima vode u registru Agencije za visoko obrazovanje RS.

U državni registar upisani su Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Visoka poslovno tehnička škola Doboj, Visoka medicinska škola Prijedor, Univerzitet “Bijeljina” Bijeljina, Univerzitet Sinergija Bijeljina, Nezavisni univerzitet Banja Luka i Visoka škola Banja Luka College.

Smatra se akreditovanom i u Državnom registru je, dopunskim rješenjem, i Visoka škola za primjenjene i pravne nauke ”Prometej” Banja Luka, do 18.4.2023.godine, jer je ustanova u postupku “provjera preduslova za reakreditaciju”. Takođe i Panevropski univerzitet “Apeiron”, Banja Luka je, dopunskim rješenjem, “ustanova u postupku reakreditacije” i podnesenim zahtjevom za reakreditaciju se smatra akreditovanom do 24.2.2023. godine.

Akreditaciju Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH nema čak šest visokoškolskih ustanova iz RS, koji su upisane u entitetski registar. U registru Agencije za visoko obrazovanje RS sa statusom “ustanova u postupku akreditacije – pismo očekivanja” je Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor, dok su sa statusom “postupak provjere preduslova za akreditaciju” Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo Banja Luka, Visoka škola “Koledž kozmetologije i estetike” Banja Luka i Visoka medicinska škola zdravstva Doboj. Visoka škola za uslužni biznis Istočno Sarajevo – Sokolac je kod ove Agencije u statusu “ustanova u postupku provjere preduslova za reakreditaciju – pismo očekivanja”, a Slobomir P Univerzitet je u statusu “ustanova u postupku provjere preduslova za reakreditaciju”.

Kada je riječ o ovoj visokoškolskoj ustanovi sa  Odjeljenjima u Bijeljini i Doboju, značajno je istaći da joj je do isteka krajnjeg roga za obezbjeđenje akreditacije ostalo svega nedelju dana. Na ovu činjenicu su iz neformalne grupe studenata “Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome” nadležne upozoravali poslednjih mjeseci.

“Da je “Slobomiru” 21. januar 2022. godine krajnji rok za akreditovanje smo ukazivali prije godinu dana, kako bi na vrijeme zaštitili studente, jer po sili zakona sada nakon tog najdužeg roga za akreditovanje im se može oduzeti dozvola za rad. Posebno je pitanje kako se moglo dozvoliti da ova prva privatna visokoškolska ustanova za 18 godina postojanja i rada nije nikada upisana u Državni registar. Ponovo upozoravamo na ovu činjenicu i nadamo se da će ova VŠU ipak opstati”, riječi su člana grupe Gorana Ristića.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije