Radnički protesti

Sindikat će nakon potvrde smjene u EPBiH tražiti ukidanje Odluke o prekidu rada rudara

''Sindikat RMU Zenica će, u isto vrijeme, kroz zahtjev Upravi JPEPBiH i direktoru RMU Zenica predstaviti rok za isplatu plaća za mjesece juni i juli 2023. godine u RMU Zenica'.' - najavili su iz SSSRRFBiH.

Upravni odbor Saveza samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine  najavio je da će Sindikat Rudnika mrkog uglja Zenica direktoru tog preduzeća Mensuru Hukiću uputiti zahtjev za stavljanje van snage Odluke o privremenom prekidu rada u RMU Zenica, koja je 27. jula donesena od strane direktora RMU Zenica.

Krovni federalni savez radnika u rudarstvu ovakav je zahtjev uputio nakon analize dešavanja od 1. do 3. augusta.

– Nakon što Nadzorni odbor Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo potvrdi odluke Vlade FBiH o smjeni i imenovanju Uprave JPEPBiH, koje su usvojene na sjednici Vlade FBiH 2. augusta, Sindikat RMU Zenica će direktoru RMU Zenica dostaviti zahtjev za stavljanje van snage Odluke o privremenom prekidu rada – najavili su iz SSSRRFBiH.

Sindikat će, nakon navedenog zahtjeva, “pozvati radnike RMU Zenica da postupe u skladu s Odlukom o stavljanju van snage Odluke o privremenom prekidu rada u RMU Zenica”.

-Sindikat RMU Zenica će, u isto vrijeme, kroz zahtjev Upravi JPEPBiH i direktoru RMU Zenica predstaviti rok za isplatu plaća za mjesece juni i juli 2023. godine u RMU Zenica – najavili su iz SSSRRFBiH.

Predsjednik Samostalnog sindikata RMU Zenica Elvedin Avdić istakao je u izjavi za Fenu da su saglasni s ovakvim stavom.

-To ne znači da će u skorije vrijeme biti obnovljena proizvodnja, ali mi ćemo postupiti po zaključcima našeg krovnog sindikata. Očekujemo da NO potvrdi smjene te da dobijemo tačan termin kada bismo mogli dobiti naše plaće – kaže Avdić.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije