NGG "Sačuvajmo rijeke Foče" i UG "Bjelava" - Inicijativa protiv izgradnje MHE u opštini Foča U fokusu

Spektakularan preokret: Policija otkriva da su radovi na MHE Bjalava rezultat prevare direktora “Srbinjeputeva”?

Da li je ovim okončana agonija mještana i eko-aktivista, koji se već mjesecima bore protiv izgradnje mini hidroelektrana na ovom području i vlastima na svim nivoima ukazuju na nezakonito postupanje investitora? I da li će konačno moći biti održana sjednica Skupštine opštine Foča, blokirana upravo na ovom pitanju?

Odjeljenje za odnose sa javnošću, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske izdalo je saopštenje za javnost u kome se navodi da su u ponedeljak, 12.10., Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Okružnom javnom tužilaštvu Trebinje, dostavili izvještaj o počinjenom krivičnom djelu “Falsifikovanje isprave”, “Navođenje na ovjeru neistinitog sadržaja” i “Zloupotreba položaja odgovornog lica”, protiv lica inicijala P.P. iz Foče.

Osumnjičeni se tereti da je “kao direktor privrednog društva sa sjedištem u Foči sačinio i potpisao, te notarski ovjerio lažnu ispravu, u kojoj se navodi da su riješeni imovinsko-pravni odnosi na prostoru na kojem su predviđena geološka istraživanja za potrebe projektovanja i izgradnje objekata mini hidro-elektrane.”

“Na osnovu ove izjave i prateće dokumentacije, a dovodeći nadležno ministarstvo u zabludu, doneseno je rješenje kojim se odobrava privrednom društvu izvođenje detaljnih geoloških radova na području opštine Foča”, – piše u Saopštenju.

Dalje se navodi da je isto lice, kao direktor privrednog društva podnijelo nadležnom ministarstvu zahtjev za krčenje šume i trajnu promjenu namjene šumskog zemljišta i bez izdatog rješenja, odnosno saglasnosti započeo sa radovima na području šumskog gazdinstva.

On je, takođe, bez podnošenja zahtjeva i izdavanja vodne saglasnosti od nadležne javne ustanove otpočeo radove na koritu rijeka, te na taj način prekoračio ovlaštenja, što je dovelo do bespravne sječe drvnih sortimenata u državnom i na privatnim posjedima na području Foče, izgradnje pristupnih puteva i izmjene tokova rijeka.

Na ovaj način, P.P. je pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od više desetina hiljada KM, za koliko je oštećeno javno preduzeće Šume Republike Srpske, te više fizičkih i pravnih lica.

Prema informacijama sa web stranice RTRS-a, riječ o direktoru Srbinjeputeva, Predragu Pavloviću, a oštećeno je Šumsko gazdinstvo Maglić.

Prema nezvaničnim informacijama ove kuće, Pavlović je sačinio i ovjerio dozvolu za MHE Bjelava, koju nije dobio od Ministarstva energetike i rudarstva, te za MHE Mala Bjelava, koju takođe nije dobio od nadležnog ministarstva – Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Pripadnici Uprave nastavljaju rad na ovom predmetu u cilju utvrđivanja elemenata krivične odgovornosti i drugih lica, navedeno je u saopštenju MUP-a.

Da li je ovim okončana agonija mještana i eko-aktivista, koji se već mjesecima bore protiv izgradnje mini hidroelektrana na ovom području i vlastima na svim nivoima ukazuju na nezakonito postupanje investitora?

I da li će konačno moći biti održana sjednica Skupštine opštine Foča, blokirana upravo na ovom pitanju?

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije