Transparency International BiH U fokusu

TI: Provjeriti sve sudije i tužioce, njihovu imovinu, znanje i kompetencije, a posebno njihove veze sa korupcijom i organizovanim kriminalom!

U svom najnovijem saopštenju, Transparency International BiH iznosi stav da je krajnje vrijeme da se, uz međunarodnu podršku, pravosuđe stavi pod posebnu prismotru i da se stvori arhitektura za vetting procedure, kojima će se provjeriti sve sudije i tužioci, njihova imovina, znanje i kompetencije, a posebno njihove veze sa korupcijom i organizovanim kriminalom.

TI akcentira da novi izvještaj Evropske komisije za Bosnu i Hercegovinu konstatuje da je došlo do pogoršanja situacije u pravosuđu. Da se u izvještaju navodi da reformski napori nailaze na otpore u samom pravosuđu, posebno u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje sukoba interesa i provjeru imovinskih kartona sudija i tužilaca. Da je došlo do pada povjerenja građana u pravosuđe, kao i da nikada nisu istražene optužbe za korupciju protiv predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta. Nezavisnost pravosuđa narušena je i time što je predsjednik VSTS-a prisustvovao političkim sastancima. Navode da je, slično kao što su pokazale analize Transparency International u BiH, Evropska komisija zaključila da disciplinski postupci u BiH ne djeluju odvraćujuće po sudije i tužioca koji čine disciplinske prekršaje.

TI BiH podsjeća da je uoči Izvještaja o vladavini prava („Priebe izvještaj“) sa grupom organizacija civilnog društva predložio detaljnu proceduru provjere (vetting) svih nosilaca pravosudnih funkcija. Takav reformski zahvat podrazumijevao bi uvođenje privremenih i specijalizovanih tijela, sastavljenih od nezavisnih pravnih eksperata, uz učešće međunarodnih eksperata. Oni bi kroz više instanci, uz pravo na žalbu sudija i tužilaca, trebali provjeriti sve sudije i tužioce sa sljedećih aspekata: 1) provjera kompetencija; 2) provjera ličnih pozadina i veza sa organizovanim kriminalom/korupcijom i 3) provjera imovine.

U Izvještaju o vladavini prava spominju se vetting procedure kao prijedlog civilnog društva, ali uz zaključak da je to posljednje sredstvo koje zahtijeva posebne okolnosti i da trenutno stanje u pravosuđu još ne zahtijeva takav zahvat.

Nešto manje od godinu dana poslije, novi izvještaj EK zaključuje da je došlo do pogoršanja situacije u pravosuđu i da su upravo neophodne hitne mjere koje će osigurati integritet i povratiti povjerenje građana.

TI BiH smatra da je krajnje vrijeme da se uz međunarodnu podršku pravosuđe stavi pod posebnu prismotru i da se stvori arhitektura za vetting procedure kojima će se provjeriti sve sudije i tužioci, njihova imovina, znanje i kompetencije, a posebno njihove veze sa korupcijom i organizovanim kriminalom.

TI BiH smatra da se problemi u pravosuđu neće riješiti samo novim Zakonom o VSTS-u, ili drugim mjerama blaže prirode, kao što su edukacije sudija i tužilaca. I to najviše zbog toga jer se ovakvi i slični napori opstruiraju iznutra.

Politički pritisci i politička imenovanja u pravosuđu zarobili su ovaj sektor, i učinili ga imunim na sve dosadašnje reformske napore. TI BiH predlaže da međunarodni akteri odmah iniciraju stvaranje preduslova za uspostavu vetting procedura kako bi se što prije uspostavio mehanizam koji će osloboditi pravosuđe od političkih uticaja i sprege sa korupcijom.

Što bi rekla stara narodna: “Iz vaših usta, u božje uši”.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije