Podsjećanja

2011.: Zviždači otkrivaju korupciju u BiH (VIDEO)

Današnju rubriku Podsjećanja završavamo sa prilogom Al Jazeera TV iz januara 2011., o zviždačima ili uzbunjivačima, osobama koje javnosti otkrivaju nelegalne radnje u institucijama, javnim ili privatnim kompanijama, a vodi ih osjećaj za moral i poštenje.

 

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije