Građanski aktivizam

2022. – značajna godina za spas Bunskih kanala

Ostaje još samo 1 korak da bi se Bunski kanali konačno mogli proglasiti sigurnim, odnosno zaštićenim od pohlepe investitora i sistemske korupcije. Taj korak je raskid koncesionog ugovora od strane resornog kantonalnog ministarstva. Posmatrajući dosadašnji ignorantski stav premijera i resornog ministarstva prema građanima, ni 2023. godina za aktiviste Mostara neće biti mirna. Ali, nakon svega što su prošli, sigurni su u konačnu pobjedu i ostavljanje Bunskih kanala budućim generacijama netaknutih, u svoj njihovoj ljepoti.

2022. godina je eko aktivistima, borcima za zaštitu Bunskih kanala, bila itekako značajna. Naime nakon višegodišnje uporne borbe konačno je stigla i jedna velika pobjeda. I ova godina će ostati upamćena kao godina kada su mini hidroelektrane konačno izbrisane sa lokaliteta Bunskih kanala iz Prostornog plana Grada Mostara.

Do ove pobjede nije došlo lako, ali su građanski aktivisti i eko udruženja bili spremni na istrajnu borbu. Pogotovo što je u međuvremenu svima postalo jasno da to nije samo borba za prirodna bogatstva i ljepote ove zemlje, nego i borba za pravnu državu i protiv korupcije i zloupotreba vlasti i ovlasti.

Podsjećamo, još u decembru 2021. godine Gradsko vijeće Grada Mostara usvojilo je zaključak kojim se onemogućava izgradnja mHE na Bunskim kanalima. Međutim, nakon početne euforije, vrlo brzo je postalo jasno da je ta odluka donesena samo reda radi, kako bi se građanski aktivisti umirili. Naime, iako su u decembru donijeli takvu odluku, samo 2 mjeseca nakon toga Gradsko vijeće Grada Mostara je na sjednici održanoj 17.02.2022. usvojilo Izmjene i dopune Prostornog plana elektroenergetskih objekata u kojem se na lokaciji Bunskih kanala i dalje nalaze ucrtane mini hidroelektrane. U međuvremenu, neformalna grupa građana Stop izgradnji mHE na Buni se obraćala nadležnim gradskim organima kako bi dobila informacije da li je Zaključak Gradskog vijeća o onemogućavanju gradnje mHE na Bunskim kanalima obavezujući te su postavili pitanje kada će biti završen nacrt novog prostornog plana Grada Mostara, međutim odgovori nisu stizali.

I dok su građani bili okupirani gradskom vlašću koja uporno ignoriše njihova pitanja, sa druge strane investitor nije mirovao, jer sve dok su mHE na Bunskim kanalima upisane u Prostorni plan Grada Mostara investitor ima pravo tražiti dozvole za gradnju. Znajući to, investitor se obratio Agenciji za vodno područje Jadranskog mora Mostar sa zahtjevom za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za te 2 mHE. Upravo je ta dozvola prva u nizu koje se pribavljaju za izgradnju malih hidroelektrana.

U skladu sa upućenim zahtjevom investitora, Sektor za izdavanje vodnih karata Agencije za vodno područje Jadranskog mora je zakazala za 5. maj održavanje usmene javne rasprave o izdavanju prethodne vodne suglasnosti za mHE Buna 1 i Buna 2. Međutim ispostavilo se da riječ „javno“ ne shvataju svi isto. Iako smo od predstavnika vlasti i institucija na čija čelna mjesta oni postavljaju ljude, a koji konstantno zaobilaze i ismijavaju zakone, svašta već navikli, iznova nas iznenadi svaki novi apsurd koji se desi. Tako je samo dan prije zakazane “usmene rasprave” u postupcima za izdavanje, spornih, “prethodnih vodnih saglasnosti” za izgradnju mHE “Buna 1” i “Buna 2”, Agencija donijela zaključak da se iz rasprave – isključuje javnost!!! Kao razlog je navedena potpuna besmislica: „Predstavnik neformalne skupine građana “Stop izgradnji mHE na Buni”, pozvao je sve građane Mostara da dođu na naprijed navedenu usmenu raspravu. Kako je poziv upućen “svim gradanima Mostara” to ovaj organ cijeni da nije moguće zakazanu usmenu raspravu fizički održati na način da istoj prisustvuju svi ”svi građani Mostara”, a da se ista održi bez ometanja i korisno za razjašnjenje predmetne stvari u koju svrhu je ista i zakazana u skladu s odredbama čl. 147. Zakona o upravnom postupku.”

I tako je, svojevoljno, jedna institucija ukinula javnu raspravu jer je neko ozbiljno shvatio pojam javne rasprave, te, javnog interesa i javnosti. Pritom, zbog nedostatka sve potrebne dokumentacije, “usmena” rasprava pomjerena je za 26.05.

Rasprava je održana u organizaciji, i u prostorijama, Agencije za vodno područje Jadranskog mora, sa sjedištem u Mostaru, nadležnoj za izdavanje tih dozvola. A prisustvovali su joj investitor, sa svojim advokatom i projektantom, s jedne strane, te predstavnici ekoloških udruženja Majski cvijet, Aarhus centar i Koalicije za zaštitu rijeka, s druge. Dok predstavnika gradske vlasti nije bilo. Na održanoj raspravi aktivisti su iznijeli stav da je zahtjev za izdavanje prethodne vodne suglasnosti trebalo odmah odbiti jer se radi o zaštićenom području, o “spomeniku prirode” te da Agencija ne može ovaj process nazivati produžetkom vodne suglasnosti kada je produžiti nešto što je poništeno i ne postoji – tehnički i pravno nemoguće. I dok se čekala odluka Agencije za vodno područje Jadranskog mora, neformalna grupa građana “Stop izgradnji mHE na Buni” nije mirovala, prikupljali su peticiju za spas Bunskih kanala i uputili su građansku inicijativu Gradu Mostaru kojom su zatražili izmjenu Prostornog plana Grada Mostara ili izmjenu Regulacionog plana tog područja bez da se čeka usvajanje novog Prostornog plana. Nakon upućene inicijative, Gradsko vijeće Grada Mostara usvojilo je odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna Prostornog plana općine Mostar. Izmjene predviđaju i brisanje malih hidroelektrana Buna 1 i 2 iz postojećeg Prostornog plana Grada Mostara!  Odmah nakon toga, došla je i vijest da je Agencija za vode Jadranskog sliva odbacila zahtjev investitora za prethodnu vodnu suglasnost za gradnju mHE na Buni.

Dakle pobjede su se nizale, ali se još uvijek nije došlo do trajne zaštite Bunskih kanala. Ovaj put Gradsko vijeće je odmah krenulo u postupak izrade Izmjena i dopuna postojećeg Prostornog plana te je u 9. mjesecu održana javna rasprava o Prijedlogu izmjena postojećeg Prostornog plana Grada Mostara. Uz veliki odaziv građana, ali bez gradonačelnika i rukovodstva Gradskog vijeća Grada Mostara, održana je dugo čekana javna rasprava o prijedlogu izmjena postojećeg Prostornog plana Grada Mostara. Neformalna grupa građana „Stop izgradnji mHE na Buni“ je zajedno sa ostalim ekološkim udruženjima i preko 100 okupljenih građana Mostara, još jednom jasno ukazala da je protiv izgradnje mHE na Bunskim kanalima.

I dok se čekala odluka Gradskog vijeća, održani su Opšti izbori u BiH, na kojim se između ostalog birala i kantonalna vlast koja je bitna za rješavanje ovog problema jer je pored brisanja mHE iz prostornog plana Grada Mostara potrebno raskinuti koncesioni ugovor za ove 2 mHE. U skladu sa tim, građani su zatražili od političkih subjekata koji su imali svoje kandidate za zastupnike u Skupštini HNK na predstojećim Općim izborima da javno kažu da li će na listu prioriteta staviti borbu za Bunske kanale i zaustavljanje gradnje mHE na tom spomeniku prirode tako što će u slučaju da budu izabrani u Skupštinu HNK dati podršku raskidu koncesionog ugovora potpisanog 2014. godine

Samo 6 političkih subjekata (Hrvatska republikanska stranka, SDP, Narod i pravda, Demokratska fronta, Naša stranka i HDZ 1990) je  odgovorilo sa DA, a ostali se nisu očitovali na zahtjev građana.

Konačno, došla je na red i sjednica Gradskog vijeća na kojoj je jedna od tačaka dnevnog reda bila i Odluka o izmjeni i dopuni Prostornog plana Grada Mostara. Iako je postojao entuzijazam da je upravo to dan kada će konačno gradska vlast podržati interese građana, desio se preokret. Kako kaže stara poslovica: “Vuk dlaku mijenja, ali ćud nikada”. Tako Gradsko vijeće Grada Mostara izgleda voli da ponavlja iste greške. Naime, pokušano je da se uz brisanje mHE na Bunskim kanalima doda još 168 drugih izmjena Prostornog plana Grada bez saglasnosti javnosti što podsjeća na situaciju kada su se mHE na Bunskim kanalima upisale u Prostorni plan Grada. Nakon burne rasprave između predstavnika opozicije i pozicije, predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Mostara je rekao da je nakon konsultacija sa Gradonačelnikom odlučeno da se taj dan neće usvajati izmjene i dopune Prostornog plana već da prema Pravilniku ovaj dokument vraća predlagaču, tj. Gradonačelniku, te će se o njemu raspravljati na narednoj sjednici Gradskog vijeća. I kao novogodišnji poklon, konačno je Gradsko vijeće Grada Mostara na posljednjoj sjednici usvojilo Izmjene i dopune prostornog plana ovog grada što podrazumijeva i brisanje mHE na Bunskim kanalima.

Ostaje još samo 1 korak da bi se Bunski kanali konačno mogli proglasiti sigurnim, odnosno zaštićenim od pohlepe investitora i sistemske korupcije. Taj korak je raskid koncesionog ugovora od strane resornog kantonalnog ministarstva. Posmatrajući dosadašnji ignorantski stav premijera i resornog ministarstva prema građanima ni 2023. godina za aktiviste Mostara neće biti mirna. Ali, nakon svega što su prošli, sigurni su u konačnu pobjedu i ostavljanje Bunskih kanala budućim generacijama netaknutih, u svoj njihovoj ljepoti.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije