Vijesti

Agencija za zaštitu ličnih podataka tvrdi da objavljivanje spiska za glasanje izvan BiH nije bilo nužno za sprečavanje izbornih prevara

TI BiH je od objavljivanja spiska dobio brojne prijave građana koji se žale na zloupotrebu njihovih podataka u kontekstu izbornih prevara, stoga apeluje na nadležne institucije da objave jasne instrukcije građanima koji se nađu u ovakvoj situaciji na koji način mogu ostvariti zaštitu svojih prava.
Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH tvrdi da objavljivanje izvoda iz Centralnog biračkog spiska za glasanje  izvan BiH „nije bila nužna mjera u demokratskom društvu za sprečavanja izbornih prevara“. To je navedeno u odgovoru Agencije na dopis koji je nedavno uputio Transparency International u BiH (TI BiH), a u kom se od Agencije traži zaštita građana čiji su podaci zloupotrijebljeni za glasanje iz inostranstva.

Odluka Agencije da Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) naloži uklanjanje spiska za glasanje izvan BiH izazvala je brojne reakcije, jer je upravo njegovo objavljivanje otkrilo brojne fiktivne prijave i masovnu zloupotrebu podataka građana BiH. Ipak, Agencija u odgovoru TI BiH tvrdi da postoje drugi „manje intenzivni načini obrade ličnih podataka za sprečavanje izbornih prevara“ ne navodeći tačno koji, da ne želi otvarati pitanje zloupotrebe, te podsjeća da svaki građanin može pismeno zahtijevati uvid u Centralni birački spisak.

Agencija u dopisu navodi da je još 2012. otkrila jedan slučaj zloupotrebe ličnih podataka za glasanje iz inostranstva, utvrdila nedostatke u propisima koji do danas nisu izmijenjeni i od tada ne postupa po prijavama građana nego ih prosljeđuje organima gonjenja.

U isto vrijeme, u dopisu nije navedeno koji će se mehanizmi obezbijediti građanima da zaštite svoja prava.  Agencija u dopisu navodi da nije nadležna da CIK-u utvrđuje konkretna rješenja, iako po Zakonu pored ovlašćenja zabrane obrade podataka, može i da donose i propise i  smjernice kako da se podaci obrađuju. TI BiH je stoga u odgovoru Agenciji naglasio da ovakav stav Agencije nikako ne doprinosi konstruktivnom rješavanju problema, te odstupa od odredbi Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH koji omogućava pravo na obradu ličnih podataka bez saglasnosti nosioca ako je ona potrebna da bi se ispunio javni interes ili ako je neophodna zaštita zakonitih prava, od čega je jedno svakako i biračko pravo.

Zbog toga je TI BiH pozvao Agenciju da u saradnji sa Centralnom izbornom komisijom iznađe rješenje ovog problema kako bi se utvrdili mehanizmi provjere i otkrivanja krađe identiteta u izbornom procesu. TI BiH je od objavljivanja spiska dobio brojne prijave građana koji se žale upravo na zloupotrebu njihovih podataka u kontekstu izbornih prevara, stoga u isto vrijeme apeluje na nadležne institucije da objave jasne instrukcije građanima koji se nađu u ovakvoj situaciji na koji način mogu ostvariti zaštitu svojih prava.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije