Građanski aktivizam

Aktivista Udruženja Roma ‘Euro Rom’ Nedžad Jusić dobitnik priznanja EK i nagrade EU za BiH

Sedam zemalja (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Republika Sjeverna Makedonija, Kosovo i Turska) učestvovalo je u ceremoniji i za svaku zemlju su dodijeljene po dvije nagrade. 

Aktivista Udruženja Roma “Euro Rom” Tuzla Nedžad Jusić dobitnik je prestižnog priznanja Evropske komisije i nagrade Evropske unije za BiH, u okviru programa EU za integraciju Roma na zapadnom Balkanu i u Turskoj za 2023. godinu, koja mu je nedavno uručena u Briselu.

Nedžad Jusić je tokom dvadesetpetogodišnjeg rada u BiH kroz društveno-političke angažmane znatno uticao na doprinos integracije Roma/kinja, što je rezultiralo međunarodnim priznanjem Evropske komisije i nagradom Evropske unije.

Jusić ističe da su priznanje i nagrada koje je dobio veoma značajne za njega, jer se trud, rad i doprinos u poboljšanju statusa romske nacionalne manjine u BiH prepoznao. Navodi da osjeća i dodatnu obavezu da uloži još veće napore na unapređenju i poboljšanju statusa romske zajednice u BiH u budućnosti, u cilju društva jednakih mogućnosti.

Sedam zemalja (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Republika Sjeverna Makedonija, Kosovo i Turska) učestvovalo je u ceremoniji i za svaku zemlju su dodijeljene po dvije nagrade.

Nagrada EU za integraciju Roma/kinja na zapadnom Balkanu i u Turskoj ima za cilj da istakne značaj integracije Roma/kinja u procesu proširenja EU i da pokaže odlučnost i posvećenost EU u poboljšanju socijalne uključenosti Roma/kinja u društvo te proizvede konkretne rezultate na terenu. EU nagradom prepoznaje sve napore i ostvarene rezultate koji su doprinijeli osnaživanju romske zajednice u poštivanju njihovog punog potencijala kao punopravnih članova društava u kojima žive i rade.

– Ova nagrada i priznanje prvenstveno je za Nedžada Jusića, a potom za Udruženje Roma “Euro Rom” Tuzla te Grad Tuzlu i BiH – navodi se u saopćenju Udruženja Roma “Euro Rom” Tuzla.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije