Građanski aktivizam

Aktivisti govore, povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije: Borba protiv korupcije je osnovni preduslov za razvoj otvorenog i demokratskog društva, ključna za opstanak mladih u BiH kao i povratak povjerenja u institucije

9. decembar, Međunarodni dan borbe protiv korupcije, odličan je povod za podsjećanje na građanske aktiviste širom Bosne i Hercegovine koji godinama dižu glas protiv korupcije u svim sferama društva. U svojoj borbi polako pomjeraju granice, poništavaju nelegalne dozvole, ruše spratove nelegalno izgrađenih objekata i zidove, zaustavljaju pohlepne investitore u uništavanju prirodnih bogatstava, mijenjaju zakonsku regulativu,... A najuporniji i najhrabriji istrajavaju u borbi i u situacijama kad cilj izgleda nedostižan, kad se ne nazire svjetlo na kraju tunela i kad protiv sebe imaju kompletan sistem, zloupotrebljen od strane korumpiranih političkih moćnika. Jer, borba za pravnu državu, građanske slobode, ljudska prava i zaštitu prirode nema alternativu. Portal Antikorupcija, dosljedno prati borbu tih aktivista a tradicionalno povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije objavljuje izjave nekih od njih.

Maja Štabek Gliga, NGG “Zgrada”

“Borba protiv korupcije je neophodna za izgradnju društva utemeljenog na integritetu i poštovanju zakona. Ona predstavlja neprestani angažman na osiguravanju pravde, transparentnosti i odgovornosti, postavljajući javni interes iznad privatnih beneficija. Vjerujemo da su ti ciljevi ostvarljivi uz aktivno učešće i angažman građana.”

Srbo Škero, NGG “Pokret za restituciju Trebinje”

“Sve ono što se radi mimo zakona je korupcija. Svako ko zloupotrebom položaja svjesno krši zakon a pritom zna da neće snositi posljedice produkt je tog istog korumpiranog sistema. Korupcija se ne stvara preko noći, to je dugotrajan proces utemeljen u svim sferama života a takvo društvo je stvoreno od strane naroda tj. glasača koji su iznjedrili takvo zlo, dok pošteni, savjesni građani ispaštaju zbog takve politike. Ona se može iskorijeniti samo na način da se promjeni svjest građana i da shvate da svima nanose štetu i da svi trpimo posljedice.”

Anica Ramić, UG “Stop mobbing”

“Borba protiv korupcije za mene i udruženje koje predvodim je borba za budućnost ove zemlje i naše djece. Ne može i ne smije nam biti normalno da moramo da nosimo plave koverte i poklone za zdravlje, obrazovanje, za sve ono što predstavlja ljudskost. Ako ćemo dodatno plaćati da se neko prema nama ophodi ljudski i humano, mislim da je naše društvo u velikom problemu kojeg moramo što prije osvijestiti, dok jos nije prekasno.”

Goran Jović, NGG „Akreditovane viskoškolske ustanove – priznate diplome“

„U ovoj godini na samom početku smo imali otkrivanje korupcije oko kupoprodaje diploma na ne malom broju visokoškolsih ustanova i u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu. Procesuiranje, odnosno rasvjetljavanje svih okolnosti teče veoma sporo i koristimo ovaj dan da ukažemo da Tužilaštvo BiH treba biti daleko efikasnije kada su ovakvi slučajevi u pitanju, posebno da se privođenjem pravdi odvrate i drugi da čine takva krivična djela koja narušavaju povjerenje u obrazovni sistem u našoj zemlji.“

Nasuf Šarotić, GI “Jer nas se tiče”

“Povodom svjetskog Dana borbe protiv korupcije, kada se svuda na svijetu obilježava borba protiv korupcije različitim performansima koji skreću pažnju na probleme koji građani imaju zbog koruptivnih radnji, možemo samo poručiti da nama performansi nisu potrebni. Naš performans su ove kasete na kojima se odlaže otpad koje su vidljive sa svake tačke Bjelopoljke kotline i šire, naš performans su i izvještaji ZZO Federacije Bosne i Hercegovine o oboljelim od karcinoma, gdje je broj oboljelih u odnosu na broj stanovnika  HNK duplo pa i više veći od drugih kantona, iako u HNK gotovo da i nema industrije i drugih zagađivača životne sredine i da ne nabrajamo dalje, jer smo kroz ove 4 godine naše borbe sve već pokazali. Da vlasti u gradu Mostaru ne žele da riješe probleme deponije Uborak pokazuju i sljedeće činjenice: – ako ne želiš da riješiš neki problem ti formiraj komisiju, dalje, napravi neki plan koji bih trebao da bude plan zatvaranja deponije, a u stvari je plan proširenja deponije i na kraju  optuži drugu stranu u ovom slučaju Udruženje “Jer nas se tiče”, da su oni krivi što vlast ne radi svoj posao. Borba protiv deponije Uborak je i borba protiv korupcije u gradu Mostaru i državi Bosni i Hercegovini i ona je naša realnost, od koje nikada nećemo odustati.”

Mario Ćosić, GI “STOP nelegalnoj gradnji na Bijelom Brijegu”

“Za mene borba protiv korupcije je ključna za opstanak mladih u BiH kao i povratak povjerenja u institucije.”

Admir Agić, NGG “Čuvari Usore”

“Borba protiv korupcije predstavlja temeljni stup u misiji Čuvara Usore, jer shvaćamo da su korupcija i nepošteni pristupi ozbiljna prijetnja očuvanju rijeke Usore. Naša borba protiv korupcije usmjerena je prema postizanju pravednog i održivog upravljanja rijekom Usorom, čime želimo osigurati njen opstanak i ljepotu za sadašnje i buduće generacije.”

Kenan Memišević, NGG “Stop građenju na štetu građana – Aleja lipa”

“Korupcija kao društvena pojava od strane vlasti u bilo kojem svom obliku je direktan udar na ustavotvorni poredak drżave. Kada općine, kantoni Federalni nivo u svom interesu da izađu u susret navodnom “prosparitetu” odnosno investitorima zažmire na rokove, podzakonske akte, zakone dovode čitav sistem u opasnost jer naša parola po kojoj živimo je “ako može on zašto ne mogu ja”. Svako ne2bavljenje svojim poslom i okretanje glave uz neizostavno “kako ćemo – lako ćemo” upravo narušava osjećaj patriotizma i mogućnost za napredak. Samo odgovornost prema sebi, svom poslu, porodici i široj zajednici dovest ce do toliko željenog zadržavanja mladih ljudi i porodica u našoj zemlji. Borba za bolje sutra počinje od nas samih.”

Momir Dejanović, NGG “Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u Republici Srpskoj.

„Ponovo ukazujemo da ni nakon devet godina od katasrofalnih poplava koje su odnijele 11 ljudskih života i veliku materijalnu štetu, zbog čega se u Sudu vodi postupak protiv tadašnjeg Gradonačelnika i Šefa Civilne zaštite, nije bilo značajnijih pomaka u rješavanju pitanja trajne zaštite Doboja uređenjem dijela korita Bosne. Možemo se složiti da su inspekcijski organi savjesnije radili kada je u pitanju sprječavanje nelegalne eksploatacije šljunka i zabrane gradnje na vodnom području, ali još uvijek nedovoljno da se građani mogu sigurnije osjećati da su zaštićeni od budućih poplava.“ –

Enisa Čahtarević, NGG „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u Federaciji BiH“

„Koristimo ovaj dan, kojim se obilježava teška borba protiv korupcije, da skrenemo pažnju na važnost čišćenja naših vodotoka kako bi stanovnici uz riječne tokove Bosne, Drine, Une, Sane i drugih bili zaštićeni od budućih poplava, koje će sve više zbog klimatskih promjena predstavljati i veću opasnost. Važno isto tako nam je da se od legalno izvađenog šljunka naplati što više sredstava i time poboljša stanje u budžetu Federacije, ali i općinskih, kojima takođe pripada dio tih prihoda od prirodnih resursa izvađenih na njihovom području.“ – Enisa Čahtarević, NGG „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u Federaciji BiH“.

Azra Šehić – Kustura, UG “Resursni Aarhus centar”

Borba protiv korupcije ključna je za očuvanje integriteta društva, pravednosti i ravnoteže u raspodjeli resursa. Eliminisanje korupcije podstiče ekonomski razvoj, jača institucije i osigurava jednak pristup pravdi, čime se stvara osnova za održivu i pravednu zajednicu, te vraća povjerenje građana u institucije i društvo u cjelini”.

Božidar Jović, UG “DEMOS”

Brčko distrikt BiH je lokalna zajednica u kojoj korupcija predstavlja najveću kočnicu razvoja zajednice. Ovdje je među donosiocima odluka poznat IMT princip, pri čemu IMT nije poznati traktor, nego skraćenica od “imal’ mene tu”. Mi smo uspjeli probuditi dio javnosti da se uključi u borbu protiv ove pošasti, idemo dalje još intenzivnije!” –.

Milena Gradovac, Vanja Sredojević, Nevena Vučen, ITEA

“Korupcija – kao ,,moralna pokvarenost“ koja podrazumijeva ,,zloupotrebu povjerene moći u vlastitu korist“ predstavlja veliki problem društva, jer je prisutna na svim nivoima društva. Nažalost, mi kao pojedinci ne možemo istu iskorjeniti, ali svakako svojim glasom možemo uticati na njihovo umanjenje radi dobrobit svih.”

“Svaki oblik otpora koruptivnim radnjama u bilo kojem segmentu života i djelovanja, od razvoja kritičkog razmišljanja i edukacija, pa do prijave uočenih koruptivnih radnji nadležnim institucijama predstavlja vid borbe protiv korupcije.”

“Korupcija kao bolest je narušila povjerenje građana u nosioce vlasti i svaki građanski glas protiv iste je lijek za dobrobit društva, kako bi direktno uticala na zaštitu ljudskih prava i sloboda.”.

Milanka Laković, UZOPI  iz Čajniča

Provedba projekta „Civilno društvo u borbi protiv korupcije“, tokom kojeg monitori  u svojim lokalnim zajednicama obilaze teren pokazala je brojne primjere korupcije koja se ogleda u djelimično implementiranim projektima, iako su sva sredstva utrošena, uočljiva je i ekonomska neopravdanost pojedinih ulaganja. Na sastanku 20. novembra kojim je u organizaciji UZOPI-a ozvaničen početak kampanje za izmjene Zakona o izbjeglicama iz BiH  i raseljenim licima u BiH, monitori su istakli potrebu zakonskih izmjena u ovoj oblasti. Zakon o izbjeglicama, povratnicima i raseljenim licima je prevaziđen stanjem na terenu, i potrebno ga mijenjati, između ostalog i u djelu regulisanja veće uloge civilnog društva pri donošenju odluka o dodjeli javnih sredstava za projekte održivog povratka i integracija, da se zakonski predvidi monitoring civilnog sektora u realizaciji projekata, da se uradi jedinstvena baza podataka o ulaganjima, te da se izvrši reregistracija raseljenih lica kako bi se dobili realni podaci sa terena. Zakonskim izmjenama bi se omogućila efikasnija kontrola utroška sredstava, kriteriji raspodjele što bi doprinejlo transparentnom trošenju javnog novca“.

Besim Gurda, UG “Fojničani”

“Borba protiv korupcije u Bosni i Hercegovini predstavlja temeljni napor za očuvanje jedinstvenih prirodnih bogatstava i života dostojnog čovjeka. Suočeni s ozbiljnim pritiscima na prirodu i svjedoci rasprodaje naših šuma, voda i zemljišta, moramo se aktivno suprotstaviti koruptivnom državnom sistemu koji nas pod krinkom napretka i razvoja, a zarad lične koristi, uništava. A mi šutimo, trujemo se i nestajemo. Imamo nevjerovatna i jedinstvena prirodna bogatstva, a mizernu brojnost i površinu zaštićenih područja prirode. Zaštita ne generira brzi profit kao prodaja, to je razlog! Ova borba nije samo borba za prirodu, to je borba za opstanak i osiguranje prosperiteta sadašnjih i budućih generacija u Bosni i Hercegovini. Izgrađivanje transparentnog i odgovornog društvenog sistema ključno je za osiguranje dugoročne održivosti i očuvanje identiteta ove predivne zemlje. Zato na pitanje šta za mene znači borba protiv korupcije mogu reći da ona znači borbu za život, prirodu i opstanak.”

Lejla Hukić, UG “FEA – Inicijativa za šumarstvo i okoliš”

“Svaka ilegalna aktivnost ima višestruki utjecaj i posljedice. Tako na primjer ilegalne aktivnosti u sektoru šumarstva BiH imaju negativne posljedice na društvo, ekonomiju i prirodne resurse. Ključna je uloga promjene perspektive pojedinaca, prepoznavanje vlastite odgovornosti i angažmana u procesima koji podržavaju transparentnost i integritet. Svi zajedno moramo shvatiti da borba protiv korupcije počinje od nas samih i naših pojedinačnih postupaka. Svijest o tome da smo svi dio šire zajednice i da naše odluke imaju dalekosežne posljedice igra ključnu ulogu u izgradnji pravednog i održivog društva. Iz tog razloga, odgovornost i angažman svakog pojedinca čine temeljnu snagu u borbi protiv korupcije, čime gradimo put ka prosperitetnijoj budućnosti za sve nas. Stoga, borba protiv korupcije predstavlja zajednički napor usmjeren prema osiguranju da naše društvo postane pravednije i transparentnije okruženje za sve nas.”.

Amila Tatarević, UG “Baby Steps”

“Borba protiv korupcije je borba za život i dostojanstvo. Korupcija uništava kompletan sistem i ugrožava sva naša prava, nekada čak i život. Čak i ako sačuvamo život, ogromne negativne posljedice ostaju za nas i buduće generacije. Samo izbacivanjem korupcije iz sistema, možemo zaštiti naše živote i vratiti dostojanstvo svim građanima.”

Bakir Morić, NGG “Poriče” Bugojno

“Smatram da je borba protiv korupcije osnovni preduvjet za razvoj otvorenog i demokratskog društva.”

Damir Radenković, UG “Vermont”

“Borba protiv korupcije ne počinje i ne završava 9. decembra… Tada samo sumiramo rezultate rada prethodnih 364 dana… Idemo dalje…”.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije