Građanski aktivizam

Aktivisti Građanske inicijative „Uklonimo divlju deponiju u Nedićima“ povodom Svjetskog dana zaštite okoliša ukazali na važnost regulisanja upravljanja otpadom u Brezi

„Nažalost, smeće se trenutno sa jedne divlje deponije u Nedićima, prevozi na drugu deponiju u Trnovu čiji je rad također upitan. Neophodno je da nadležni organi pronađu odgovarajuća i trajna rješenja te da se izbjegnu pojave novih divljih deponija ili privremenih polurješenja kojima upravljanje otpadom neće biti dugoročno riješeno.“

Povodom Svjetskog dana zaštite okoliša koji se obilježava danas, 05.06., predstavnici Građanske inicijative „Uklonimo divlju deponiju u Nedićima“ iz Breze okupili su se kako bi ukazali na važnost trajnog regulisanja upravljanja otpadom u Brezi. Aktivisti su na ulicama Breze razgovarali sa građanima i građankama o tome šta bi značilo trajno rješavanje problema upravljanja otpadom, te su posjetili i divlju deponiju u Nedićima koja je prvobitno nastala dugogodišnjim zanemarivanjem sistemskog rješavanja upravljanja otpadom u Brezi, a čija je sanacija konačno započela početkom 2023. godine.

„Ne možemo i ne želimo više zatvarati oči pred raznim štetnim uticajima neregulisanog odlaganja otpadom u Brezi. Naš je okoliš zajednički resurs i naša je dužnost zaštititi ga. Podizanjem svijesti i zahtijevanjem poštivanja zakona i uvođenja adekvatnih propisa o upravljanju otpadom, možemo stvoriti čišću i zdraviju zajednicu za sadašnje i buduće generacije.“ – izjavila je Alma Zaimović, predstavnica Inicijative.

Podsjećamo, aktivisti su se prethodno obratili i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona, pri čemu su informisani da kako je kontrolama utvrđeno, lokacija na koju je odlagan otpad nije deponija, kao i da pravno lice koje je izvršilo odlaganje ne posjeduje validnu dozvolu za isto.

Na sjednici Općinskog vijeća Općine Breza, koja je održana 30.03., jedna od tačaka dnevnog reda je bila i razmatranje informacija o stanju JP „Komunalno“ Breza d.o.o. Iz JP „Komunalno“ d.o.o Breza su naveli kako su od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove dobili rok od 60 dana da se deponija Nedići u potpunosti(!) sanira i da se zabrani odlaganje komunalnog otpada na navedenoj lokaciji i da je taj rok prema navodima iz preduzeća bio 22.05. Prema posljednjim saznanjima koje imaju aktivisti, taj rok je produžen za 30 dana.

Građani poručuju kako se nadaju da pukom sanacijom trenutne divlje deponije, neće prestati napori vlasti za konačnim rješavanjem problema upravljanja otpadom u Brezi.

„Nažalost, smeće se trenutno sa jedne divlje deponije u Nedićima, prevozi na drugu deponiju u Trnovu čiji je rad također upitan. Neophodno je da nadležni organi pronađu odgovarajuća i trajna rješenja te da se izbjegnu pojave novih divljih deponija ili privremenih polurješenja kojima upravljanje otpadom neće biti dugoročno riješeno.“ – dodala je Alma Zaimović, predstavnica Inicijative.

Iz Inicijative su poručili kako će pratiti proces sanacije divlje deponije u narednom periodu i sve aktivnosti koje Općina sprovodi po pitanju rješavanja problema upravljanja otpadom u Brezi.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije