Građanski aktivizam

Aktivisti iz Breze poručuju: Neophodno je hitno sistemsko i dugoročno održivo rješenje problema upravljanja otpadom u Brezi

„Nakon godina stavljanja problema pod tepih, početkom ove godine započela je sanacija divlje deponije, a danas bismo željeli ukazati i na važnost dugoročno održivih rješenja za našu općinu. Želimo da Općina Breza bude ekološki osviještena i sačuva svoju sredinu, svoje bogatstvo, svoju ljepotu i svoje građane.“, navodi se u saopštenju, Građanske inicijative “Uklonimo divlju deponiju u Nedićima“, koje objavljujemo u cjelosti,

Građanska inicijativa “Uklonimo divlju deponiju u Nedićima“ iz Breze, koja se zalaže za rješavanje problema sa upravljanjem otpadom u Općini Breza i konačno zatvaranje i sanacije deponije u Nedićima, organizovala je javnu diskusiju „Upravljanje otpadom u Općini Breza“.

Učešće na javnoj diskusiji su uzeli Vedad Jusić, načelnik Općine Breza, Ermin Likić, direktor JP „Komunalno“ d.o.o. Breza, Samir Lemeš, profesor Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici i Alma Zaimović, predstavnica GI „Uklonimo divlju deponiju u Nedićima“.

Aktivistica Inicijative, Alma Zaimović je na samom početku javne diskusije istaknula kako su organizovali javnu diskusiju da bi cjelokupnoj javnosti ukazali na problem divlje deponije u Nedićima, upoznali građane sa dosadašnjim načinima rješavanja problema i planovima vlasti i javnog preduzeća za budućnost, te pokrenuli dijalog o sistemskom i dugoročnom rješavanju problema upravljanja otpadom u Općini Breza.

„Nakon godina stavljanja problema pod tepih, početkom ove godine započela je sanacija divlje deponije, a danas bismo željeli ukazati i na važnost dugoročno održivih rješenja za našu općinu. Želimo da Općina Breza bude ekološki osviještena i sačuva svoju sredinu, svoje bogatstvo, svoju ljepotu i svoje građane.“ – rekla je na otvaranju javne diskusije Alma Zaimović.

Načelnik Općine Breza, Vedad Jusić je istaknuo kako postoje mnogobrojna rješenja za unapređenje upravljanja otpadom pa i za izmještanje lokacije iz Nedića, ali isto tako i da postoje brojni izazovi, te da su primorani da za sada iznalaze ona rješenja koja su i dalje u zakonskim okvirima do donošenja novog prostornog plana.

„Da bi se procesi odvijali kako treba, potrebna je prostorno-planska dokumentacija. Općina Breza radi još uvijek po prostornom planu iz 1988. godine. Međutim do danas, uz sve molbe i vapaje, mi još uvijek nismo dobili prostornu osnovu niti nacrt tog prostornog plana. A da bismo imali novu lokaciju, ona mora biti upisana u taj dokument.“ – rekao je na javnoj diskusiji Vedad Jusić, načelnik Općine Breza.

Ermin Likić, direktor JP „Komunalno“ d.o.o. Breza navodi kako se i javno preduzeće dugi niz godina suočavalo kako sa finansijskim izazovima, tako i sa pokrivanjem dugova i isplata prema inspekcijama, ali je optimističan da u novoj atmosferi i sa započetom sanacijom same deponije, kao i novim odlukama općinskog vijeća, stanje može biti održivo i da u budućnosti očekuje unapređenje upravljanja otpadom u Općini Breza.

„Ono što je suština, jeste da su cijene komunalnog odvoza otpada formirane 2012. godine. Dakle deset godina cijena nije mijenjana. Tek prošle godine, 2022. godine, općinsko vijeće je na prijedlog nadzornog odbora donijelo novu odluku o novim cijenama koje su donekle ekonomske i koje mogu da pokriju sve troškove upravljanja otpadom.“ – rekao je direktor JP „Komunalno“ d.o.o. Breza.

Samir Lemeš, profesor Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici i eko aktivista navodi kako se svaka lokalna zajednica suočava sa svojim problemima kada je u pitanju deponovanje otpada i da je svakom slučaju neophodno pristupiti pojedinačno i u skladu sa onim što je najbolje za tu lokalnu zajednicu, ali isto tako navodi da je osjetna potreba i za unapređenjima i na višim nivoima vlasti.

„Što se tiče kantonalnog plana upravljanja otpadom, on je usvojen 2009. godine za period do 20 godina, međutim kada je pravljen taj plan, uslovi su bili malo drugačiji. Tako da je sazrilo vrijeme da se i taj plan ažurira. Mislim da je skupština ZDK usvojila inicijativu da se ide u reviziju tog plana.“ – kazao je profesor Lemeš.

Iz Inicijative „Uklonimo divlju deponiju u Nedićima“ su poručili kako nastavljaju dalje sa svojim aktivnostima s ciljem konačnog zatvaranja i sanacije deponije u Nedićima i pronalaska adekvatne lokacije za deponovanje otpada uz poštivanje zakonskih propisa te pozivaju na odgovornost nadležna tijela da čim prije započnu za sistemskim rješavanjem problema upravljanja otpadom u Općini Breza koje će biti dugoročno održivo.

„Suočeni sa sve većim izazovima u upravljanju otapdom u Općini Breza, odbijamo biti pasivni promatrači. Umjesto toga, odlučili smo biti glasovi razuma, pobornici održivosti i čuvari odgovornog upravljanja otpadom u Brezi. Znamo da je pred nama dug put koji nije lagan, ali naša predanost je nepokolebljiva. Pomno ćemo pratiti cjelokupnu situaciju i ne planiramo samo promatrati sa strane, aktivno ćemo se uključiti, osiguravajući da svaki poduzeti korak bude usklađen s ciljem čišćeg i zdravijeg okoliša.“ – zaključili su iz Inicijative.

Cijelu Javnu diskusiju „Upravljanje otpadom u Općini Breza“ možete pogledati na zvaničnoj Facebook stranici Inicijative: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=195559893409124

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije