Građanski aktivizam

Aktivisti koji se bore protiv nelegalne eksploatacije šljunka obilježili Međunarodni dan borbe protiv korupcije

Ekstremna devastacija zemljišta uz rijeku Bosnu, u Osječanima, kod Doboja, kao rezultat nelegalne eksploatacije šljunka, na koju su nadležne organe, podnošenjem prijave, upozorili aktivisti
Zajedničko saopštenje za javnost koje su, povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, objavile neformalne grupe građana “Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u Republici Srpskoj” i “Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u Federaciji BiH”.

Aktivisti koji se bore protiv nelegalne i nekontrolisane eksploatacije šljunka su simboličnim izlaskom na ulice obilježili Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Ovim putem su željeli da skrenu pažnju na ovaj dugogodišnji problem i zabrinjavajuću praksu koja ne samo da nanosi ozbiljnu štetu rijekama i njenim koritima, već stvara i ozbiljne ekonomske i društvene posljedice, kao i da ukažu na važnost uključivanja nadležnih institucija u rješavanje problema kroz donošenje sistemskih rješenja.

“Kontinuirana građanska borba kroz aktivnosti nekoliko neformalnih grupa građana na teritoriji RS rezultirala je značajnim smanjenjem nelegalne eksploatacije šljunka u ovom entitetu, čime je smanjen i rizik od poplava. Zbog toga smo dalje aktivnosti usmjerili ka djelovanju prema nadležnim institucijama i odgovornim pojedincima da se sistemski zaštite vodotoci rijeka i odvrate nelegalni šljunkari od nezakonitih radnji. Ostvarena je komunikacija sa Odborom za reviziju NSRS i Glavnom službom za reviziju javnog sektora u RS i utvrđeni su mehanizmi za djelovanje prema navedenim, kao i za povećanje transparentnosti postupaka dodjele lokacija za vađenje šljunka i kontrole naplate vodnih naknada” – kažu u NGG “Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u Republici Srpskoj”.

Aktivisti dijele letke u Doboju, 09 XII 2023

“Nakon nedavno održanog Okruglog stola u Žepču, aktivnosti smo usmjerili na provođenje usvojenih zaključaka. Dosta veću uključenost očekujemo i od predstavnika nadležnih institucija, koji su se u značajnom broju odazvali na ovaj skup, na kojem smo im predstavili i dosadašnje efekte borbe protiv nelegalne eksploatacije šljunka i koji su zajedno sa nama kreirali zaključke. Fokus aktivnosti ćemo usmjeriti prema nadležnima za donošenje novog Zakona o vodama FBiH, koji već godinama čekamo. Nadležnom Ministarstvu smo uputili Inicijativu da se u novim zakonskim odredbama pooštre kazne za nelegalnu eksploataciju šljunka, ali i za neodgovorno ponašanje nadležnih pojedinaca u oblasti sprovođenja zakona i upravljanju vodotocima u Federaciji BiH, kako bi smanjili svakako prisutnu korupciju u oblasti uređenja korita i eksploatacije šljunka.“ – poručili su iz NGG “Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u Federaciji BiH”

Aktivisti dijele letke u Zenici, 09 XII 2023

Aktivisti svakodnevno, kroz male i velike pobjede, pokazuju da se upornošću mogu zaustaviti nepravilnosti i stvarati pozitivne promjene. Pozivaju sve građane da im se pridruže i da dignu svoj glas!

Više informacija o aktivnostima građanskih aktivista koji se zalažu za legalnu eksploataciju šljunka možete naći na FB stranicama: Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u Republici Srpskoj i Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u Federaciji BiH.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije