Građanski aktivizam

Aktivisti koji se bore za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Drine obilježili Međunarodni dan rijeka: “Borba se nastavlja!”

„Nama ne trebaju riječi utjehe od nadležnih institucija, nama trebaju konkretna rješenja.“, ističu u zajedničkom saopštenju za javnost neformalne grupe građana „Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka na području Zvornika“ i “Zaustavimo nelegalnu eksploataciju šljunka i devastiranje obale rijeke Drine na području Bijeljine”, koje, nadležnima, postavljaju i pitanja: Može li se više učiniti kada je u pitanju nelegalna i nekontrolisana eksploatacija šljunka i kažnjavanje odgovornih? Gdje su ogromne količine novca koji je izdvojen za zašitu ovog područja od poplava? Na šta su potrošene desetine miliona maraka namijenjene za izgradnju nasipa duž Drine? Saopštenje, u nastavku, prenosimo u cjelosti.

Danas se širom svijeta obilježava Međunarodni dan rijeka, kako bi se podigla svijest o važnosti zaštite riječnih korita i njenih obala, ali i važnosti uloge nadležnih institucija u procesu uspostavljanja adekvatnog sistema upravljanja vodotocima. Kako bi obilježili ovaj datum, aktivisti koji se bore za uređeno korito rijeke Drine su održali ulične akcije u Zvorniku i Bijeljini, sa željom da još jednom ukažu na dugogodišnji problem sa nelegalnom i nekontrolisanom eksploatacijom šljunka u ovim a i drugim zajednicama, ali i upoznaju javnost sa svojim aktivnostima i planovima.

Aktivisti su iskoristili priliku da simbolično na ovaj dan podsjete građane na problem nelegalne i nekontrolisane eksploatacije šljunka i opasnost od poplava kao jedne od posljedica, uz brojna upozorenja koja nadležne institucije izdaju kako bi upozorili građane na mogućnost povećanja vodostaja rijeka. Nakon izlivanja rijeke Drine na području Zvornika početkom ove godine, nadležni su podijelili sa stanovništvom mišljenje da su posljedice mogle biti mnogo teže, a aktivisti ističu da bi se kroz adekvatno upravljanje načinom na koji se održavaju riječna korita i mitigacione aktivnosti ta situacija mogla spriječiti te da ovakav stav nadležnih institucija nije prihvatljiv.

Ukazali smo na to da je ovo područje i dalje ugroženo od poplava, između ostalog i zbog nelegalne i nekontrolisane eksploatacije šljunka koje devastira životnu sredinu i ugrožava živote ljudi. Ponovo javno pitamo: Može li se više učiniti kada je u pitanju nelegalna i nekontrolisana eksploatacija šljunka i kažnjavanje odgovornih? Gdje su ogromne količine novca koji je izdvojen za zašitu ovog područja od poplava? Na šta su potrošene desetine miliona maraka namijenjene za izgradnju nasipa duž Drine? Nama ne trebaju riječi utjehe od nadležnih institucija, nama trebaju konkretna rješenja.” – izjava je člana aktivističke grupe iz Zvornika Dušana Aćimovića.

Aktivisti ove dvije grupe su podsjetili svoje sugrađane da se oni zalažu za konkretno definisan zakonski okvir po kom se daju koncesije za eksploataciju šljunka sa preciziranim uslovima i količinama materijala koje se mogu eksploatisati a koji je neophodan kako bi se korito rijeke Drine čistilo na način propisan zakonom, a građani bili efikasnije zaštićeni od mogućih poplava.

„Smatramo da postoji ogroman prostor za poboljšanje stanja u oblasti upravljanja vodama, od načina na koji se predlažu kritični lokaliteti za čišćenje i produbljivanje korita rijeka za povećanje proticajnog profila, do samog procesa izbora izvođača radova i praćenja njihovog rada. Mi nastavljamo sa svojim aktivnostima. Poslali smo Otvoreno pismo nadležnima gdje smo pitali ko dozvoljava nastavak nekontrolisane eksploatacije šljunka. Pored toga, očekujemo i od predstavnika lokalne samouprave da prestanu sa retorikom kako upravljanje vodama nije u njihovoj nadležnosti i da se aktivnije i konkretnije uključe u rješavanje ovog problema“, dodaju aktivisti iz Bijeljine.

Aktivisti pozivaju sve građane da im se pridruže i da dignu svoj glas protiv nezakonitog uništavanja i ugrožavanja vodnog bogatstva naše zemlje. Ukazuju da je od posebne važnosti prekinuti praksu stavljanja interesa pojedinaca ispred interesa zajednice.

Više informacija o aktivnostima građanskih aktivista koji se zalažu za legalnu eksploataciju šljunka u koritu rijeke Drine možete pronaći na Facebook stranici STOP nelegalnim šljunkarama na rijeci Drini.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije