Građanski aktivizam

Aktivisti pokreta “Valter” i građani Tešnja traže od investitora i lokalne vlasti donošenje plana sanacije lokaliteta Kraljevo brdo po ekološkim standardima

Lokalitet deponije inertnog otpada na području Kraljevog brda (Foto: NGP "Valter")
“Smatramo da investitor i naše općinske vlasti, u ovom procesu izdavanja dozvola, nisu bili transparentni, nisu provedene nikakve rasprave, konsultacije, pojašnjenja sa lokalnim stanovništvom na tom području, kao i građanima općine Tešanj. Stanovništvo je dovedeno pred svršeni čin - preko noći 18 hektara zaštićene šume je posječeno i stvoreno je ogromno područje za deponiranje inertnog otpada.”.

O problemu  sječe zaštićene šume  na području Kraljevo brdo Općina Tešanj, za potrebe formiranja odlagališta otpadnog materijala koji će nastati  izgradnjom tunela na koridoru 5C, od strane investitora JP Autoceste Federacije BiH Mostar, ekološka udruženja i  mediji su detaljno izvještavali i ukazivali na propuste u izdavanju dozvola i pretvaranju šumskog zemljišta u građevinsko na tom lokalitetu.

Među prvima, koji su reagovali na “ekocid” na lokalitetu Kraljevo brdo su aktivisti neformalnog građanskog pokreta “Valter”, koji su preko “svojih” vijećnika u OV Tešanj prikupili sve informacije i dokumentaciju izdatih odobrenja i dozvola za sječu šume i uspostavljanje deponije za otpad kod izgradnje tunela i trase autoputa 5C, te su zbog sumnje u nezakonitost cijelog procesa podnijeli krivičnu prijavu Federalnom tužilaštvu, protiv odgovornih lica Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva koji su donijeli Rješenje o prenamjeni šumskog zemljišta u građevinsko 19.10.2023. Predmet je upućen Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu koje je nadležno u ovom slučaju.

“S obzirom da je šteta na terenu već učinjena, namjera nam je pokrenuti širu kampanju, koja neće za primarni cilj imati zaustavljanje već pokrenutih aktivnosti na uspostavljanju deponije za inertni otpad iz budućeg tunela, jer je to viši interes Federacije BiH, ali bi pratili stanje na terenu, na osnovu dokaza pozvali na odgovornost sve one  koji su načinili propuste kod davanja saglasnosti i dozvola, te vršili stalni pritisak na općinu Tešanj i investitora kako bi se na kraju posla teren sanirao prema ekološkim standardima i standardima struke”, ističu aktivisti “Valtera”.

“Smatramo da investitor i naše općinske vlasti, u ovom procesu izdavanja dozvola, nisu bili transparentni, nisu provedene nikakve rasprave, konsultacije, pojašnjenja sa lokalnim stanovništvom na tom području, kao i građanima općine Tešanj. Stanovništvo je dovedeno pred svršeni čin – preko noći 18 hektara zaštićene šume je posječeno i stvoreno je ogromno područje za deponiranje inertnog otpada.”, ističu aktivisti.

Mještani sa tih područja su opravdano zabrinuti i postavljaju pitanja: šta će se desiti kada se pojave bujice, šta će se tu deponirati, da li će se to područje sanirati nakon što se završe radovi na izgradnji tunela, zašto nema informacija i nalaza od strane nadležnih inspekcija?

Stoga su aktivisti i volonteri najavili da će, u narednom periodu, provesti niz aktivnosti kako bi se što više građana Tešnja upoznalo sa ovim problemom, procedurama izdavanja dozvola i mogućim posljedicama ako se to područje ne sanira nakon završenih radova.

“Želimo otvoriti dijalog sa odgovornim iz općine Tešanj i investotorima radova, kako bi se pokrenuo proces izrade studije i elaborata za sanaciju lokaliteta nakon završenih radova na tom dijelu koridora Vc. O tom dokumentu bi se trebala provesti što transparentnija rasprava sa svim zainteresovanim u Tešnju, sa mještanima, NVO, stručnom javnošću, Općinskim vijećem Tešnja, kako bi se postigao što širi konsenzus o mjerama koje bi predvidjele sanaciju tog terena na stručan i ekološko prihvatljiv način”, ističu aktivisti “Valtera”.

Za početak, aktivisti predlažu da se općinska vlast obrati nadležnim inspekcijskim organima ZDK i Federacije BiH, posebno Federalnoj urbanističko-ekološkoj inspekciji, te da informacije i  nalaze inspekcijskih organa “podijeli” sa svojim građanima.

Oznake

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije