Građanski aktivizam

Aktivisti: U planu nastavak masakriranja rijeke Lašve!

U toku je javni uvid u zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš za izgradnju male hidroelektrane (mHE) “Obarnica”, a koja je planirana na rijeci Lašvi u blizini Busovače.

U planu je nastavak masakriranja rijeke Lašve, jer je mala hidroelektrana “Obarnica” peta na udaljenosti od 11,5 kilometara zračne linije, piše Fondacija Atelje za društvene promjene – ACT.

Kako navode aktivisti, ugovor o koncesiji za izgradnju predmetne mHE investitor “hydro-E” d.o.o. Busovača zaključio je s Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK zaključio je 19. 05. 2022. godine, manje od dva mjeseca pred usvojenu zabranu izgradnje ovih objekata na cijeloj teritoriji entiteta FBiH.

Izgradnja mHE “Obarnica” planirana je nizvodno od Kaonika, uz magistralni putni pravac M-5, dok bi se akumulacija protezala do revira na kojem je ove godine planirano održavanje Svjetskog prvenstva u fly fishingu.

Fondacija Atelje za društvene promjene – ACT učestvovat će u procesu dostavljanjem komentara i iznijeti argumente protiv realizacije projekta izgradnje mHE “Obarnica”. Rok za dostavljanje komentara je 30 dana od dana objave obavijesti na web stranici resornog ministarstva (25. 01. 2024).”

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije