Za Doljanku - Inicijativa protiv izgradnje i puštanja u rad MHE Zlate, u općini Jablanica

Kršeni su zakoni. Izostala je reakcija odgovornih. Ali još nismo izgubili vjeru u pravnu državu.

Udruženje građana “Za Doljanku” iz Jablanice upozorilo je, na danas, 14.7., održanoj press konferenciji, na niz prekršenih zakona i procedura prilikom izdavanja dozvole za minihidroelektranu na rijeci Doljanki, te pozvalo nadležne institucije da reaguju na utvrđene nepravilnosti i kršenja zakona.

Procedure i zakoni prekršeni su od strane institucija i na lokalnom, i na kantonalnom i na federalnom nivou, tvrde iz udruženja “Za Doljanku”. Najprije, prekršeni su Zakon o principima lokalne samouprave FBiH, Statut Opštine Jablanica i Statut MZ Jablanica II – kojima je zagarantovano pravo i obaveza da građani budu konsultovani i odlučuju o donošenju budžeta i plana općine, naročito u dijelu koji se odnosi na područje mjesne zajednice.

„Važnost mišljenja građana u postupku izdavanja okolinske dozvole najbolje pokazuje primjer  izgradnje druge planirane mHE na rijeci Doljanki kada zbor građana te mjesne zajednice nije dao pozitivno mišljenje tako da na njoj nisu ni započeti radovi,“ istakao je Dženan Šašić, predsjednik Udruženja građana „Za Doljanku“.

Dodatno, Doljanka predstavlja prirodno mrijestilište, a prema Zakonu o slatkovodnom ribarstvu na takvim rijekama zabranjena je izgradnja mini hidroelektrana.

„Kada smo vidjeli da investitor nastavlja gradnju i pušta postrojenje u probni rad, obratili smo se  Regulatornoj komisiji za energiju u FBiH kao posljednjoj instanci koja daje dozvolu za rad. Na vrijeme smo ih obavijestili o svim propustima i povredama procedura i pozvali ih da ne izdaju dozvolu za rad kada im se investitor obrati, jer postoje dva sudska spora koja se vode a vezana su za povrede procedura i kršenje zakona,“ kazala je Naza Spahić, potpredsjednica Udruženja.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva reagiralo je tražeći od kantonalnog ministarstva da im dostave svu dokumentaciju izdanu po pitanja vodne i prethodne vodne suglasnosti. Također ovo ministarstvo utvrdilo je  propuste i povrede procedure te zatražilo preispitivanje prethodne vodne saglasnosti. Sve ostale institucije su odgovornosti skidale sa sebe i prebacivale na druge.

Iz Udruženja ističu da su u općinskoj službi građenja izdate dvije urbanističke dozvole, jedna u skladu sa okolinskom dozvolom, koja je poništena jer je investitor izvršio izmjene, a druga je izdata na zahtjev investitora što se ni u kom slučaju ne može raditi bez izrade nove studije uticaja na okoliš, a pogotovo spuštati dio trase cjevovoda direktno u korito rijeke, što je u drugoj urbanističkoj dozvoli učinjeno.

Napominju da je prije dva dana istekla Studija uticaja na okoliš, koja vrijedi tri godine a rješenje je izdato 12.7.2017. godine.

„Normalna procedura u ovom slučaju bi bila izrada nove studije uticaja na okoliš a samim tim i izdavanje nove okolinske dozvole, što u ovom slučaju ponovno zahtjeva uključivanje građana. No, ni nakon informisanja o nepravilnostima, nismo dobili odgovore Općine Jablanica i nadležne općinske službe.“, tvrde u Udruženju, dodajući: „Takođe, pokrenuli smo dva sudska procesa – jedan u Sarajevu protiv Federalnog ministarstva okoliša i turizma i drugi u Mostaru protiv Ministarstva graditeljstva.“

Predstavnici udruženja građana „Za Doljanku“, obratili su se, na press konferenciji, dvjema institucijama, od kojih očekuju ozbiljnu reakciju:

„Pozivamo Federalno ministarstvo okoliša i turizma i ministricu Editu Đapo da shodno zaključku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, kojim se potpuno zabranjuje gradnja malih hidroelektrana na cijeloj teritoriji FBiH, te, u skladu sa informacijama o kršenju procedura i zakona u cjelokupnom procesu dozvola za minihidroelektranu na rijeci Doljanki, preispita okolinsku dozvolu koju je ovo ministarstvo izdalo i ministrica potpisala.

Pozivamo i Regulatornu komisiju za energiju u FBiH da, prilikom izdavanja dozvole za rad MHE, pored dokaza koje smo im priložili u komentarima na nacrt dozvole i dopune koju smo napravili, uzmu  u obzir i pomenuti zaključak Parlamenta koji je obvezujući za sve institucije u FBiH i ne izdaju traženu dozvolu.“

Na kraju, iz Udruženja su poručili: „Iako u našoj borbi nismo naišli na podršku institucija nismo izgubili vjeru u pravnu državu. Nadamo se da će sve institucije koje smo spomenuli a koje su u cijelom ovom procesu odigrale značajne uloge, prihvatiti činjenicu da je napravljen cijeli niz propusta u izdavanju dokumentacije kao i da nam je na samom početku oduzeto građansko pravo propisano svim međunarodnim propisima i državnim zakonima, pravo na odlučivanje i pravo na zaštitu prirode.“

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije