Građanski aktivizam

Aktivistkinje iz 5 gradova TK zahtjevaju krizno koordinirano postupanje institucija na području ovog kantona, u svakoj lokalnoj zajednici, kako bi se prevenirala nova nasilja i ubistva

Neformalne lobi grupe žena iz Gračanice, Kalesije, Lukavca i Tuzle, te neformalna grupa građanki i građana Gradačca, zabrinute zbog propusta i nedjelovanja nadležnih, u sigurnosnoj situaciji koju ocjenjuju jako lošom, uputile su javni zahtjev institucijama, koji prenosimo u cjelosti.

Zahtjevamo hitno krizno postupanje svih policijskih stanica/uprava u saradnji sa centrima za socijalni rad i centrima za mentalno zdravlje, na način da se pristupi kriznom djelovanju na području TK i na terenu izvrši procjena rizika od ponavljanja nasilja u svim lokalnim zajednicama na nivou kantona, temeljem zaprimljenih prijava nasilja, a naročito da se primjene sve raspoložive mjere za oduzimanje oružja i ostale mjere za zaustavljanje nasilja.

Izmjene pravilnika o dopuni pravilnika o načinu provođenja mjera za počinioce nasilja u porodici, a koje su u nadležnosti policije, su već napravljene i izdate od nadležnog federalnog ministarstva sigurnosti, međutim ne bilježimo da je na terenu prisutna njihova primjena.

Opšte, jako loše sigurnosno stanje tiče se i drugih službi kao što su centri za socijalni rad i centri za mentalno zdravlje, te ovim saopštenjem zahtjevamo krizno koordinirano postupanje na području Tuzlanskog kantona u svakoj lokalnoj zajednici, kako bismo prevenirali nova nasilja i ubistva.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije