Građanski aktivizam u susjedstvu Regija i svijet

Crna Gora: Štednja vlasti na nevladinom sektoru (“Pa nećemo valjda štedit na sebi?”)

Odnos vlasti u Nikšiću, u susjednoj nam Crnoj Gori, otvara temu finansiranja nevladinog sektora u vremenu pandemijske krize, i u BiH. Iskustva iz pojedinih sredina, u kojima se sredstva koja su prethodnih godina namjenjivana za aktivnosti nevladinih organizacija prenamjenjuju u mjere za borbu protiv pandemije, su upozoravajuća. Vlast mora shvatiti da u mjere za otklanjanje posljedica pandemije mora uvrstiti i mjere koje će omogućiti preživljavanje nvo i njihovih projekata, pogotovo onih od šireg društvenog značaja ili povezanih sa korisnicima kojima su oni značajna pomoć u životu. (Antikorupcija.info)

NVO sektor u Nikšiću ove godine ostaće bez podrške opštine. Konkurs nije raspisan, a komisija za dodjelu sredstava nije formirana. Iz Nevladinog sektora ne kriju nezadovoljstvo.

Gostujući u „Bojama jutra“ Radoje Mijušković, predstavnik nevladinog sektora kazao je da i prije ove odluke lokalne uprave, taj sektor nije obuhvaćen ekonomskom podrškom Vlade Crne Gore.

„Vlada je to obrazložila time što nevladin sektor ima redovne pozive i konkurse na koje konkuriše. I tu nijesmo vidjeli ništa sporno, ta odluka je bila u redu. U skladu sa njom sva ministarsva u Vladi, raspisali su pozive. Organizacije su slale svoje projekte, bio je produžen rok mjesec dana. Oni su modifikovali pozive i prilagodili ih novonastaloj situaciji i uputili nas da idemo i konkurišemo za ta sredstva. Dakle, nijesu dodjelili sredstva u okviru ekonomske pomoći, jer imamo redovne izvore finansiranja što je logično i negdje domaćinski odnos“, rekao je Mijušković.

Mijušković kaže da je obrazloženje komisije da se konkurs ne raspiše, čiji je mandat istekao 27. decembra i koja još uvijek nije formirana, to da nisu stigli da ga raspišu, iako je sve trebalo da bude gotovo u prvom kvartalu ove godine.

„Razlog za to su naveli da je aktuelna epidemiloška situacija i mjere NKT-a“, rekao je Mijušković.

„Moramo da znamo da NVO sektor u Nikšiću tj zaposleni u njemu, članovi porodica, ciljne grupe i ugrožene kategorije kojima se bave čine gotovo trećinu građana Nikšića“, dodao je Mijušković.

Mijušković kaže da se neke organizacije bave ugroženim kategorijama koje moraju da funkcionišu.

„Djeca sa posebnim potrebama moraju da imaju stručna lica koja sa njima rade i ta lica moraju da budu plaćena za to“, rekao je Mijušković.

Mijušković kaže da je Lazar Mijanović, koji je već sedmu godinu na čelu komisije za dodjelu sredstava, došao na sastanak i obrazložio odluku.

„Rekao je da je domaćinski odnos predsjednika opštine Nikšić da ne daje pare da bi se čisto davale, već da se sačuvaju. Za koga da se sačuvaju? Njihov je izgovor bio da su uplatili sredstva Crvenom krstu i da NVO sektor treba da ide u Crveni krst i da se prijavljuje za socijalnu pomoć. Situacija je takva da su oni tražili samo izgovore. Nije epidemiološka situacija razlog da se ne raspišu konkur i formira komisija“, zaključio je Mijušković.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije